Увага!

1. Усі наші роботи пройшли захист і отримали високу позитивну оцінку


.

2. Зателефонувавши за телефонами: 80505603140, 80673126507 (Микола) або написавши лист studentamua (собачка) mail.ru, ви отримаєте абсолютно достовірну і оперативну відповідь на ваші запитання.

3. Ви можете замовити цілу або тільки частину роботи:
- реферат - від 50 грн.
- контрольна - від 60 грн.
- курсова - від 200 грн.
- дипломна - від 500 грн.

4. За мінімальну доплату можуть бути внесені оперативно оновлення або переробки під ваші вимоги. Вартість доплати залежить від об'єму необхідного доопрацювання або переробки.

В рамках всіх доопрацювань і переробок дається ГАРАНТІЯ.

Автореферати Оплата
Замовити
Контакти
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas

Besucherzahler rusian brides
счетчик посещений
web clocks relojes webs
Contatore
Besucherzahler ukrainian girls
website counter
Besucherzahler russian marriage
contatori per blog
contadores de visitas mail order brides
contatori per blog
besucherzahler contador de visitas
Contatore per sito


Форма заказа работ временно не работает. Если вы хотите купить какую-то работу, тогда просто отправьте СМС на номер 0505603140 или 0673126507 с вашим e-mail и ID номером работы (или темой).

На ваш e-mail вы получите варианты оплаты и, после её осуществления, работа будет отправленна вам в самые короткие строки.

Если возникнут вопросы, набирайте 0505603140 или 0673126507 (с 09:00-21:00)


Методика аудиту малих підприємств

Дисципліна:

Аудит

ID роботи:

2005

Вид роботи:

Курсова

План:

ВСТУП 3
Розділ 1. Визначення малих підприємств та особливості їх діяльності 5
Розділ 2. Особливості плану рахунків малих підприємств 10
Розділ 3. Методика аудиту малих підприємств 18
ВИСНОВКИ 26
Список використаної літератури 28

Інтервал:

1,5

Ваше ім'я:
Ваш контактний телефон:
E-mail:
Тема та ID роботи:
Кількість сторінок:

29

Рік написання:

2008

Ціна:

50 грн.

натисніть

Ви можете відразу оплати роботу і після оплати зателефонувати нам

Після оплати напішіть на адресу studentamua@mail.ru і вкажіть ID роботи за яку ви перерахували кошти
Інші варіанти: 1) Переказ грошей із будь-якого відділення банку на розрахунковий рахунок; 2) переказ грошей на картку у будь-якому відділенні Приватбанку; 3) Переказ грошей через термінали «IBOX» - автомати миттєвої сплати у магазинах, супермаркетах і т.д.; 4) Оплата поповненням мобільного телефону або дивіться детально як отримати роботу за 10 хвилин!

 

Облік та узагальнення інформації про позабалансові активи і зобов'язання підприємства здійснюють з використанням позабалансових рахунків класу 0 Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Записи на рахунках бухгалтерського обліку спрощеного Плану рахунків і на позабалансових рахунках для узагальнення інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань, про доходи і витрати, факти фінансово-господарської діяльності здійснюють відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. До суб'єктів малого підприємництва — юридичних осіб - належать підприємства, які відповідають таким параметрам: а) середньо — облікова чисельність працюючих за календарний рік (звітний період) не перевищує 50 осіб; б) обсяг річного валового доходу не перевищує 500000 євро (приблизно 2,2 млн грн). Зазначені вимоги можуть бути застосовані з точки зору бухгалтерського обліку, оскільки у п.2 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» встановлено, що суб'єктами малого підприємництва визначаються підприємства, які за результатами діяльності за минулий рік відповідають вимогам чинного законодавства. У податковому законодавстві, на жаль, діють інші вимоги. Щоб перебувати на спрощеній системі оподаткування, обліку і звітності, відповідно до Указу Президента в редакції від 28.06.99 р. № 746/99, юридична особа повинна відповідати таким вимогам: а) середньо — облікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб (згідно із законом № 2063 — також 50 осіб); б) обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн грн (згідно із законом № 2063 -500 000 євро / 2 200 000 грн). Згідно з пунктом 1 Наказу № 196, суб'єкти малого підприємництва — юридичні особи, які вибрали епос б оподаткування за єдиним податком, можуть застосовувати спрощену форму бухгалтерського обліку, порядок ведення якої затверджено Наказом № 112. Пунктом 2 Наказу № 196 суб'єктам малого бізнесу, залежно від технології і наявності виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), його матеріаломісткості і кількості господарських операцій (обсягу документообігу), що здійснюються за місяць, дозволено вибрати будь-який із двох варіантів спрощеної форми бухгалтерського обліку: • просту форму бухгалтерського обліку; • форму бухгалтерського обліку з використанням (веденням) регістрів обліку майна малого підприємництва. Для організації правильного, повного та зрозумілого бухгалтерського обліку необхідно встановити відповідну систему рахунків поточного обліку, яка повинна повністю відповідати всім вимогам фінансово-господарської діяльності підприємства. План рахунків являє собою перелік рахунків, що відображають систематизоване групування необхідної інформації про всебічну господарську діяльність підприємств для здійснення управління, контролю, узагальнення та аналізу. Для упорядкування змісту економічної інформації, забезпечення зацікавлених користувачів різносторонньою інформацією, необхідною для планування, управління та контролю за виконанням завдань, а також для правильної і чіткої побудови і організації бухгалтерського обліку потрібно знати характеристику кожного рахунка. Для суб'єктів малого підприємництва дозволено користуватися спрощеним планом рахунків. План рахунків це систематизований перелік рахунків, який у відповідності до їх економічного змісту згруповані у класи і цим самим забезпечують отримання однорідної інформації, необхідної для управління і контролю на підприємстві в установах та організаціях. План рахунків розробляється окремо для госпрозрахункових підприємств і організацій Міністерством фінансів України; для бюджетних організацій — Державним казначейством; для банків — правлінням Національного банку. План рахунків є керівним документом. Для підприємств План рахунків затверджено Наказом Міністерства фінансів України № 291 і для впровадження обов'язковий з 1 січня 2000 р. Новий план рахунків лежить в основі всієї організації бухгалтерського обліку. Він включає синтетичні рахунки і субрахунки, що відповідає вимогам деталізації обліку. При здійсненні бухгалтерських записів повної назви рахунка вказують його шифр; це дозволяє автоматизувати облік. План рахунків включає 9 класів. В основу групування покладено економічні особливості облікових об'єктів. На підставі даних рахунків 4 класу складається звіт про власний капітал. Інформація, яка формується на рахунках 3 класу, є підставою для складання звіту про рух грошових коштів. Рахунки 1-2-3 класів призначені для обліку господарських процесів. На них накопичується облікова інформація для складання звіту про фінансові результати. КЛАС 1 «Необоротні активи»: рахунки 10-19 призначені для обліку довгострокових інвестицій підприємства в матеріальні, нематеріальні та фінансові активи. КЛАС 2 «Запаси»: рахунки 20-28 призначені для відображення даних про оборотні матеріальні активи, які знаходяться на різних стадіях операційного циклу підприємства тобто на складах або використані на потреби виробництва. КЛАС 3 «Кошти, розрахунки та інші активи»: рахунки цього класу 30-39 призначені для відображення поточних фінансових активів (тобто грошових коштів, фінансових інвестицій і розрахунків з дебіторами), а також витрат майбутніх періодів. КЛАС 4 «Власний капітал та забезпечення зобов'язань»: рахунки 40-49 призначені для відображення стану та змін власного капіталу (рахунки 40-46) та джерел фінансування майбутніх витрат і платежів цільового призначення (рахунки 47—49). КЛАС 5 «Довгострокові зобов'язання»: рахунки цього класу (50-55) призначені для обліку таких зобов'язань (тобто кредиторської заборгованості), які виникають не в процесі виробництва продукції, її реалізації чи купівлі ТМЦ; строк погашення цих зобов'язань настає не раніше, ніж через 12 місяців з дати складання балансу. КЛАС 6 «Поточні зобов'язання»: рахунки цього класу (60-69) призначені для обліку зобов'язань, які слід погасити протягом не більше року після їх виникнення. Рахунки КЛАСІВ 7, 8, 9 призначені для накопичення даних для складання звітності про фінансові результати. Протягом року на рахунках цих класів накопичуються дані про доходи, результати діяльності та витрати на виробництво за елементами. Крім балансових рахунків, існує система позабалансових рахунків. Це рахунки від 01 до 08. Вони призначені для обліку активів, що належать іншим підприємствам, але знаходяться тимчасово в даному підприємстві на умовах оренди, одержані під заставу. Окрім цього, на позабалансових рахунках обліковуються бланки суворого обліку, суми невідшкодованих нестач і списаної дебіторської заборгованості та інше. Кожен з рахунків має своє кодове значення. В плані рахунків наведені номери (коди) і назва систематичних рахунків (рахунків першого порядку) і субрахунків (рахунків другого порядку) за десятковою системою. Першою цифрою коду визначено клас рахунків, другою — номер синтетичного рахунка, третьою - номер субрахунка. Для відображення в обліку господарських операцій обов'язково повинні застосовуватися код класу і код синтетичного рахунка, тобто перші дві цифри. Коди наведені в Плані рахунків і не можуть змінюватися за бажанням підприємства. На підприємствах на основі єдиного плану рахунків складаються робочі плани, що відображають безпосередньо діяльність підприємства. Робочі плани рахунків включають тільки ті рахунки, із єдиного плану рахунків, які необхідні на даному підприємстві. Вони найбільш компактні та прості у використанні. Особливе місце по розробці та функціонуванні автоматизованих облікових систем займає план рахунків з урахуванням аналітичних даних по рахунках. Повний код рахунка може складатися з будь-якої кількості цифр, кожна з яких має певне значення, без застосування розділових знаків. Підприємство має право не використовувати субрахунків, але якщо воно їх використовує, то слід застосовувати коди, передбачені Планом рахунків. Якщо на підприємстві є необхідність виділити субрахунок для певного виду активів або зобов'язань, то воно може

АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ЗА СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ
Предмет, завдання та правові основи аудиту

АУДИТ У СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ

СУПЕРЕЧНОСТІ У РОЗВИТКУ ВІТЧИНЯНОГО АУДИТУ

Сучасні тенденції розвитку аудиторської діяльності в Україні

АУДИТ ГОТІВКОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

АУДИТ ДОХОДІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

АУДИТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

АУДИТ ОПЕРАЦІЙ НА БАНКІВСЬКИХ РАХУНКАХ

Документальне оформлення аудиту

Методика аудиту малих підприємств

МЕТОДИКА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ І МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТУ

Організація і методика аудиту розрахунків по оплаті праці

ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ


*Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за зміст і достовірність матеріалів, а також наслідки, які можуть виникнути унаслідок їх використання. Дані, що стосуються конкретних підприємств, імена є вигаданими, будь-який збіг - випадковий.
stydentam.org.ua © 2009-2015
KMindex Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
page views
TOPlist