Увага!

1. Усі наші роботи пройшли захист і отримали високу позитивну оцінку


.

2. Зателефонувавши за телефонами: 80505603140, 80673126507 (Микола) або написавши лист studentamua (собачка) mail.ru, ви отримаєте абсолютно достовірну і оперативну відповідь на ваші запитання.

3. Ви можете замовити цілу або тільки частину роботи:
- реферат - від 50 грн.
- контрольна - від 60 грн.
- курсова - від 200 грн.
- дипломна - від 500 грн.

4. За мінімальну доплату можуть бути внесені оперативно оновлення або переробки під ваші вимоги. Вартість доплати залежить від об'єму необхідного доопрацювання або переробки.

В рамках всіх доопрацювань і переробок дається ГАРАНТІЯ.

Автореферати Оплата
Замовити
Контакти
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas

Besucherzahler rusian brides
счетчик посещений
web clocks relojes webs
Contatore
Besucherzahler ukrainian girls
website counter
Besucherzahler russian marriage
contatori per blog
contadores de visitas mail order brides
contatori per blog
besucherzahler contador de visitas
Contatore per sito


Форма заказа работ временно не работает. Если вы хотите купить какую-то работу, тогда просто отправьте СМС на номер 0505603140 или 0673126507 с вашим e-mail и ID номером работы (или темой).

На ваш e-mail вы получите варианты оплаты и, после её осуществления, работа будет отправленна вам в самые короткие строки.

Если возникнут вопросы, набирайте 0505603140 или 0673126507 (с 09:00-21:00)


АНАЛІЗ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

Дисципліна:

Фінансовий аналіз

ID роботи:

2098

Вид роботи:

Дипломна

План:

ВСТУП 3
Розділ 1. Теоретичні основи аналізу грошових коштів підприємства 7
1.1. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства 7
1.2. Фактори, що визначають обсяг і структуру грошових потоків підприємства 13
1.3. Законодавчі та методичні основи обліку, аналізу і контролю грошових коштів на підприємстві 18
Розділ 2. Аналіз грошових потоків підприємства 40
2.1. Анализ об’єму та структури грошових потоків підприємства 40
2.2. Аналіз звітності ПП „Євростиль” 45
2.3. Аналіз фінансової ефективності функціонування ПП „Євростиль” 54
Розділ 3. Шляхи покращення стану грошових потоків підприємства 60
Висновки 68
Список використаних джерел 71
Додатки 77

Інтервал:

1,5

Ваше ім'я:
Ваш контактний телефон:
E-mail:
Тема та ID роботи:
Кількість сторінок:

79

Рік написання:

2008

Ціна:

200 грн.

натисніть

Для отримання паролю відкриття документа зробіть оплату будь-яким із нижче перерахованих способів і зателефонуйте нам

Після оплати напішіть на адресу studentamua@mail.ru і вкажіть ID роботи за яку ви перерахували кошти
Інші варіанти: 1) Переказ грошей із будь-якого відділення банку на розрахунковий рахунок; 2) переказ грошей на картку у будь-якому відділенні Приватбанку; 3) Переказ грошей через термінали «IBOX» - автомати миттєвої сплати у магазинах, супермаркетах і т.д.; 4) Оплата поповненням мобільного телефону або дивіться детально як отримати роботу за 10 хвилин!

 

Сукупність грошових потоків підприємства можна класифікувати наступним чином: Залежно від масштабів обслуговування господарського процесу - грошовий потік по підприємству в цілому характеризує загальний обсяг грошових операцій даного підприємства і акумулює в собі всі види грошових потоків, що супроводжують та обслуговують процес його функціонування; - грошові потоки окремих структурних підрозділів характеризують обсяги грошових операцій кожного з них і дозволяють оцінювати ефективність їх діяльності, участь кожного з них у господарському процесі підприємства; - грошовий потік від окремого виду чи напряму господарської діяльності характеризує масштаби та обсяг операцій з даного виду діяльності підприємства; - грошовий потік за окремою господарською операцією характеризує рух грошових коштів за даною угодою, що дає змогу оцінити її ефективність та вплив на сукупний грошовий потік підприємства. Залежно від напрямку руху потоків розглядають: - вхідний (позитивний) грошовий потік характеризує обсяг надходження грошових коштів від усіх видів діяльності; - вихідний (від`ємний) грошовий потік характеризує обсяг їх витрачання. Залежно від виду господарської діяльності виділяють : - грошовий потік від операційної діяльності ; - грошовий потік від інвестиційної діяльності ; - грошовий потік від фінансової діяльності. За вартісним складом грошових потоків виділяють: - валовий грошовий потік використовується для оцінки обсягів усіх видів операцій підприємства, пов’язаних з рухом грошових коштів поза залежністю від напряму руху коштів; - чистий грошовий потік представляє собою зміну наявних грошових коштів за період та визначається як різниця між залишком грошових коштів на кінець та початок періоду або надходженням та витрачанням грошових коштів за період, що аналізується. Таким чином, він характеризує сальдовий потік без відображення обсягу грошових операцій. Залежно від регулярності здійснення грошові потоки підприємства поділяють на : - регулярні грошові потоки –це потоки платежів, усі члени якого позитивні величини, а часові інтервали між платежами однакові .У підприємстві такі потоки є, як правило, результатом господарсько-фінансової діяльності підприємства. Їх обсяг сталий в часі або має певну тенденцію до зміни. Надходження та витрачання грошей здійснюється систематично, з певною періодичністю. Це обумовлює можливість їх регулювання та планування; - Нерегулярні грошові потоки представляють різні за обсягом та проміжками часу між їх здісненням платежі, пов’язані, як правило, з проведенням окремих господарських операцій. Вони виникають спонтанно, не мають сталого обсягу та періодичності. Планування утворення та здійснення цих потоків може проводитися лише методом прямих розрахунків, відповідно до часу та обсягів операцій, що їх породжує. Залежно від пріоритетності здіснення платежів грошові потоки поділяються на: - пріоритетний грошовий потік представляє систему грошових видатків, які найбільшим чином забезпечують реалізацію стратегії підприємства. - обов’язковий грошовий потік – це обов’язкові грошові виплати, які підприємство повинне здійснити в першочерговому порядку для запобігання фінансових ускладнень та продовження нормального функціонування. До нього належать проценти, податкові виплати, погашення сум боргів, строк сплати яких настав, інші виплати, що є обов’язковими. Склад останніх визначається самим підприємством залежно від умов господарювання. - другорядні грошові потоки представляють видатки грошових коштів, які можуть бути відкладені з точки зору стратегічних потреб або у разі неспроможності здійснення без прямих витрат для підприємства у вигляді штрафів, неустойки, пені та ін. По відношенню до певного інвестиційного проекту можна відокремити: - додатковий грошовий потік це потік від реалізації певного інвестиційного проекту, потік, що стосується виключно даного проекту; - ретроспективний грошовий потік це всі інші грошові потоки, які не враховуються під час прийняття управлінських рішень щодо даного проекту; Залежно від вартісної оцінки в часі: - нинішній грошовий потік це єдина спів стана теперішня вартість грошових потоків підприємства , отримана шляхом дисконтування, яка враховує фактор часу, інфляції та ризику; - майбутній грошовий потік, оцінений майбутньою вартістю. За достатністю обсягу розрізняють: - дефіцитний грошовий потік це коли недостатнє надходження грошових коштів для здіснення усіх планових видатків; - надлишковий грошовий потік це перевищення позитивного грошового потоку над потребою підприємства у витрачанні. За можливістю регулювання грошових потоків, їх поділяють на: -Грошові потоки, що піддаються регулюванню (зміні в часі), представляють собою такі види витрачання грошових коштів, строки яких можна змінювати за домовленістю сторін (наприклад, лізингові платежі, розрахунки з постачальниками). -Грошові потоки, що не піддаються регулюванню (зміні в часі), — це такі види витрачання грошових коштів, строки яких неможливо змінювати (наприклад, податкові платежі). Поділ грошових потоків за можливістю регулювання має індивідуальний характер і обумовлюється специфікою діяльності конкретного підприємства. За рівнем передбачуваності: - повністю передбачувані грошові потоки це обсяги запланованих і включених у відповідний план надходжень та видатків грошових коштів. -Недостатньо (або абсолютно) непередбачувані грошові потоки - це сукупність надходжень та витрат грошових коштів, які виникли в результаті настання ризикових подій, непередбачуваних подій і, відповідно, не включені до планів надходження і витрачання грошових коштів. За рівнем збалансованості: -Збалансований грошовий потік характеризує такий вид сукупного грошового потоку, по якому забезпечується збалансованість позитивного та від'ємного грошових потоків. -Незбалансований грошовий потік характеризує такий вид сукупного грошового потоку, по якому не забезпечується збалансованість позитивного і від'ємного грошових потоків. Критерієм збалансованості є показник варіації між позитивним та від'ємним грошовим потоком. У першому випадку він спрямовується до одиниці, в другому - до нуля. За періодом часу: - Короткостроковий грошовий потік характеризує такий його вид, по якому період від моменту надходження чи витрачання грошових коштів до повного їх завершення не перевищує одного року. - Довгостроковий грошовий потік характеризує такий його вид, по якому період від моменту надходження чи витрачання грошових коштів до повного їх завершення перевищує один рік. За формами грошових коштів, що використовуються: - Готівковий грошовий потік характеризує частину сукупного грошового потоку, яка обслуговується готівкою. Готівкові грошові потоки підприємств знаходяться під щільнішим регулюванням з боку державних органів влади та Національного банку України. - Безготівковий грошовий потік характеризує частину сукупного грошового потоку, яка обслуговується безготівковими розрахунками. За видом валюти, що використовується - Грошовий потік у національній валюті характеризує таку частину сукупного грошового потоку, яка обслуговується національною валютою. - Грошовий потік в іноземній валюті характеризує таку частину сукупного грошового потоку, яка обслуговується іноземною валютою. Використання валюти як засобу платежу на території України має суттєві законодавчі обмеження, що повинні враховуватися при здійсненні відповідних грошових операцій. За можливістю забезпечення платоспроможності: - Ліквідний грошовий потік характеризує такий вид грошових потоків, по яких надходження грошових коштів перевищує або дорівнює витрачанню грошових коштів, тобто чистий грошовий потік є такий вид грошового потоку, в якому спрямованість змінюється більше одного разу. - Неліквідний грошовий потік характеризує такий від грошових потоків, по яких находження грошових коштів менше або дорівнює обсягу витрачення грошових коштів. За характером грошового потоку по відношенню до підприємства: - Внутрішній грошовий потік характеризує

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Облік, аналіз і аудит дебіторської і кредиторської заборгованості на підприємстві
Облік, аналіз і аудит розрахунків зі страхування
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ З РОЗРАХУНКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
АНАЛІЗ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК УПРАВЛІНСЬКОГО ТА ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
ВИКОРИСТАННЯ, РОЗРАХУНОК І АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ
ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ З МЕТОЮ ПОШУКУ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ
ПРИБУТОК, ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
РОЗРАХУНОК ФІНАНСОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ
УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Анализ хозяйственной деятельности предприятия
АНАЛІЗ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА
Облік, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Фінансовий аналіз прибутку і рентабельності підприємства та шляхи їх зростання
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІХ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ З РОЗРАХУНКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ


*Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за зміст і достовірність матеріалів, а також наслідки, які можуть виникнути унаслідок їх використання. Дані, що стосуються конкретних підприємств, імена є вигаданими, будь-який збіг - випадковий.
stydentam.org.ua © 2009-2015
KMindex Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
page views
TOPlist