Увага!

1. Усі наші роботи пройшли захист і отримали високу позитивну оцінку


.

2. Зателефонувавши за телефонами: 80505603140, 80673126507 (Микола) або написавши лист studentamua (собачка) mail.ru, ви отримаєте абсолютно достовірну і оперативну відповідь на ваші запитання.

3. Ви можете замовити цілу або тільки частину роботи:
- реферат - від 50 грн.
- контрольна - від 60 грн.
- курсова - від 200 грн.
- дипломна - від 500 грн.

4. За мінімальну доплату можуть бути внесені оперативно оновлення або переробки під ваші вимоги. Вартість доплати залежить від об'єму необхідного доопрацювання або переробки.

В рамках всіх доопрацювань і переробок дається ГАРАНТІЯ.

Автореферати Оплата
Замовити
Контакти
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas

Besucherzahler rusian brides
счетчик посещений
web clocks relojes webs
Contatore
Besucherzahler ukrainian girls
website counter
Besucherzahler russian marriage
contatori per blog
contadores de visitas mail order brides
contatori per blog
besucherzahler contador de visitas
Contatore per sito


Форма заказа работ временно не работает. Если вы хотите купить какую-то работу, тогда просто отправьте СМС на номер 0505603140 или 0673126507 с вашим e-mail и ID номером работы (или темой).

На ваш e-mail вы получите варианты оплаты и, после её осуществления, работа будет отправленна вам в самые короткие строки.

Если возникнут вопросы, набирайте 0505603140 или 0673126507 (с 09:00-21:00)


ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Дисципліна:

Бухгалтерський облік

ID роботи:

2055

Вид роботи:

Курсова

План:

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку товарів 6
1.1. Завдання обліку товарів 6
1.2. Організаційні основи обліку товарів. Літературне та методичне забезпечення 8
1.3. Визнання та оцінка товарних запасів. Документальне оформлення надходження товарів на оптові бази і склади 12
Розділ 2. Облік товарних операцій в торгівлі 18
2.1. Облік операцій пов’язаних з придбанням товарів. Облік придбання товарів по імпорту, бартеру. Облік транспортно-заготівельних витрат 18
2.2. Облік реалізації товарів 35
Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку товарів 42
ВИСНОВКИ 49
Список літературних джерел 52
ДОДАТКИ 54

Інтервал:

1,5

Ваше ім'я:
Ваш контактний телефон:
E-mail:
Тема та ID роботи:
Кількість сторінок:

60

Рік написання:

2008

Ціна:

60 грн.

натисніть

Для отримання паролю відкриття документа зробіть оплату будь-яким із нижче перерахованих способів і зателефонуйте нам

Після оплати напішіть на адресу studentamua@mail.ru і вкажіть ID роботи за яку ви перерахували кошти
Інші варіанти: 1) Переказ грошей із будь-якого відділення банку на розрахунковий рахунок; 2) переказ грошей на картку у будь-якому відділенні Приватбанку; 3) Переказ грошей через термінали «IBOX» - автомати миттєвої сплати у магазинах, супермаркетах і т.д.; 4) Оплата поповненням мобільного телефону або дивіться детально як отримати роботу за 10 хвилин!

 

Бухгалтерський облік в Україні ґрунтується на міжнародне визнаних нормах обліку та звітності, основні вимоги яких встановлені Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». Державне регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності в країні здійснюється з метою: - створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств, гарантують і захищають інтереси користувачів; - удосконалення організаційних форм і методів бухгалтерського обліку. Методологічне керівництво бухгалтерським обліком і фінансовою звітністю здійснюється Міністерством фінансів України, яке відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» з урахуванням загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку розробляє і затверджує національні Положення (стандарти) бухгалтерської обліку, План рахунків бухгалтерського обліку та інші нормативні акти, які є обов'язковими для підприємств і організацій всіх форм власності і видів діяльності. Нормативні акти з питань бухгалтерського обліку і звітності, які використовуються органами державної статистики, погоджуються з Держкомстатом України. Під торговельною діяльністю розуміють ініціативну, самостійну діяльність юридичних осіб і громадян по здійсненню купівлі-продажу споживчих товарів з метою одержання прибутку. Торговельна діяльність здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності при наявності державного дозволу (ліцензії, патенту) на право здійснення такої діяльності. Залежно від форм організації і призначення торговельна діяльність поділяється на оптову і роздрібну. Оптова торгівля — це сфера підприємницької діяльності по придбанню товарів для подальшої їх реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам підприємницької діяльності. Включає як безпосередні комерційні зв'язки в умовах договорів купівлі-продажу і поставки, між підприємствами-виробниками і споживачами, так і зв'язки між ними через торгових посередників. Оптові торгові підприємства, виконуючи роль сполучної ланки між виробниками і роздрібною торгівлею та іншими споживачами, покликані забезпечити найбільш раціональне переміщення товарів від виробників до роздрібних торгових підприємств для продажу населенню, а також промислових та інших підприємств для переробки і споживання. Основне завдання оптово-збутових підприємств полягає у тому, щоб: - забезпечити поставку товарів покупцям оптимальними партіями, що допомагає раціональному використанню транспортних засобів, зниженню витрат на перевезення; - своєчасно забезпечити роздрібні підприємства товарами, необхідними для населення, а підприємства — матеріальними ресурсами, необхідними для виробництва. Роздрібна торгівля — це сфера підприємницької діяльності по продажу товарів (послуг) безпосередньо кінцевим споживачам для їх власного некомерційного використання (населенню, дрібним оптом деяким установам освіти, охорони здоров'я і школам, дошкільним дитячим установам тощо). Поряд із спеціальними торговими підприємствами (магазини, універмаги, супермаркети та ін.) реалізацію товарів можуть здійснювати промислові, сільськогосподарські та інші підприємства через фірмові магазини, що дозволяє краще вивчити споживчий попит на свою продукцію і оперативно реагувати на зміни споживчого ринку. Бухгалтерський облік в торгових підприємствах здійснюється з дотриманням єдиних методологічних принципів, встановлених законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, а також інших законодавчих і нормативних актів щодо ведення бухгалтерського обліку і складання звітності. Відповідно до Плану рахунків бухгалтерський облік наявності і руху товарів в торгових підприємствах ведеться на рахунку 28 «Товари» за субрахунками: 281 «Товари на складі»; 282 «Товари в торгівлі»; 283 «Товари на комісії»; 284 «Тара під товарами»; 285 «Торгова націнка». На субрахунку 281 «Товари на складі» ведеться облік наявності та руху товарних запасів, що знаходяться на оптових та розподільчих складах і базах, овочесховищах, морозильниках тощо. На субрахунку 282 «Товари в торгівлі» ведеться облік наявності та руху товарів, що знаходяться на підприємствах роздрібної торгівлі. На субрахунку 283 «Товари на комісії» ведеться облік товарів, переданих на комісію за договорами комісії та іншими цивільно-правовими договорами, які не передбачають перехід права власності на цей товар до оплати їх вартості. Аналітичний облік товарів, переданих на комісію, ведеться за їх видами і комісіонерами (продавцями). На субрахунку 284 «Тара під товарами» ведеться облік наявності і руху тари під товарами і порожньої (покупної і власного виробництва), крім інвентарної тари, що служить для виробничих чи господарських потреб, облік якої ведеться на відповідних субрахунках рахунків 11 «Інші необоротні матеріальні активи» та 20 «Виробничі запаси». Облік товарів в роздрібній торгівлі ведеться за продажними (роздрібними) цінами, а в оптових підприємствах — за покупними або продажними цінами. Тому розпорядчим документом керівника оптового підприємства повинно бути встановлено, за якими цінами буде здійснюватися облік товарів у званому році. При обліку товарів за продажними цінами різниця між к вартістю за продажними і покупними цінами (яка утворюється за рахунок торгової націнки на товари) відображається на пасивному (регулюючому) субрахунку 285 «Торгова націнка». Якщо облік товарів ведеться за покупними цінами, рахунком 285 «Торгова націнка» не користуються. Товари надходять в торгові підприємства в результаті придбання у постачальників, внесків засновників (учасників) до статутного капіталу підприємства, безоплатного одержання від інших юридичних осіб. Первинною вартістю товарів, придбаних за плату, є їх собівартість, яка включає покупну вартість, митні збори, транспортні витрати, витрати на заготівлю, навантажувально-розвантажувальні роботи та інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням товарів. Наказом Мінфіну України від 14.06.2000 р. № 1 ЗІ «Зміни і доповнення до положень (стандартів) бухгалтерського обліку» встановлено, що торгові підприємства витрати по придбанню товарів, а саме транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів), мають право або включати до собівартості придбаних запасів, або відображати на окремому субрахунку 289 «Транспортно-заготівельні витрати» з наступним розподілом і списанням суми, що відноситься до реалізованих товарів, на собівартість реалізації (дебет рахунка 902 «Собівартість реалізованих товарів»), Облік витрат операційної діяльності торгових підприємств, тобто витрат, пов'язаних з управлінням діяльністю, зберіганням і реалізацією товарів та інших операційних витрат, ведеться відповідно на рахунках 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності». Відображені на дебеті зазначених рахунків витрати в кінці звітного періоду списуються з кредиту рахунків на фінансові результати основної діяльності (дебет, рахунка 791 «Результат операційної діяльності»). Серед використаних літературних джерел окремо можна виділити наступні праці: Ткаченко Н.М. “Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України”, Грабової Н.М., Кривоноса Ю.Г. “Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках” Марочкіна А.М. “Бухгалтерський облік за Національними стандартами”, Білухи М.Т. “Курс аудиту”, Деващука Л.Л., Єрмолаєва В.І., Квача ЯЛ., Рудинської О.В. “Теоретичні основи та практика бухгалтерського обліку”, Ткаченко Н.М. “Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України” та інші.

Вимоги яким повинен відповідати господарський облік
Облік витрат виробництва
Облік доходів від реалізації продукції
Облік касових операцій
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ І ПЛАТЕЖАМИ
Суть і завдання інвентаризації майна
БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ
ОБЛІК ДОХОДІВ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИВЕДЕННЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ СОБІВАРТОСТІ
Бухгалтерський облік статутного капіталу
Бухгалтерські рахунки
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ БУХГАЛТЕРІВ
ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ НА ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА
МЕТОДИКА ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
ОБЛІК ГУДВІЛУ
Облік касових операцій
ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
ОБЛІК ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК І АМОРТИЗАЦІЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ


*Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за зміст і достовірність матеріалів, а також наслідки, які можуть виникнути унаслідок їх використання. Дані, що стосуються конкретних підприємств, імена є вигаданими, будь-який збіг - випадковий.
stydentam.org.ua © 2009-2015
KMindex Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
page views
TOPlist