Увага!

1. Усі наші роботи пройшли захист і отримали високу позитивну оцінку


.

2. Зателефонувавши за телефонами: 80505603140, 80673126507 (Микола) або написавши лист studentamua (собачка) mail.ru, ви отримаєте абсолютно достовірну і оперативну відповідь на ваші запитання.

3. Ви можете замовити цілу або тільки частину роботи:
- реферат - від 50 грн.
- контрольна - від 60 грн.
- курсова - від 200 грн.
- дипломна - від 500 грн.

4. За мінімальну доплату можуть бути внесені оперативно оновлення або переробки під ваші вимоги. Вартість доплати залежить від об'єму необхідного доопрацювання або переробки.

В рамках всіх доопрацювань і переробок дається ГАРАНТІЯ.

Автореферати Оплата
Замовити
Контакти
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas

Besucherzahler rusian brides
счетчик посещений
web clocks relojes webs
Contatore
Besucherzahler ukrainian girls
website counter
Besucherzahler russian marriage
contatori per blog
contadores de visitas mail order brides
contatori per blog
besucherzahler contador de visitas
Contatore per sito


Форма заказа работ временно не работает. Если вы хотите купить какую-то работу, тогда просто отправьте СМС на номер 0505603140 или 0673126507 с вашим e-mail и ID номером работы (или темой).

На ваш e-mail вы получите варианты оплаты и, после её осуществления, работа будет отправленна вам в самые короткие строки.

Если возникнут вопросы, набирайте 0505603140 или 0673126507 (с 09:00-21:00)


Банківський кредит

Дисципліна:

Банківська справа

ID роботи:

4003

Вид роботи:

Курсова

План:

ВСТУП           3
Розділ 1. Поняття і класифікація банківського кредиту     5
Розділ 2. Принципи банківського кредитування  11
Розділ 3. Форми забезпеченості кредитів  14
Розділ 4. Механізим надання і повернення банками кредитів    21
Розділ 5. Оцінка обсягів і динаміки надання банківських кредитів України 1996-2006 років 27
ВИСНОВКИ  35
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ         36

ДОДАТКИ     38

Інтервал:

1

Ваше ім'я:
Ваш контактний телефон:
E-mail:
Тема та ID роботи:
Кількість сторінок:

40

Рік написання:

2010

Ціна:

70 грн.

натисніть

Для отримання паролю відкриття документа зробіть оплату будь-яким із нижче перерахованих способів і зателефонуйте нам

Після оплати напішіть на адресу studentamua@mail.ru і вкажіть ID роботи за яку ви перерахували кошти
Інші варіанти: 1) Переказ грошей із будь-якого відділення банку на розрахунковий рахунок; 2) переказ грошей на картку у будь-якому відділенні Приватбанку; 3) Переказ грошей через термінали «IBOX» - автомати миттєвої сплати у магазинах, супермаркетах і т.д.; 4) Оплата поповненням мобільного телефону або дивіться детально як отримати роботу за 10 хвилин!

 

Кредит — одна з найскладніших економічних категорій, характер об'єктивної необхідності якої обумовлений, з одного боку, становищем та розвитком товарно-грошових відносин, з іншого — такою специфікою її прояву, як поворотний рух вартості. Оскільки надання кредиту є специфічною, відокремленою формою грошових відносин, воно має власні особливості, пов'язані з обслуговуванням усього процесу розширеного відтворення та забезпеченням його безперервності. У цьому плані база функціонування кредитних відносин — тимчасове вивільнення грошових коштів та поява тимчасової потреби в них. Об'єктивні відхилення фактичної потреби господарюючих суб'єктів у фінансуванні їх господарської діяльності від наявності (надлишку або нестачі) вільних ресурсів залежать від багатьох факторів, серед яких: капіталомісткість виробничої діяльності; сезонність виробництва; співвідношення між тривалістю виробництва та тривалістю обігу продукції, коливання цін на неї; оберненість дебіторської заборгованості та ін. У зв'язку з цим з'являється можливість заповнювати тимчасову нестачу коштів одних господарюючих суб'єктів за рахунок тимчасового надлишку коштів інших. Очевидно, що для реалізації цієї можливості необхідні відповідні економіко-правові умови. З одного боку, сама природа кредитної угоди зумовлює необхідність майнової відповідальності її учасників за виконання прийнятих на себе зобов'язань. З іншого, обов'язкова умова виникнення кредитних відносин — це збігання інтересів кредитора і позичальника. Вирішальне значення при цьому має узгодження таких характеристик, як забезпеченість позики, термін кредитування, рівень процентної ставки, наявність альтернативних варіантів фінансування та розміщення коштів [27; с.39]. Таким чином, як економічна категорія кредит — це сукупність відповідних економічних відносин між кредитором та позичальником з приводу поворотного руху вартості. Суб'єктами кредитної угоди можуть виступати будь-які юридичне самостійні господарюючі одиниці, що вступають у відносини тимчасового запозичення вартості в грошовій або товарній формі. Об'єкт кредитної угоди — позикова вартість, відокремлення якої пов'язано з характером руху від кредитора до позичальника та від позичальника до кредитора. Необхідність повернення позикової вартості позичальником зумовлюється збереженням права власності на неї кредитора, а забезпечення повернення досягається в процесі використання позикової вартості в господарській діяльності позичальника. При цьому основними стимулюючими мотивами кредитних угод з боку кредитора є одержання доходу у вигляді позикового процента, а з боку позичальника — покриття нестачі власних ресурсів і отримання доходу в результаті використання позикової вартості. Кредити, які надаються суб’єктам господарської діяльності класифікуються за наступними базовими критеріями: ? за строками користування; ? за об'єктом кредитування; ? за кількістю кредиторів; ? за способами сплати процентів; ? за забезпеченням; ? за методами надання кредиту; ? за методами погашення; ? за рівнем прийнятності ризику; ? за категорією кредитного ризику; ? та інші. За строками користування кредити поділяються на короткострокові - до 1 року та довгострокові - більше 1 року. Короткострокові кредити надаються у разі тимчасових фінансових труднощів, які виникають у Позичальника у зв'язку з витратами виробництва та обігу, незабезпечених надходженнями коштів у відповідному періоді тощо. Довгострокові кредити надаються на формування основних фондів, оплату обладнання, поточні витрати, фінансування капітальних вкладень, реконструкцію, модернізацію та розширення вже діючих основних фондів, нове будівництво, приватизацію та інше. За об'єктом кредитування кредити можуть спрямовуватися на поточну діяльність та на інвестиційну діяльність. Кредити на поточну діяльність – це кредити, спрямовані у сферу обігу, надаються Позичальникам на задоволення тимчасової потреби в коштах для придбання поточних активів у разі розриву між часом надходження коштів та здійсненням витрат. В числі кредитів, наданих на поточну діяльність, можна окремо виділити: кредити на внутрішні торговельні операції - надаються для фінансування руху товарів між етапами купівлі (виготовлення) і їх наступного продажу, витрат на перевантаження товарів у дорозі та зберігання на складах (посередницькі операції); кредити на експортно-імпортні операції - надаються для здійснення операцій для експорту та імпорту товарів і послуг згідно з чинним законодавством [34; с.89-90]. Кредити на інвестиційну діяльність – це кредити, спрямовані у сферу виробництва, надаються Позичальникам на задоволення тимчасової потреби в коштах, при здійснення ними інвестиційних вкладень. До них відносяться: кредити на будівництво або освоєння землі; кредити на купівлю рухомого та нерухомого майна (будівель, споруд, обладнання, землі та інше в т.ч. приватизацію); фінансовий лізинг; придбання нематеріальних активів, корпоративних і майнових прав, що випливають з авторського права, та інші інтелектуальні цінності; придбання технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих ("ноу-хау"); придбання права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права; придбання інших цінностей, випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технології; кредити на прогресивні міжгалузеві структурні зрушення, реалізацію довгострокових науково-технічних програм з великими строками окупності витрат, фінансування фундаментальних досліджень для здійснення якісних змін у стані продуктивних сил, розробку і впровадження нової, ресурсозберігаючої технології, призначеної для поліпшення соціального й екологічного становища [12; с.74-75]. За кількістю кредиторів кредити поділяються на кредити, які надаються одним банком та консорціумні кредити, тобто кредити, які надаються одному Позичальнику двома або більше банками, що об’єдналися в консорціум з об’єднанням кредитних ресурсів. За способами сплати процентів кредити поділяються на кредити, проценти за якими можуть сплачуватися через визначені кредитним договором проміжки часу чи після закінчення строку кредиту, та дисконтні кредити – за якими сплата процентів за користування кредиту (дисконту) здійснюється одночасно з видачею кредиту. За забезпеченням кредити поділяються на забезпечені заставою, забезпечені гарантією або порукою та незабезпечені (бланкові). Кредити забезпечені заставою – це кредити, по яких в якості забезпечення виконання зобов'язань Позичальник або третя особа, згідно з договором застави встановленої форми, надає в заставу Банку майно, майнові права, цінні папери та інше, що може бути предметом застави у відповідності з законодавством України. До кредитів забезпечених заставою відносяться кредити, виконання зобов’язань за якими забезпечується нерухомим майном. При Іпотечному кредитуванні заставою виступає іпотека землі, іпотека нерухомого майна житлового призначення (квартири, будинки), іпотека нерухомого майна комерційного призначення (нежитлові приміщення, споруди), іпотека різного нерухомого майна (комбіновані іпотечні кредити). Кредити забезпечені гарантією або порукою виражаються в юридичному оформленні зобов'язання з боку гаранта (поручителя) погасити заборгованість Позичальника перед Банком при порушенні безпосередньо Позичальником умов кредитного договору. В ролі гаранта (поручителя) можуть виступати юридичні особи, що користуються достатньою довірою Банку (постійні клієнти; внутрішні та іноземні кредитні установи, компанії, фірми; фізичні особи). Кредити незабезпечені (бланкові) – це кредити без будь-якого забезпечення, які надаються Банком у межах наявних власних коштів із можливим застосуванням підвищеної процентної ставки надійним Позичальникам, які мають стабільні джерела погашення кредиту і перевірений авторитет у банківських колах. Бланковий кредит може надаватись при короткостроковому кредитуванні під прибуткові та гарантовані угоди Позичальника з контрагентами. На розсуд Кредитного органу бланкові кредити можуть надаватися іншим Позичальникам (у разі, якщо Позичальники мають довгострокові ділові відносини з Банком, довіряють йому свої фінансові операції, мають високу платоспроможність). Банк має право видавати бланкові кредити тільки за умов додержання економічних нормативів. За методами надання кредиту кредити поділяються на кредити, що надаються у разовому порядку, в межах відкритої кредитної лінії та кредити за методом овердрафт.

Контроль та управління ризиками в кредитній діяльності комерційного банку
ЗВІТ ПО БАНКУ ВТБ
Кредитна політика банку
ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ
Стратегічне планування та управління в діяльності комерційного банку
Структура і функції Національного банку України НБУ
Банківський кредит
СУТЬ, БУДОВА І ФУНКЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І СТВОРЕННЯ ДЕПОЗИТІВ
Аналіз банком кредитоспроможності позичальника
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І СТВОРЕННЯ ДЕПОЗИТІВ
БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Банківські операції з векселями
БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ
ОСОБЛИВОСТІ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ
СУТЬ, БУДОВА І ФУНКЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Сучасне кредитування та забезпечення поверненості кредитів
Особливості формування та проблеми оптимізації структури власного капіталу банку
ПОКАЗНИКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ І ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
АНАЛІЗ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
АНАЛІЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ БАНКУ
АНАЛІЗ, ОЦІНКА ТА СПОСОБИ ЗНИЖЕННЯ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І СТВОРЕННЯ ДЕПОЗИТІВ
БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ ЇХ ВИДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗШИРЕННЯ
Банківські послуги та їх роль в розвитку комерційного банку
ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ
ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ БАНКАМИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
КОНТРОЛЬ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В КРЕДИТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
Облік і аудит доходів і витрат та фінансових результатів комерційного банку
ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ. ШЛЯХИ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ


*Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за зміст і достовірність матеріалів, а також наслідки, які можуть виникнути унаслідок їх використання. Дані, що стосуються конкретних підприємств, імена є вигаданими, будь-який збіг - випадковий.
stydentam.org.ua © 2009-2015
KMindex Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
page views
TOPlist