Увага!

1. Усі наші роботи пройшли захист і отримали високу позитивну оцінку


.

2. Зателефонувавши за телефонами: 80505603140, 80673126507 (Микола) або написавши лист studentamua (собачка) mail.ru, ви отримаєте абсолютно достовірну і оперативну відповідь на ваші запитання.

3. Ви можете замовити цілу або тільки частину роботи:
- реферат - від 50 грн.
- контрольна - від 60 грн.
- курсова - від 200 грн.
- дипломна - від 500 грн.

4. За мінімальну доплату можуть бути внесені оперативно оновлення або переробки під ваші вимоги. Вартість доплати залежить від об'єму необхідного доопрацювання або переробки.

В рамках всіх доопрацювань і переробок дається ГАРАНТІЯ.

Автореферати Оплата
Замовити
Контакти
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas

Besucherzahler rusian brides
счетчик посещений
web clocks relojes webs
Contatore
Besucherzahler ukrainian girls
website counter
Besucherzahler russian marriage
contatori per blog
contadores de visitas mail order brides
contatori per blog
besucherzahler contador de visitas
Contatore per sito


Форма заказа работ временно не работает. Если вы хотите купить какую-то работу, тогда просто отправьте СМС на номер 0505603140 или 0673126507 с вашим e-mail и ID номером работы (или темой).

На ваш e-mail вы получите варианты оплаты и, после её осуществления, работа будет отправленна вам в самые короткие строки.

Если возникнут вопросы, набирайте 0505603140 или 0673126507 (с 09:00-21:00)


Облік і аудит доходів і витрат та фінансових результатів комерційного банку

Дисципліна:

Банківська справа

ID роботи:

2041

Вид роботи:

Дипломна

План:

ВСТУП 3
Розділ 1. Організаційно-методичні аспекти обліку, аудиту та аналізу доходів, витрат та результатів діяльності комерційного банку 7
1.1. Економічний зміст доходів, витрат та результатів діяльності комерційного банку 7
1.2. Правові засади регулювання організації та методики обліку та аудиту доходів і витрат та результатів діяльності 17
Розділ 2. Оцінка методики обліку і аудиту доходів, витрат та результатів діяльності банку 24
2.1. Характеристика облікової політики доходів і витрат банку 24
2.2. Аналіз формування, розподілу прибутку банку та його облік 37
2.3. Аудит доходів і витрат та фінансових результатів комерційного банку та його значення у внутрішньобанківському контролі 60
Розділ 3. Процес реформування бухгалтерського обліку і звітності в Україні і його вплив на облікову політику доходів і витрат комерційного банку 74
ВИСНОВКИ 87
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 93
ДОДАТКИ 100

Інтервал:

1,5

Ваше ім'я:
Ваш контактний телефон:
E-mail:
Тема та ID роботи:
Кількість сторінок:

102

Рік написання:

2008

Ціна:

200 грн.

натисніть

Ви можете відразу оплати роботу і після оплати зателефонувати нам

Після оплати напішіть на адресу studentamua@mail.ru і вкажіть ID роботи за яку ви перерахували кошти
Інші варіанти: 1) Переказ грошей із будь-якого відділення банку на розрахунковий рахунок; 2) переказ грошей на картку у будь-якому відділенні Приватбанку; 3) Переказ грошей через термінали «IBOX» - автомати миттєвої сплати у магазинах, супермаркетах і т.д.; 4) Оплата поповненням мобільного телефону або дивіться детально як отримати роботу за 10 хвилин!

 

системи. Зокрема, реформування бухгалтерського обліку та звітності у банках, запровадження міжнародних стандартів. Це дало змогу зробити прозорою діяльність банків, користувачів, які мають достовірну інформацію щодо обліку, на основі якої їм легше приймати виважені рішення. Національний банк України у свою чергу удосконалює систему нагляду та регулювання діяльності комерційних банків, а самі вони ефективніше здійснюють внутрішній контроль та аналіз господарсько-фінансової діяльності. В цілому перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку сприяє прискоренню процесу входження України до світової економічної спільноти [52, с. 123-124]. Банк як комерційна структура спрямовує свою діяльність на максимізацію прибутку. Прибуток (збиток) банку визначають зіставленням доходів та витрат, що обумовлює органічний зв'язок бухгалтерських процедур доходів, витрат та фінансового результату кредитної установи. Доходи — це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, що спричинює збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків акціонерів) Витрати — це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов'язань, що спричинює зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення чи розподілу між власниками). У бухгалтерському обліку інформацію про доходи і витрати відображюють з урахуванням принципів обачності й принципу нарахування та відповідності. Згідно з принципом обачності, у бухгалтерському облік: необхідно застосовувати методи оцінки, які запобігали б заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів банку. Принцип нарахування та відповідності зобов'язує банки відображати в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності доходи і витрати при їх виникненні незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів та здійснювати порівняння доходів звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів, з метою визначення фінансового результату звітного періоду [80, с. 154]. У бухгалтерському обліку доходи та витрати визначають за таких умов: а) визначення реальної заборгованості за активами та зобов'язаннями банку; б) фінансовий результат операції, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути точно визначений. Доходи і витрати визначають за кожним видом діяльності (операційна, інвестиційна, фінансова) банку. Кожен вид доходу і витрат відображають в бухгалтерському обліку окремо. При використанні активів банку іншими сторонами доходи визнають у вигляді процентів, дивідендів та роялті. Роялті — це платежі за використання нематеріальних активів банку. Роялті визнають за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди. Проценти визнають у тому звітному періоді, до якого вони належать, і розраховують, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами. Дивіденди визнають у періоді прийняття рішення про їх виплату. Умовою визнання процентів та роялті є імовірність отримання банком економічної вигоди, а дивідендів — достовірно оцінений дохід. Доходи в бухгалтерському обліку визнають у сумі справедливої вартості активів, які отримані або підлягають отриманню. Існують певні особливості визнання доходів та витрат за наданими та отриманими послугами (рис. 1.1). Рис. 1.1. Відображення в банківському обліку доходів і витрат за наданими та отриманими послугами [73, с. 46] Визнані доходи та витрати класифікують з метою відображення їх у фінансовій звітності. Цю класифікацію здійснюють за видами діяльності банку: 1) операційні доходи; 2) інвестиційні доходи; 3) доходи від фінансової діяльності. Розгорнуту класифікацію доходів зображено на рис. 1.2. Вагомий вплив на результати діяльності банку мають процентні та комісійні доходи (витрати). Рис. 1.2. Доходи та витрати банку [73, с. 47] До процентних доходів (витрат) належать: 1) доходи (витрати) за операціями з коштами, розміщеними в інших банках (залученими від інших банків); 2) доходи (витрати) за кредитами та депозитами, наданими (отриманими) юридичними і фізичними особами та за іншими фінансовими інструментами, в тому числі цінними паперами; 3) доходи у вигляді амортизації дисконту (премії). Процентні доходи та витрати відображають в бухгалтерському обліку і є застосуванням ефективної ставки відсотка та визначають як добуток амортизаційної собівартості на ефективну ставку відсотка. Банки самостійне розробляють методику визначення ефективної ставки відсотка. Ефективну ставку використовують для розподілу доходів та витрат (які складаються з процентів та дисконту чи премії), але не для нарахуванню самих процентів. Амортизацію дисконту чи премії здійснюють не рідше ніж один раз не місяць з відображенням за відповідними рахунками доходів і витрат. Ефективну ставку можуть не застосовувати до фінансових інструменти з терміном користування до одного року, а також, якщо рівень відхиленню ефективної ставки відсотка за фінансовими інструментами від номінальної процентної ставки є несуттєвим за критеріями, визначеними обліковою політикою банку. Ефективну ставку відсотка не застосовують і тоді, коли величина дисконту (премії) з урахуванням сум комісії, що зараховують до вартості фінансового інструменту, є несуттєвою, тобто меншою ніж 1 % від суми номіналу (наприклад, коли комісійні банку менші ніж 1 % від суми кредиту). Комісії за наданими (отриманими) послугами залежно від мети їх оцінки та основи обліку пов'язаного з ними фінансового інструменту поділяють на: 1) комісії, що є невід'ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту (комісії за ініціювання кредиту; комісії, що отримані (сплачені) банком за зобов'язання з кредитування; комісії, що отримані (сплачені) від випуску боргових зобов'язань; комісії за оцінку фінансового стану позичальника, за оцінку гарантій? застав тощо); 2) комісії, що отримують (сплачують) при наданні послуг (комісії за розрахунково-касове обслуговування, за обслуговування кредиторська заборгованості, за управління інвестицією тощо); 3) комісії, що отримують (сплачують) після виконання певних дії (комісії за розподіл акцій клієнтів, розміщення цінних паперів за операціями з андерайтингу, за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів, за довірче обслуговування клієнтів). Прибутки (збитки) від торговельних операцій банки отримують у результаті здійснення операцій з купівлі-продажу різноманітних фінансових інструментів. У тому числі за операціями з цінними паперами, іноземними валютами та банківськими металами банк визнає прибутки та збитки: — від реалізації фінансових інвестицій; — від зміни в оцінці (переоцінці) інвестицій до справедливої вартості; — від результату переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті та банківських металах при зміні офіційного курсу гривні до іноземних валют (банківських металів). До інших операційних доходів і витрат банки відносять: — доходи (витрати) від оперативного лізингу; — витрати за послуги аудиту; — витрати на інкасацію; — неустойки (штрафи, пені), що отримані (сплачені) за банківськими операціями), інше. До загальних адміністративних витрат відносять витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності банків. До них належать: 1) витрати на утримання персоналу (зарплата, премії, обов'язкові нарахування); 2) амортизація необоротних активів; 3) витрати на утримання та експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів; 4) інші експлуатаційні витрати (комунальні послуги, охорона). 5) гонорари за професійні послуги (юридичні, медичні); 6) витрати на зв'язок; 7) сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток); 8) інші витрати, спрямовані на обслуговування та управління банком. Визнані банком доходи та витрати групують за їх характером за відповідними статтями у фінансовій звітності "Звіт про фінансові результати" [34, с. 167]. У бухгалтерському обліку доходи та витрати відображають згідно з прийнятою обліковою політикою. Облік нарахування доходів і витрат здійснюють не рідше ніж один раз на місяць за кожною операцією окремо. Якщо доходи (витрати) отримані (сплачені) на дату балансу, то банк може не відображати їх за рахунками нарахованих доходів і витрат. Доходи та витрати банку відображають в бухгалтерському обліку за рахунками 6 та 7 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Залишки за рахунками доходів і витрат відображають наростаючим підсумком з початку року та в кінці звітного фінансового року закривають: 1) за умови перевищення доходів над витратами — на рахунок 5040 П "Прибуток звітного року, що очікує вердження"; 2) за умови перевищення витрат над доходами - на рахунок 5041 А "Збиток звітного року, що очікує вердження". Банки самостійно визначають порядок формування аналітичних рахунків за балансовими рахунками 6 і 7 класів. Облік нарахованих доходів і витрат та фактично отриманих доходів або сплачених витрат, а також доходів і витрат, що підлягають чи не підлягають оподаткуванню, здійснюють на розсуд банку на окремих аналітичних рахунках. Умови нарахування та сплати доходів і витрат (дата нарахування, термін сплати за обумовлений період, метод визначення умовної кількості днів, період розрахунку тощо), а також неустойка при порушенні боржником зобов'язання визначають у договорі між банком і контрагентом. Для обрахунку процентних доходів і витрат застосовують такі методи визначення кількості днів: — метод "факт/факт" — передбачає, що для розрахунку використовують фактичну кількість днів у місяці та році; — метод "факт/360" — передбачає, що для розрахунку використовують фактичну кількість днів у місяці, але умовно в році 360 днів; —метод "30/360" — передбачає, що для розрахунку використовують умовну кількість днів у році — 360, у місяці — 30. Отже, викладений матеріал дає можливість нам стверджувати, що існують об'єктивні причини визнати цю ділянку роботи бухгалтерів з обліку доходів і витрат банку як одну з найскладніших та найвагоміших, яка безпосередньо впливає на фінансовий результат банку та його зобов'язання щодо бюджетів різних рівнів. Доходи і витрати, які визнані банком, від здійснення банківських операцій згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність" та від інших операцій, що здійснюються відповідно до законодавства України, з метою відображення їх у фінансовій звітності слід розглядати як доходи і витрати, отримані в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності банку. У результаті операційної діяльності в банку виникають такі доходи і витрати: • процентні доходи і витрати; • комісійні доходи і витрати; • прибутки (збитки) від торговельних операцій; • дохід у вигляді дивідендів; • витрати на формування спеціальних резервів банку; • доходи від повернення раніше списаних активів; • інші операційні доходи і витрати; • загальні адміністративні витрати; • податок на прибуток. Процентні доходи і витрати - операційні доходи і витрати, отримані (сплачені) банком за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані банку (залучені банком), суми яких обчислюються пропорційно часу із застосуванням ефективної ставки відсотка. До них належать: • доходи (витрати) за операціями з коштами, розміщеними в інших банках (залученими від інших банків); • доходи (витрати) за кредитами та депозитами, наданими (отриманими) юридичним та фізичним особам, та за іншими фінансовими інструментами, у тому числі за цінними паперами; • доходи у вигляді амортизації дисконту (премії). Комісійні доходи і витрати – операційні доходи і витрати за наданими (отриманими) послугами, сума яких обчислюється пропорційно сумі активу або зобов'язання чи є фіксованою. Прибутки (збитки) від торговельних операцій – результат (прибуток чи збиток) від операцій з купівлі-продажу різних фінансових інструментів. У тому числі за операціями

Контроль та управління ризиками в кредитній діяльності комерційного банку
ЗВІТ ПО БАНКУ ВТБ
Кредитна політика банку
ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ
Стратегічне планування та управління в діяльності комерційного банку
Структура і функції Національного банку України НБУ
Банківський кредит
СУТЬ, БУДОВА І ФУНКЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І СТВОРЕННЯ ДЕПОЗИТІВ
Аналіз банком кредитоспроможності позичальника
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І СТВОРЕННЯ ДЕПОЗИТІВ
БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Банківські операції з векселями
БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ
ОСОБЛИВОСТІ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ
СУТЬ, БУДОВА І ФУНКЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Сучасне кредитування та забезпечення поверненості кредитів
Особливості формування та проблеми оптимізації структури власного капіталу банку
ПОКАЗНИКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ І ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
АНАЛІЗ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
АНАЛІЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ БАНКУ
АНАЛІЗ, ОЦІНКА ТА СПОСОБИ ЗНИЖЕННЯ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І СТВОРЕННЯ ДЕПОЗИТІВ
БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ ЇХ ВИДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗШИРЕННЯ
Банківські послуги та їх роль в розвитку комерційного банку
ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ
ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ БАНКАМИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
КОНТРОЛЬ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В КРЕДИТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
Облік і аудит доходів і витрат та фінансових результатів комерційного банку
ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ. ШЛЯХИ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ


*Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за зміст і достовірність матеріалів, а також наслідки, які можуть виникнути унаслідок їх використання. Дані, що стосуються конкретних підприємств, імена є вигаданими, будь-який збіг - випадковий.
stydentam.org.ua © 2009-2015
KMindex Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
page views
TOPlist