Увага!

1. Усі наші роботи пройшли захист і отримали високу позитивну оцінку


.

2. Зателефонувавши за телефонами: 80505603140, 80673126507 (Микола) або написавши лист studentamua (собачка) mail.ru, ви отримаєте абсолютно достовірну і оперативну відповідь на ваші запитання.

3. Ви можете замовити цілу або тільки частину роботи:
- реферат - від 50 грн.
- контрольна - від 60 грн.
- курсова - від 200 грн.
- дипломна - від 500 грн.

4. За мінімальну доплату можуть бути внесені оперативно оновлення або переробки під ваші вимоги. Вартість доплати залежить від об'єму необхідного доопрацювання або переробки.

В рамках всіх доопрацювань і переробок дається ГАРАНТІЯ.

Автореферати Оплата
Замовити
Контакти
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas

Besucherzahler rusian brides
счетчик посещений
web clocks relojes webs
Contatore
Besucherzahler ukrainian girls
website counter
Besucherzahler russian marriage
contatori per blog
contadores de visitas mail order brides
contatori per blog
besucherzahler contador de visitas
Contatore per sito


Форма заказа работ временно не работает. Если вы хотите купить какую-то работу, тогда просто отправьте СМС на номер 0505603140 или 0673126507 с вашим e-mail и ID номером работы (или темой).

На ваш e-mail вы получите варианты оплаты и, после её осуществления, работа будет отправленна вам в самые короткие строки.

Если возникнут вопросы, набирайте 0505603140 или 0673126507 (с 09:00-21:00)


Структура і функції Національного банку України НБУ

Дисципліна:

Банківська справа

ID роботи:

4005

Вид роботи:

Курсова

План:

ВСТУП           3
Розділ 1. Законодавча нормативна база діяльності НБУ 4
Розділ 2. Органи управління НБУ  7
Розділ 3. Функції НБУ та їх характер          13
Розділ 4. Аналіз динаміки монетарних показників в Україні      24
Розділ 5. Значення і роль НБУ        32
ВИСНОВКИ  40
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ         42

ДОДАТКИ     44

Інтервал:

1,2

Ваше ім'я:
Ваш контактний телефон:
E-mail:
Тема та ID роботи:
Кількість сторінок:

44

Рік написання:

2010

Ціна:

70 грн.

натисніть

Для отримання паролю відкриття документа зробіть оплату будь-яким із нижче перерахованих способів і зателефонуйте нам

Після оплати напішіть на адресу studentamua@mail.ru і вкажіть ID роботи за яку ви перерахували кошти
Інші варіанти: 1) Переказ грошей із будь-якого відділення банку на розрахунковий рахунок; 2) переказ грошей на картку у будь-якому відділенні Приватбанку; 3) Переказ грошей через термінали «IBOX» - автомати миттєвої сплати у магазинах, супермаркетах і т.д.; 4) Оплата поповненням мобільного телефону або дивіться детально як отримати роботу за 10 хвилин!

 

Банківська система України побудована у відповідності з дворівневим принципом організації. Національний банк є банком першого рівня і виконує традиційні функції, які є характерними для центрального банку будь-якої держави: він є емісійним та розрахунковим центром держави, банком банків та банкіром уряду. Відповідно до ст. 99 Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. На виконання цієї функції НБУ сприяє дотриманню стабільності банківської системи, а також цінової стабільності у межах своїх повноважень. Відповідно до ст. 7 Закону «Про Національний банк України» НБУ виконує такі функції: 1) визначає та проводить грошово-кредитну політику; 2) монопольно здійснює емісію національної валюти України та організовує її обіг; 3) виступає кредитором останньої інстанції для банків і організовує систему рефінансування; 4) встановлює для банків та інших фінансово-кредитних установ правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна; 5) організовує створення та методологічно забезпечує систему грошово-кредитної і банківської статистичної інформації та статистики платіжного балансу; 6) визначає систему, порядок і форми платежів, у тому числі між банками та іншими фінансово-кредитними установами; 7) визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створює, координує та контролює створення електронних платіжних засобів, платіжних систем, автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації; 8) здійснює банківське регулювання та нагляд; 9) веде Реєстр банків, їх філій та представництв, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ, здійснює ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законами випадках; 10) складає платіжний баланс, здійснює його аналіз та прогнозування; 11) представляє інтереси України в центральних банках інших держав, міжнародних банках та інших кредитних установах, де співробітництво здійснюється на рівні центральних банків; 12) здійснює відповідно до визначених декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19 лютого 1993 р. повноважень: валютне регулювання, визначає порядок здійснення платежів в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за комерційними банками та іншими фінансово-кредитними установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями; 13) забезпечує накопичення та зберігання золотовалютних резервів та здійснення операцій з ними та банківськими металами; 14) аналізує стан грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних відносин; 15) організовує інкасацію та перевезення банкнот і монет та інших цінностей; 16) реалізує державну політику з питань захисту державних секретів у системі Національного банку; 17) бере участь у підготовці кадрів для банківської системи України; 18) здійснює інші функції у фінансово-кредитній сфері в межах своєї компетенції, визначеної законом. Національний банк має виключне право щодо визначення та проведення державної грошово-кредитної політики [2]. До основних напрямків державної грошово-кредитної політики відносяться: 1) аналіз та прогноз економічної кон'юнктури, яка склалася у державі; 2) обгрунтування обсягу грошової маси, що знаходиться в обігу на початок і кінець року; 3) методи грошово-кредитного регулювання; 4) шляхи регулювання рівня облікової та процентної ставок банківських та інших фінансово-кредитних установ; 5) засади валютної політики; 6) заходи щодо забезпечення стабільності купівельної спроможності грошової одиниці та стійкості її курсу стосовно іноземних валют. Основні засади грошово-кредитної політики, яку визначає та проводить Національний банк, грунтуються на основних критеріях та макроекономічних показниках загальнодержавної програми економічного розвитку та основних параметрах економічного та соціального розвитку України на відповідний період, що включають прогнозні показники обсягу валового внутрішнього продукту, рівня інфляції, розміру дефіциту Державного бюджету та джерел його покриття, платіжного та торгового балансів, затверджених Кабінетом Міністрів України. Основними економічними засобами і методами грошово-кредитної політики є регулювання обсягу грошової маси через такі чинники: 1) визначення та регулювання норм обов'язкових резервів для комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ; 2) процентна політика; 3) фінансування комерційних банків; 4) управління золотовалютними резервами; 5) операції з цінними паперами; 6) регулювання імпорту та експорту капіталу. Національний банк встановлює банкам та іншим фінансово-кредитним установам нормативи обов'язкового резервування коштів, при цьому: а) для банків та інших фінансово-кредитних установ встановлюється єдиний розмір обов'язкових резервів в процентному відношенні до загальної суми залучених банком коштів в національній та sноземній валюті; б) для різних видів зобов'язань можуть встановлюватися різні норми обов'язкових резервів; в) рішення про підвищення норм резерву набирає чинності не раніше ніж через десять днів після його опублікування. Національний банк може застосовувати систему рефінансування, якою визначаються форми, порядок, умови та ліміти кредитування банків та інших фінансово-кредитних установ. Національний банк має право здійснювати систему рефінансування, надавати банкам та іншим фінансово-кредитним установам кредити, як правило, через кредитні аукціони, на строк не більше одного року під заставу. Перелік цінних паперів, придатних для забезпечення кредитів, а також випадки використання з цією метою інших цінностей визначаються Правлінням Національного банку [12, с. 69-70]. Національний банк може встановлювати прямі кількісні обмеження на рефінансування банків та інших кредитних установ, регулювання конкретних видів кредиту для банків та інших фінансово-кредитних установ та проведення окремих банківських операцій. Прямими кількісними обмеженнями є встановлення лімітів на рефінансування банків та інших фінансово-кредитних установ. Кредитні ресурси Національного банку складаються з коштів статутного та інших фондів, залишків коштів Державного бюджету, коштів на депозитних рахунках, коштів в обігу та в міжбанківських розрахунках. Національний банк має право у разі неповернення в строк наданих ним кредитів стягувати суму заборгованості та плату за користування кредитом у судовому порядку. Слід зазначити, що Національному банку забороняється надавати кредити Уряду для фінансування дефіциту Державного бюджету, купувати державні цінні папери при їх первинному розміщенні, крім випадків, коли це передбачається законодавчими актами, які стосуються Державного бюджету України.

Контроль та управління ризиками в кредитній діяльності комерційного банку
ЗВІТ ПО БАНКУ ВТБ
Кредитна політика банку
ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ
Стратегічне планування та управління в діяльності комерційного банку
Структура і функції Національного банку України НБУ
Банківський кредит
СУТЬ, БУДОВА І ФУНКЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І СТВОРЕННЯ ДЕПОЗИТІВ
Аналіз банком кредитоспроможності позичальника
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І СТВОРЕННЯ ДЕПОЗИТІВ
БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Банківські операції з векселями
БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ
ОСОБЛИВОСТІ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ
СУТЬ, БУДОВА І ФУНКЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Сучасне кредитування та забезпечення поверненості кредитів
Особливості формування та проблеми оптимізації структури власного капіталу банку
ПОКАЗНИКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ І ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
АНАЛІЗ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
АНАЛІЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ БАНКУ
АНАЛІЗ, ОЦІНКА ТА СПОСОБИ ЗНИЖЕННЯ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І СТВОРЕННЯ ДЕПОЗИТІВ
БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ ЇХ ВИДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗШИРЕННЯ
Банківські послуги та їх роль в розвитку комерційного банку
ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ
ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ БАНКАМИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
КОНТРОЛЬ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В КРЕДИТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
Облік і аудит доходів і витрат та фінансових результатів комерційного банку
ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ. ШЛЯХИ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ


*Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за зміст і достовірність матеріалів, а також наслідки, які можуть виникнути унаслідок їх використання. Дані, що стосуються конкретних підприємств, імена є вигаданими, будь-який збіг - випадковий.
stydentam.org.ua © 2009-2015
KMindex Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
page views
TOPlist