Увага!

1. Усі наші роботи пройшли захист і отримали високу позитивну оцінку


.

2. Зателефонувавши за телефонами: 80505603140, 80673126507 (Микола) або написавши лист studentamua (собачка) mail.ru, ви отримаєте абсолютно достовірну і оперативну відповідь на ваші запитання.

3. Ви можете замовити цілу або тільки частину роботи:
- реферат - від 50 грн.
- контрольна - від 60 грн.
- курсова - від 200 грн.
- дипломна - від 500 грн.

4. За мінімальну доплату можуть бути внесені оперативно оновлення або переробки під ваші вимоги. Вартість доплати залежить від об'єму необхідного доопрацювання або переробки.

В рамках всіх доопрацювань і переробок дається ГАРАНТІЯ.

Автореферати Оплата
Замовити
Контакти
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas

Besucherzahler rusian brides
счетчик посещений
web clocks relojes webs
Contatore
Besucherzahler ukrainian girls
website counter
Besucherzahler russian marriage
contatori per blog
contadores de visitas mail order brides
contatori per blog
besucherzahler contador de visitas
Contatore per sito


Форма заказа работ временно не работает. Если вы хотите купить какую-то работу, тогда просто отправьте СМС на номер 0505603140 или 0673126507 с вашим e-mail и ID номером работы (или темой).

На ваш e-mail вы получите варианты оплаты и, после её осуществления, работа будет отправленна вам в самые короткие строки.

Если возникнут вопросы, набирайте 0505603140 или 0673126507 (с 09:00-21:00)


ГЕОГРАФІЯ ЗЛОЧИННОСТІ

Дисципліна:

Кримінологія

ID роботи:

2321

Вид роботи:

Курсова

План:

ВСТУП 3
Розділ 1. Географія, як один із якісних показників злочинності 5
Розділ 2. Територіальні відмінності злочинності в містах і сільській місцевості 14
Розділ 3. Злочинність регіонів України 19
ВИСНОВКИ 25
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27
ДОДАТКИ 29

Інтервал:

1,5

Ваше ім'я:
Ваш контактний телефон:
E-mail:
Тема та ID роботи:
Кількість сторінок:

32

Рік написання:

2008

Ціна:

50 грн.

натисніть

Для отримання паролю відкриття документа зробіть оплату будь-яким із нижче перерахованих способів і зателефонуйте нам

Після оплати напішіть на адресу studentamua@mail.ru і вкажіть ID роботи за яку ви перерахували кошти
Інші варіанти: 1) Переказ грошей із будь-якого відділення банку на розрахунковий рахунок; 2) переказ грошей на картку у будь-якому відділенні Приватбанку; 3) Переказ грошей через термінали «IBOX» - автомати миттєвої сплати у магазинах, супермаркетах і т.д.; 4) Оплата поповненням мобільного телефону або дивіться детально як отримати роботу за 10 хвилин!

 

перекладі з грецької: географія — це землеопис. Тобто, якщо йдеться про географію злочинності, то, на мою думку, її необхідно розуміти як опис чи фіксацію злочинності на певній території. Географія злочинності — кількісно-якісний статистичний показник, який відображений в первинному обліку злочинів правоохоронними органами за місцем їх вчинення, що містить відомості про злочинця та потерпілого, дані про моральні та матеріальні втрати внаслідок вчинення злочинів, а також характеризує його структуру як співвідношення між групами та видами злочинів, вчиненими різними категоріями правопорушників у окремо взятих адміністративно-територіальних одиницях. Вивчення географії злочинності дозволяє з'ясувати специфіку причин та умов злочинності и різних географічних районах з точки зору впливу на них місцевих особливостей та врахувати їх нріі розробленні системи профілактики. Л. Долгова визначас поняття "географія злочинності" і "територіальні відмінності злочинності" як суміжні, але не ідентичні. Вони грунтуються на вивченні регіональних особливостей злочинності, але під географією злочинності розуміється порівняльний аналіз її особливостей в конкретних адміністративно-територіальних утвореннях тоді як територіальні відмінності злочинності як ширше поняття охоплює всі можливі підставі (фактори), які впливають на такі відмінності. Вивчення географії злочинності (тобто, порівняння злочинності в конкретних областях та інших географічне позначених населених пунктах ї лише частиною аналізу територіальних відмінностей злочинності . Разом з тим за основу аналізу територіальних відмінностей злочинності беруться загальні соціально-економічні, демографічні, соціально-культурні, географічні, історичні тощо властивості, а також стан правовиховної та правоохоронної діяльності, в яких здійснюється реалізація однієї її специфічних неадекватних форм людської поведінки. Тому слушніше було б використовувати термін "регіональна злочинність", який саме і відображає територіальні, історичні, соціальні, економічні тощо особливості (відмінності) тих же явищ, процесів та їх властивостей, які відображають злочинність взагалі. У Великій Радянській Енциклопедії регіон визначається як "крупная индивидуальная териториальная единица (например, природная, экономическая, политическая и др.)". Відповідно до Словника російської мови С. Ожегова, регіон означає території, райони, об'єднані за якою-небудь спільною ознакою. У кримінологічній літературі під регіоном розуміється певна частина території країни з однорідними соціально-економічними, соціально-психолопчними та демографічними ознаками, які обумовлюють особливості злочинності в даному тсриторіально-просторовому формуванні. Конституція України до характерних ознак регіону включає історичні, економічні, екологічні, географічні і демографічні особливості, етнічні і культурні традиції. За С. Ожеговим, територія — це обмежений земельний простір. Словосполучення, наприклад, "територія міста, району" означає не просто земельний, а соціальний простір, під яким розуміється форма та умови існування людської спільноти. Поняття "регіональна злочинність" означає такий підхід до проблеми злочинності, який зводиться до кримінологічного аналізу територіально-просторових систем, виявлення у них дестабілізуючих факторів, джерел дезорганізації і соціального напруження, в результаті взаємодії та взаємовпливу всіх основних компонентів і сфер розгляду соціальної системи, як живий організм, функціонуючи в досліджуваних територіях і проявляючи свої специфічні властивості, продукує регіональну злочинність. Організація боротьби зі злочинністю вимагає виявлення кримінологічних особливостей регіонів, різних соціальних груп та сфер їх життєдіяльності. Комплексне дослідження кримінологічного розвитку регіонів с важливим етапом у визначенні їх здатності до протистояння злочинним прошаркам в їх протиправних намірах і є базою проектування його оновлення. Спільність території проживання діалектичне взаємопов'язана з багатьма аспектами сумісної діяльності людей, вирішення ними своїх проблем, іноді й кримінальним шляхом, а також з особливостями реагування на злочинні прояви з боку правоохоронних органів . Регіональною особливістю сумісної життєдіяльності людей можна назвати спільність території, економічного життя, мови, соціальних умов, ряду характеристик культури, соціальної психології, соціального контролю і, безумовно, протиправних проявів. А. Долгова визначає регіональні особливості злочинності як специфічні риси кількісних та якісних характеристик останньої, пов'язані з відмінностями порівнюваних регіонів. Кримінологія як наука має за мету дослідження джерел виникнення злочинних проявів. Тобто виявлення та вивчення тих негативних явищ і процесів, що сприяють виникненню нових чи поширенню існуючих видів злочинів. Таке соціальне явище як злочинність відображає деякі властивості стану, функціонування і розвитку суспільного організму як цілого. В цьому розумінні вона - породження всіх взаємодіючих компонентів суспільства. Враховуючи вказане, дослідник, вивчаючи причини та умови злочинності, не може обмежитися вивченням якихось особливих, власне криміногенних факторів, а мас охопити значну сферу дійсності. Потрібно, щоб використані ним показники, які характеризують зв'язок злочинності з особливостями життєдіяльності суспільного організму, відображали вказану життєдіяльність насправді всебічно. Вивченням регіону як складного соціально-економічного та політичного утворення займаються суміжні науки — регіональна економіка, регіональна географія, регіональна етнографія, регіональна соціологія, регіональне природокористування тощо При дослідженні ж злочинності в різних регіонах країни, а саме при вивченні її особливостей перед дослідником постає завдання всебічного врахування великої кількості показників регіону, таких як: соціально-економічний потенціал, демографічна характеристика та міграційні процеси, політичний розвиток та ідеологічна спрямованість, інфраструктура. А тому, на мою думку, основним напрямом

Віктимологічна профілактика
ГЕОГРАФІЯ ЗЛОЧИННОСТІ
Злочинність як соціально-правове явище
Кримінологічна характеристика віктимології та суїцидології
Наркоманія та наркобізнес і проблеми їх вирішення
Наукові школи та теорії в зарубіжній кримінології
Поняття та кримінологічна характеристика насильницької злочинності
Причини та умови конкретного злочину
ПРОБЛЕМИ ВІКТИМОЛОГІЇ ЯК НАУКИ
Проблеми економічної злочинності та її попередження
Розслідування злочинів неповнолітніх
Система заходів попередження злочинів
ВАРІАНТ 1. Спосіб вчинення злочинів. Реалізація положень Конституції України в криміналістичній тактиці. Типові слідчі версії у справах про вбивства
ВИНИКНЕННЯ ТА ПЕРІОДИ СТАНОВЛЕННЯ КРИМІНОЛОГІЇ ЯК НАУКИ
Групова злочинність - кримінологічна характеристика, її профілактика і протидія
Етапи розвитку кримінології як науки. Латентна злочинність
Етапи розвитку кримінології як науки. Межі біологічного та соціального при вивченні особи злочинця
Злочинність як соціально-правове явище
Кримінологічна характеристика проституції та боротьба із нею
МЕТОДИКА КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Обставини, що сприяють вчиненню злочинів
СПІВВІДНОШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО І БІОЛОГІЧНОГО В ОСОБІ ЗЛОЧИНЦЯ
Віктимологічна профілактика
Віктимологічна профілактика як особливий вид соціальної профілактики
ВПЛИВ РЕПРЕСИВНИХ ЗАХОДІВ НА СТАН ЗЛОЧИННОСТІ В ДЕРЖАВІ
ГЕОГРАФІЯ ЗЛОЧИННОСТІ
ЗЛОЧИННА ЖОРСТОКІСТЬ
ЗЛОЧИННІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ
КОРУПЦІЙНА ЗЛОЧИННІСТЬ
КОРУПЦІЙНА ЗЛОЧИННІСТЬ
КРИМІНОЛОГІЧНА КЛИСИФІКАЦІЯ І ТИПОЛОГІЯ ЗЛОЧИНЦІВ. ХАРАКТЕРИСТИКА КОРУПЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
КРИМІНОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ТА СТРУКТУРА ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ
ОРГАНІЗОВАНА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ЗЛОЧИННІСТЬ
ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ТА МЕЖІ ЇЇ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ
ПРОБЛЕМИ ВІКТИМОЛОГІЇ ЯК НАУКИ
ПРОФІЛАКТИКА НЕОБЕРЕЖНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
ПРОФІЛАКТИКА НЕОБЕРЕЖНОЇ ЗЛОЧИНОСТІ
ПРОФІЛАКТИКА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
ГЕОГРАФІЯ ЗЛОЧИННОСТІ
ЗЛОЧИННІ ПОСЯГАННЯ НА ЕКОЛОГІЇ ТА ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ЗЛОЧИННІСТЬ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ
ЗЛОЧИННІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ
КОРУПЦІЙНА ЗЛОЧИННІСТЬ
ЛАТЕНТНА ЗЛОЧИННІСТЬ
ЛАТЕНТНА ЗЛОЧИННІСТЬ
МЕТОДИКА КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
МЕТОДИКА КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ОРГАНІЗОВАНА КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКА ЗЛОЧИННІСТЬ
ПРИЧИНИ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВІВ У КРАЇНІ
Поняття кримінологічної ситуації її вивчення та оцінка. Поняття „відмивання брудних грошей”


*Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за зміст і достовірність матеріалів, а також наслідки, які можуть виникнути унаслідок їх використання. Дані, що стосуються конкретних підприємств, імена є вигаданими, будь-який збіг - випадковий.
stydentam.org.ua © 2009-2015
KMindex Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
page views
TOPlist