Увага!

1. Усі наші роботи пройшли захист і отримали високу позитивну оцінку


.

2. Зателефонувавши за телефонами: 80505603140, 80673126507 (Микола) або написавши лист studentamua (собачка) mail.ru, ви отримаєте абсолютно достовірну і оперативну відповідь на ваші запитання.

3. Ви можете замовити цілу або тільки частину роботи:
- реферат - від 50 грн.
- контрольна - від 60 грн.
- курсова - від 200 грн.
- дипломна - від 500 грн.

4. За мінімальну доплату можуть бути внесені оперативно оновлення або переробки під ваші вимоги. Вартість доплати залежить від об'єму необхідного доопрацювання або переробки.

В рамках всіх доопрацювань і переробок дається ГАРАНТІЯ.

Автореферати Оплата
Замовити
Контакти
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas

Besucherzahler rusian brides
счетчик посещений
web clocks relojes webs
Contatore
Besucherzahler ukrainian girls
website counter
Besucherzahler russian marriage
contatori per blog
contadores de visitas mail order brides
contatori per blog
besucherzahler contador de visitas
Contatore per sito


Форма заказа работ временно не работает. Если вы хотите купить какую-то работу, тогда просто отправьте СМС на номер 0505603140 или 0673126507 с вашим e-mail и ID номером работы (или темой).

На ваш e-mail вы получите варианты оплаты и, после её осуществления, работа будет отправленна вам в самые короткие строки.

Если возникнут вопросы, набирайте 0505603140 или 0673126507 (с 09:00-21:00)


Фінансовий аналіз прибутку і рентабельності підприємства та шляхи їх зростання

Дисципліна:

Фінансовий аналіз

ID роботи:

2101

Вид роботи:

Курсова

План:

ВСТУП 3
1. Завдання і джерела аналізу прибутку і рентабельності 7
2. Аналіз складу і динаміки прибутку підприємства 16
3. Аналіз показників рентабельності підприємства 22
4. Методика підрахунку резервів збільшення суми прибутку і рентабельності 26
Висновки 31
Список використаної літератури 33
ДОДАТКИ 36

Інтервал:

1,5

Ваше ім'я:
Ваш контактний телефон:
E-mail:
Тема та ID роботи:
Кількість сторінок:

38

Рік написання:

2008

Ціна:

70 грн.

натисніть

Для отримання паролю відкриття документа зробіть оплату будь-яким із нижче перерахованих способів і зателефонуйте нам

Після оплати напішіть на адресу studentamua@mail.ru і вкажіть ID роботи за яку ви перерахували кошти
Інші варіанти: 1) Переказ грошей із будь-якого відділення банку на розрахунковий рахунок; 2) переказ грошей на картку у будь-якому відділенні Приватбанку; 3) Переказ грошей через термінали «IBOX» - автомати миттєвої сплати у магазинах, супермаркетах і т.д.; 4) Оплата поповненням мобільного телефону або дивіться детально як отримати роботу за 10 хвилин!

 

Важливе місце серед економічних категорій належить чистому доходу, який відображає вартість виробленого продукту для суспільства та визначається як різниця між вартістю продукту й витратами на його виробництво. Залежно від формування та розподілу розраховують декілька видів прибутку: валовий; від операційної діяльності; від звичайної діяльності до оподаткування; від звичайної діяльності; чистий. Для оцінки ефективності господарської діяльності використовуються показники рентабельності дохідності чи прибутковості його капіталу, ресурсів та продукції. Показники рентабельності є важливими для характеристики складових формування прибутку та доходів підприємства. При аналізі виробництва показники рентабельності використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення. Вони більш повно, ніж прибуток, характеризують кінцеві результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення між наявними та використаними ресурсами. Методика аналізу прибутковості й рентабельності підприємства включає в себе такі етапи: 1. Визначаються показники прибутковості та рентабельності підприємства. 1. Виконується аналіз рівня рентабельності виробництва. 2. Виконується аналіз рентабельності окремих видів продукції. 3. Складається аналітичний висновок. На підприємствах розглядаються й аналізуються такі показники рентабельності: 1. Загальна рентабельність виробництва (рентабельність фондів). 2. Рентабельність товарної продукції. 3. Рентабельність реалізованої продукції (рентабельність продажів). 4. Рентабельність одиниці продукції. Основними джерелами інформації для аналізу рентабельності є звітні фінансово-бухгалтерські форми №1 - 5. Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність їхнього використання. Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (рис. 1.1). Рис. 1.1. Розрахунок валового прибутку (збитку) Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат (рис. 1.2). Рис. 1.2. Розрахунок фінансового результату від операційної діяльності Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків) (рис. 1.3). Рис. 1.3. Розрахунок фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків із прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподаткування та сумі податків на прибуток (рис. 1.4) Рис. 1.4 Розрахунок фінансового результату від звичайної діяльності Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку (рис. 1.5.) Рис. 1.5 Розрахунок чистого прибутку (збитку) Фінансовий результат, відображений у балансі, називається балансовим прибутком (збитком). Показники рентабельності в умовах будь-якої країни і будь-якого типу економіки є такими, що характеризують ефективність бізнесу, окремих операцій або окремих видів продукції та послуг. Показники рентабельності (прибутковості) дозволяють дати оцінку ефективності використання менеджментом підприємства його активів. Ефективність роботи менеджерів визначається відношенням чистого прибутку до суми активів, що використовувалися для отримання цього прибутку. Дана група показників формується в залежності від фокусу дослідження. Виходячи з цілей аналізу формуються компоненти показника: розмір прибутку (чистого, операційного, прибутку до виплати податків) та розмір активу або капіталу, котрі генерують цей прибуток. Для оцінки готельно-ресторанного бізнесу використовують наступні показники рентабельності: Рентабельність - це прибутковість. Поширеною є думка, що загальновживаний у нас показник рентабельності як відношення прибутку до собівартості - єдиний. Це не так. Визначати рентабельність за такою формулою зобов'язують нас органи статистики, адже для статистичного аналізу цей важливий показник діяльності має бути порівнянним для різних підприємств. Загальна рентабельність підприємства = прибуток / собівартість або (ф. 2 ряд. 220 або ряд. 225 / ф. 2 ряд. 035) Визначення загальної рентабельності корисне тим, що дозволяє визначити відносну величину прибутку, одержаного на кожну гривню, що була витрачена (точніше, вкладена) у виробництві кінцевого продукту. Рентабельність оборотного капіталу – ілюструє можливість підприємства отримувати прибуток від основної діяльності (готельні послуги). Прибуток від основної діяльності виключає елементи прибутку від продажу активів або володіння корпоративними правами іншого підприємства. Оскільки оборотні кошти підприємства – це частка активів, які безпосередньо та щоденно використовуються в процесі діяльності підприємства, при їх оцінці доцільно співставити операційний прибуток з середнім значенням обігових коштів за період. В такому випадку виключається з огляду фінансові витрати та податок на прибуток, що є прерогативою всієї комплексної (а не тільки операційної) діяльності підприємства. Розрахунок даного показника проводиться по формулі: Операційний прибуток (Обігові кошти на початок періоду + Обігові кошти на кінець періоду)/2 (1.1) Даний показник сполучається з показником оборотності оборотних активів та показником прибутковості продажів

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Облік, аналіз і аудит дебіторської і кредиторської заборгованості на підприємстві
Облік, аналіз і аудит розрахунків зі страхування
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ З РОЗРАХУНКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
АНАЛІЗ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК УПРАВЛІНСЬКОГО ТА ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
ВИКОРИСТАННЯ, РОЗРАХУНОК І АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ
ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ З МЕТОЮ ПОШУКУ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ
ПРИБУТОК, ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
РОЗРАХУНОК ФІНАНСОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ
УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Анализ хозяйственной деятельности предприятия
АНАЛІЗ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА
Облік, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Фінансовий аналіз прибутку і рентабельності підприємства та шляхи їх зростання
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІХ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ З РОЗРАХУНКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ


*Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за зміст і достовірність матеріалів, а також наслідки, які можуть виникнути унаслідок їх використання. Дані, що стосуються конкретних підприємств, імена є вигаданими, будь-який збіг - випадковий.
stydentam.org.ua © 2009-2015
KMindex Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
page views
TOPlist