Увага!

1. Усі наші роботи пройшли захист і отримали високу позитивну оцінку


.

2. Зателефонувавши за телефонами: 80505603140, 80673126507 (Микола) або написавши лист studentamua (собачка) mail.ru, ви отримаєте абсолютно достовірну і оперативну відповідь на ваші запитання.

3. Ви можете замовити цілу або тільки частину роботи:
- реферат - від 50 грн.
- контрольна - від 60 грн.
- курсова - від 200 грн.
- дипломна - від 500 грн.

4. За мінімальну доплату можуть бути внесені оперативно оновлення або переробки під ваші вимоги. Вартість доплати залежить від об'єму необхідного доопрацювання або переробки.

В рамках всіх доопрацювань і переробок дається ГАРАНТІЯ.

Автореферати Оплата
Замовити
Контакти
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas

Besucherzahler rusian brides
счетчик посещений
web clocks relojes webs
Contatore
Besucherzahler ukrainian girls
website counter
Besucherzahler russian marriage
contatori per blog
contadores de visitas mail order brides
contatori per blog
besucherzahler contador de visitas
Contatore per sito


Форма заказа работ временно не работает. Если вы хотите купить какую-то работу, тогда просто отправьте СМС на номер 0505603140 или 0673126507 с вашим e-mail и ID номером работы (или темой).

На ваш e-mail вы получите варианты оплаты и, после её осуществления, работа будет отправленна вам в самые короткие строки.

Если возникнут вопросы, набирайте 0505603140 или 0673126507 (с 09:00-21:00)


Криміналістичні та експертні установи в Україні та основні напрямки їх діяльності

Дисципліна:

Криміналістика

ID роботи:

4050

Вид роботи:

Контрольна

План:

ВСТУП           3
1. Криміналістичні та експертні установи в Україні та основні напрямки їх діяльності          4
2. Сучасний стан експертного забезпечення правосуддя           14
ВИСНОВКИ  17

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА     18

Інтервал:

1,5

Ваше ім'я:
Ваш контактний телефон:
E-mail:
Тема та ID роботи:
Кількість сторінок:

18

Рік написання:

2010

Ціна:

40 грн.

натисніть

Для отримання паролю відкриття документа зробіть оплату будь-яким із нижче перерахованих способів і зателефонуйте нам

Після оплати напішіть на адресу studentamua@mail.ru і вкажіть ID роботи за яку ви перерахували кошти
Інші варіанти: 1) Переказ грошей із будь-якого відділення банку на розрахунковий рахунок; 2) переказ грошей на картку у будь-якому відділенні Приватбанку; 3) Переказ грошей через термінали «IBOX» - автомати миттєвої сплати у магазинах, супермаркетах і т.д.; 4) Оплата поповненням мобільного телефону або дивіться детально як отримати роботу за 10 хвилин!

 

На науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України покладений обов'язок розробки наукових засад і методів судової експертизи та проведення різних видів судових експертиз. З часу створення науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України вимоги до їх діяльності по проведенню експертних досліджень і науково-дослідної роботи з кожним роком зростають. Це пояснюється тим, що з побудовою в Україні правової держави, проведення експертних досліджень речових доказів, що проходять по кримінальним справам, врегульовано нормами кримінально-процесуального законодавства України, що дає гарантію захисту особи як учасника кримінального процесу, від можливого необ'єктивного дослідження обставин, які впливають на встановлення істини по справі. Відповідно до прийнятого в 1993 р. Закону України "Про судову експертизу", в завдання експертних науково-дослідних установ входять: по-перше, забезпечення функцій науково-методичного центру судових експертиз в Україні, тобто надання допомоги в розвитку наукової і методичної бази судової експертизи, використання її в експертній практиці. Використання результатів наукових розробок в практичній роботі правоохоронних органів забезпечило б проведення дослідів професіональними експертами-криміналістами; по-друге, зміцнення і розвиток міжнародного співробітництва з країнами близького і далекого зарубіжжя в галузі експертизи і криміналістики може бути виражено в формах обміну науковою інформацією, спільної участі проведення міжнародних конференцій і семінарів, на яких вчені-криміналісти будуть виступати з доповідями про свої досягнення в галузі судової експертизи і криміналістики, крім цього, відрядження спеціалістів для проходження стажування в містах співдружніх держав. В цей час в системі Міністерства внутрішніх справ України існують і ефективно діють експертно-криміналістичні установи оснащені сучасним науково-технічними засобами. Експертно-криміналістична служба МВС України входить до блоку кримінальної міліції і складається з експертно-криміналістичних підрозділів, до яких належать Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (ДНДЕКЦ) та науково-дослідні експертно-криміналістичні центри (НДЕКЦ) при ГУМВС, УМВС, УМВСТ. ДНДЕКЦ, НДЕКЦ є самостійними структурними підрозділами Міністерства внутрішніх справ, підпорядковуються Міністру, начальникам ГУМВС, УМВС, УМВСТ, у своїй діяльності керуються кримінально-процесуальним законодавством України, Законом України "Про судову експертизу" від 25.02.1993 року, Конституцією України, КПК України, Законом України "Про міліцію", Законом "Про експертизу", Наказом № 30 "Про затвердження "Положення про Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України ..." від 18.01.1999 року. Структурними підрозділами НДЕКЦ ГУМВС, УМВС, УМВСТ є відділи, відділення, групи з експертно-криміналістичного забезпечення органів внутрішніх справ, які перебувають в оперативному підпорядкуванні керівництва відповідних міськрайлінорганів внутрішніх справ і підрозділів спеціальної міліції для експертно-криміналістичного забезпечення розкриття, розслідування та попередження злочинів. Організаційно-методичне керівництво НДЕКЦ, ГУМВС, УМВС, УМВСТ здійснює Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. Однією з важливих умов яка впливає на виконання основного завдання, покладеного на правоохоронні органи - боротьбі зі злочинністю, є поліпшення діяльності експертно-криміналістичних служб. До основних завдань, які виконує Державний центр можна віднести: • виконання експертиз за кримінальними справами, які знаходяться у провадженні органів дізнання та попереднього слідства органів внутрішніх справ; • виконання досліджень за матеріалами, які надходять зі служб та підрозділів органів внутрішніх справ, що здійснюють оперативно-розшукову та контрольно-ревізійну діяльність; • участь фахівців в оглядах місць скоєння найбільш складних та резонансних злочинів, у тому числі із застосуванням або погрозою застосування вибухових пристроїв, речовин; • надання експертних послуг іншим установам, відомствам, фізичним та юридичним особам відповідно до положень ст. 15 Закону України "Про судову експертизу"; • здійснення консультаційної та навчальної діяльності в межах своєї компетенції; • ведення загальнодержавних криміналістичних обліків органів внутрішніх справ; • організаційно-методичне керівництво діяльністю центрів щодо експертно-криміналістичного забезпечення попередження, виявлення, розслідування та розкриття злочинів; • розробка та впровадження разом із зацікавленими службами в практичну діяльність органів внутрішніх справ науково-практичних досліджень у сфері застосування криміналістичних методів для розкриття та розслідування злочинів; • участь у виявленні, розслідуванні та розкритті злочинів шляхом застосування криміналістичних засобів і методів під час проведення слідчих дій і оперативно-розшукових засобів, використання загальнодержавних криміналістичних картотек і колекцій; • впровадження єдиної технічної політики щодо оснащення органів внутрішніх справ сучасним криміналістичним обладнанням і витратними матеріалами в межах засобів, наявних у розпорядженні Державного центру, незалежно від джерел їх надходження, через укладання контрактів безпосередньо з вітчизняними і закордонними виробниками; • керівництво фінансово-господарською діяльністю підпорядкованих підрозділів; • організація експлуатаційно-технічного і метрологічного забезпечення криміналістичної техніки в експертно-криміналістичних підрозділах органів внутрішніх справ; підготовка пропозицій щодо розробки нових видів технічних засобів і впровадження їх в практичну діяльність. Розробка норм належності криміналістичної техніки. Основні функції Державного центру: • розробляє проекти наказів, вказівок та інструкцій, огляди, методичні рекомендації та інші документи з питань, що входять до компетенції Державного центру; • забезпечує розробку та вдосконалення діючих нормативних актів, положень та постанов у галузі експертно-криміналістичної діяльності, перегляд типових структур центрів, подання їх у встановленому порядку на затвердження керівництву МВС України; • визначає тематику науково-дослідних робіт і забезпечує разом із зацікавленими організаціями та науково-дослідними установами України і зарубіжних країн впровадження в експертно-криміналістичну практику їх результатів; • забезпечує виконання прикладних наукових досліджень з розробки методик експертного дослідження слідів та інших речових доказів, ведення і використання експертно-криміналістичних картотек і колекцій у розкритті злочинів, удосконалення форм і методів експертно-криміналістичної діяльності під час проведення слідчих дій, оперативно-розшукових заходів; здійснює аналіз форм і методів участі фахівців Державного центру, центрів в оперативно-розшукових заходах і слідчих діях, результативності використання загальнодержавних і регіональних експертно-криміналістичних колекцій, картотек, криміналістичних засобів і методів, організує і реалізує заходи, спрямовані на підвищення ефективності цієї роботи;

Особливості огляду місця події, при розслідуванні вбивств скоєних на замовлення
Поняття, сутність, завдання та види слідчого огляду і його роль у розкритті і розслідуванні злочинів
Варіант 10. СИСТЕМА СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ. ОСВІДУВАННЯ - ПОНЯТТЯ І ЗАВДАННЯ.
Варіант 7. Криміналістична ідентифікація. Роль судових експертиз у розслідуванні злочинів
Криміналістичні та експертні установи в Україні та основні напрямки їх діяльності
Механізм утворення слідів, їх кваліфікація. Ідентифікація як сутність, мета пред’явлення для впізнання. Соціально економічні зміни у суспільстві і злочини проти власності
ВАРІАНТ 1. Спосіб вчинення злочинів. Реалізація положень Конституції України в криміналістичній тактиці. Типові слідчі версії у справах про вбивства
Варіант 10. СИСТЕМА СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ. ОСВІДУВАННЯ - ПОНЯТТЯ І ЗАВДАННЯ
ВАРІАНТ 2. Спосіб вчинення злочинів - поняття та його значення для розслідування злочинів
Варіант 2. Правові підстави застосування техніко-криміналістичних засобів. Роль криміналістичної тактики. Криміналістична характеристика злочинів
ВАРІАНТ 3. Завдання криміналістики на сучасному етапі. Правові й етичні засади криміналістичної тактики. Основні ознаки, які свідчать про замовлений характер вбивства
ВАРІАНТ 3. Закономірності об'єктивної дійсності, які вивчає криміналістика. Роль слідчої версії у розслідування злочинів. Типові слідчі ситуації при розслідуванні крадіжок з проникненням у житло
ВАРІАНТ 4. Завдання криміналістики на сучасному етапі. Правові та етичні засади криміналістичної тактики. Основні ознаки, які свідчать про замовлений характер вбивства
Варіант 5. Криміналістична діагностика. Тактичні прийоми викриття неправдивих свідчень при допиті. Криміналістична методика
Варіант 5. Криміналістичне дослідження документів. Тактика і психологічні особливості проведення відтворення обстановки та обставин події
Варіант 6. Криміналістична діагностика. Тактичні прийоми викриття неправдивих свідчень. Криміналістична методика
Варіант 6. Криміналістична діагностика. Тактичні прийоми викриття неправдивих свідчень при допиті. Криміналістична характеристика злочинів проти громадського порядку та моральності
ВАРІАНТ 6. Криміналістичне дослідження документів. Тактика відтворення обстановки та обставин події. Поняття та види організованої злочинності
Варіант 7. Сучасні технічні засоби і прийоми виявлення та фіксації слідів злочинця. Тактичний ризик у діяльності слідчого
Використання допомоги громадськості по розслідуванні злочинів
КРИМІНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПРИ ДТП
ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ І ВИДИ СЛІДЧИХ ВЕРСІЙ
Варіант 10. Система судово-експертних закладів України і т.д.
ВАРІАНТ 3. Закономірності об'єктивної дійсності, які вивчає криміналістика. Роль слідчої і т.д.
Варіант 6. Криміналістична діагностика
Варіант 7. Сучасні технічні засоби і прийоми виявлення та фіксації слідів злочинця
ВИДИ, КЛАСИФІКАЦІЯ СЛІДІВ У ТРАСОЛОГІЇ
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИЯВЛЕННЯ ФІКСАЦІЇ ТА ВИЛУЧЕННЯ РЕЧОВИН ТА МАТЕРІАЛІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СЛІДЧИХ ДІЙ
Засоби вчинення злочину, час, місце, обстановка та способи
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВБИВСТВ
Механізм утворення слідів, їх кваліфікація. Ідентифікація як сутність, мета пред’явлення для впізнання. Соціально економічні зміни у суспільстві і злочини проти власності
СЛІДИ В КРИМІНАЛІСТИЦІ
ТАКТИКА ОБШУКУ І ВИЇМКИ
ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ


*Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за зміст і достовірність матеріалів, а також наслідки, які можуть виникнути унаслідок їх використання. Дані, що стосуються конкретних підприємств, імена є вигаданими, будь-який збіг - випадковий.
stydentam.org.ua © 2009-2015
KMindex Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
page views
TOPlist