Увага!

1. Усі наші роботи пройшли захист і отримали високу позитивну оцінку


.

2. Зателефонувавши за телефонами: 80505603140, 80673126507 (Микола) або написавши лист studentamua (собачка) mail.ru, ви отримаєте абсолютно достовірну і оперативну відповідь на ваші запитання.

3. Ви можете замовити цілу або тільки частину роботи:
- реферат - від 50 грн.
- контрольна - від 60 грн.
- курсова - від 200 грн.
- дипломна - від 500 грн.

4. За мінімальну доплату можуть бути внесені оперативно оновлення або переробки під ваші вимоги. Вартість доплати залежить від об'єму необхідного доопрацювання або переробки.

В рамках всіх доопрацювань і переробок дається ГАРАНТІЯ.

Автореферати Оплата
Замовити
Контакти
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas

Besucherzahler rusian brides
счетчик посещений
web clocks relojes webs
Contatore
Besucherzahler ukrainian girls
website counter
Besucherzahler russian marriage
contatori per blog
contadores de visitas mail order brides
contatori per blog
besucherzahler contador de visitas
Contatore per sito


Форма заказа работ временно не работает. Если вы хотите купить какую-то работу, тогда просто отправьте СМС на номер 0505603140 или 0673126507 с вашим e-mail и ID номером работы (или темой).

На ваш e-mail вы получите варианты оплаты и, после её осуществления, работа будет отправленна вам в самые короткие строки.

Если возникнут вопросы, набирайте 0505603140 или 0673126507 (с 09:00-21:00)


АУДИТ ОПЕРАЦІЙ НА БАНКІВСЬКИХ РАХУНКАХ

Дисципліна:

Аудит

ID роботи:

2003

Вид роботи:

Курсова

План:

ВСТУП 3
Розділ 1. Зміст аудиту поточних рахунків в національній валюті 6
1.1. Теоретичні основи обліку операцій за розрахунковим, валютним та іншими рахунками у банку 6
1.2. Організація та методика аудиту грошових коштів на поточному та інших рахунках у банку 13
Розділ 2. Характеристика діяльності ТОВ „Аква Євро Центр” 21
2.1 Техніко-економічна характеристика діяльності ТОВ „Аква Євро Центр” 21
2.2. Аналіз фінансового стану ТОВ „Аква Євро Центр” 25
2.3. Аналіз організації облікового процесу 31
Розділ 3. Проведення аудиту поточних рахунків в національній валюті 33
3.1. Джерела інформації проведення аудиту поточних рахунків в національній валюті ТОВ „Аква Євро Центр” 33
3.2. Аудит операцій поточних рахунків в національній валюті ТОВ „Аква Євро Центр” 35
ВИСНОВКИ 43
Список використаної літератури 47

Інтервал:

1,5

Ваше ім'я:
Ваш контактний телефон:
E-mail:
Тема та ID роботи:
Кількість сторінок:

76

Рік написання:

2008

Ціна:

50 грн.

натисніть

Ви можете відразу оплати роботу і після оплати зателефонувати нам

Після оплати напішіть на адресу studentamua@mail.ru і вкажіть ID роботи за яку ви перерахували кошти
Інші варіанти: 1) Переказ грошей із будь-якого відділення банку на розрахунковий рахунок; 2) переказ грошей на картку у будь-якому відділенні Приватбанку; 3) Переказ грошей через термінали «IBOX» - автомати миттєвої сплати у магазинах, супермаркетах і т.д.; 4) Оплата поповненням мобільного телефону або дивіться детально як отримати роботу за 10 хвилин!

 

Відповідальність за правильність заповнення реквізитів розрахункового документа, у тому числі номерів рахунків і кодів банків, суми податків на додану вартість і кодів бюджетної класифікації, несе особа, яка оформила цей документ і подала його до банку, що її обслуговує. Розрахунковий документ (за винятком розрахункового чека) виписується в кількості примірників, необхідній для всіх учасників безготівкових розрахунків (але не менш двох), за один раз або за допомогою електронно-обчислювальних машин з використанням копіювального чи самокопіювального паперу. Якщо використання копіювального (самокопіювального) паперу неможливе, то на всіх тотожних примірниках розрахункового документа в правому верхньому куті проставляються їх порядкові номери (наприклад, 1, 2, 3 і т.п.). Дозволяється заповнення розрахункового документа від руки (кульковою ручкою або чорнилом темного кольору). Перший примірник розрахункового документа (незалежно від способу його виготовлення) повинен містити відбиток печатки (якщо наявність печатки передбачена) та підписи відповідальних осіб. Під час підписання розрахункового документа не дозволяється використовувати факсиміле, а також виправляти та заповнювати розрахунковий документ кількома прийомами. Розрахункові документи, які надійшли до банку протягом операційного часу, банк виконує в день їх надходження. Розрахункові документи, які надійшли після операційного часу, банк виконує протягом наступного робочого дня. Розрахункові документи на списання коштів з рахунка платника, що надійшли в банк після операційного часу, банк може виконати в день їх надходження, якщо це визначено договором про розрахунково-касове обслуговування. Платіжні вимоги, які надійшли в банк після операційного часу, банк (незалежно від наявності коштів на рахунку платника на час їх надходження) виконує протягом наступного операційного дня. Якщо на початок наступного операційного дня на рахунку платника буде недостатньо коштів для виконання платіжних вимог, то вони того самого дня виконуються частково і повертаються. Якщо до банку надійшло одночасно кілька розрахункових документів, то їх виконують додержуючись такого пріоритету: спочатку виконуються платіжні вимоги, оформлені на підставі рішень судів, потім — розрахункові документи на сплату платежів до бюджетів, після цього — платіжні вимоги, оформлені на підставі виконавчих документів. Всі інші документи виконуються в порядку їх послідовного надходження. Платежі з рахунків клієнтів банк здійснює в межах залишків коштів за цими рахунками на початок операційного дня. Платіжні доручення платника у випадку відсутності або недостатності коштів на його рахунку банк приймає лише тоді, коли порядок приймання і виконання таких платіжних доручень передбачений договором між банком і платником. Платіжне доручення приймається банком платника до виконання протягом десяти календарних днів з дати його оформлення. День оформлення платіжного доручення не враховується. Платіжні доручення застосовуються в розрахунках за товарними і нетоварними платежами: ? за фактично відвантажену чи продану продукцію (виконані роботи, надані послуги і т.п.) — у порядку попередньої оплати, якщо такий порядок розрахунків установлений законодавством і (або) обумовлений договором; ? для завершення розрахунків за актами звірення взаємної заборгованості підприємств, які складені не пізніше терміну, встановленого чинним законодавством; ? для перерахування підприємствами сум, які належать фізичним особам (заробітна плата, пенсії і т.п.), на їхні рахунки, відкриті в банках; ? для сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів; ? і в інших випадках відповідно до укладених договорів та чинного законодавства. ? Реквізит платіжного доручення «Призначення платежу» заповнюється платником так, щоб надавати повну інформацію щодо платежу та документів, на підставі яких здійснюється перерахування коштів одержувачеві. ? У реквізиті платіжного доручення «Призначення платежу» в залежності від конкретного випадку наводяться такі дані: ? у разі розрахунків за фактично відвантажену або продану продукцію (виконані роботи, надані послуги) — назва товарів (робіт, послуг), за які здійснюється оплата, номер і дата документа, на підставі якого вона здійснюється; ? якщо платник перераховує кошти як попередню оплату, то зазначається, що це попередня оплата, наводиться назва товарів (робіт, послуг), за які здійснюється оплата, а також номер і назва документа, на підставі якого вона здійснюється; ? при перерахуванні коштів за актом звірення взаємної заборгованості — назва товарів (виконаних робіт, наданих послуг), дата і номер діючого акта звірення та дата, за станом на яку її здійснено; ? у випадку сплати платежів, утриманих із заробітної плати працівників і нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету та зборів до державних цільових фондів, - дата виплати заробітної плати, форма її видачі (натуральна форма, виплати з виручки і т.п.) і період, за який здійснено виплату. Крім того, можуть бути наведені інші необхідні дані. У цьому реквізиті зазначається, що податки до бюджету та збори до державних цільових фондів, які утримані із заробітної плати і нараховані на фонд оплати праці, перераховуються повністю, або (у разі недостатності коштів на рахунку платника для перерахування утриманих сум повністю) що вони перераховуються пропорційно до суми виплаченої заробітної плати. Відповідальність за повноту перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників і нарахованих на фонд оплати праці податків у бюджет і зборів до державних цільових фондів, несе платник. Платіжні доручення на перерахування заробітної плати на особові рахунки працівників підприємств, відкриті в установах банків, гроїиові чеки на одержання заробітної плати платник подає до банку разом із платіжними дорученнями на одночасне перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників і нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і зборів до державних цільових фондів, або з документальним підтвердженням їх сплати раніше . Після проведення операції з перерахування коштів банк зобов'язаний надати уповноваженому представнику підприємства, що обслуговується в цій установі банку, копію платіжного доручення з позначкою банку про проведення перерахування і банківську виписку з поточного рахунка. Виписка з поточного рахунка — це другий примірник особового рахунка підприємства, відкритого йому банком. Перший примірник зберігається в документах дня банку як підтвердження обґрунтованості проведеної банком операції за дорученням клієнта. До виписок також додаються всі інші документи щодо рухів, які проходили за рахунками (оголошення на внесок готівкою, реєстр платежів, що надійшли, чек і т.д.). Виписки банків є первинними документами для аналітичного і синтетичного обліку підприємств. На підставі первинних документів за операціями, пов'язаними з рухом безготівкових коштів, і виписок банків складаються Відомість № 1.2 та Журнал № 1. Синтетичний рахунок 31 «Рахунки в банках» і його субрахунки 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті», 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті», 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті» призначені для обліку операцій на поточних рахунках у бухгалтерії відповідно до Інструкції з застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291. Записи в Журналі № 1 і Відомості № 1.2 виконуються після обробки банківських виписок. Обробка документів за виписками банку з інших рахунків підприємств у націопальній та іноземній валюті і відображення їх в облікових регістрах здійснюються в такому порядку. 1) Перевіряється відповідність записів у доданих до виписок розрахункових документах. У випадку одержання готівкових коштів з каси банку до виписки додається квитанція прибуткового касового ордера, яка оформляється при оприбуткуванні готівки до каси підприємства. Якщо в результаті перевірки виявляться допущені банком помилки, то суми помилкових записів слід віднести до субрахунка 374 «Розрахунки за претензіями», сповістити про це установу банку і вжити заходів з повернення коштів, що не належать підприємству, у п'ятиденний термін. 2) Після розшифровки і ретельної перевірки виписок проводиться розробка сум, які пройшли за рахунком, тобто проти кожної суми за випискою й у кожнім додатку до банківських виписок ставиться номер кореспондуючого рахунка. 3) Суми групуються і підраховуються окремо за дебетом і за кредитом шляхом їх підрахунку за однорідними операціями за однойменними кореспондуючими рахунками. 4) Суми з виписок до регістрів (Журнал № 1 та Відомість № 1.2) переносять загальними підсумками за однорідними

АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ЗА СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ
Предмет, завдання та правові основи аудиту

АУДИТ У СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ

СУПЕРЕЧНОСТІ У РОЗВИТКУ ВІТЧИНЯНОГО АУДИТУ

Сучасні тенденції розвитку аудиторської діяльності в Україні

АУДИТ ГОТІВКОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

АУДИТ ДОХОДІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

АУДИТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

АУДИТ ОПЕРАЦІЙ НА БАНКІВСЬКИХ РАХУНКАХ

Документальне оформлення аудиту

Методика аудиту малих підприємств

МЕТОДИКА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ І МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТУ

Організація і методика аудиту розрахунків по оплаті праці

ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ


*Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за зміст і достовірність матеріалів, а також наслідки, які можуть виникнути унаслідок їх використання. Дані, що стосуються конкретних підприємств, імена є вигаданими, будь-який збіг - випадковий.
stydentam.org.ua © 2009-2015
KMindex Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
page views
TOPlist