Увага!

1. Усі наші роботи пройшли захист і отримали високу позитивну оцінку


.

2. Зателефонувавши за телефонами: 80505603140, 80673126507 (Микола) або написавши лист studentamua (собачка) mail.ru, ви отримаєте абсолютно достовірну і оперативну відповідь на ваші запитання.

3. Ви можете замовити цілу або тільки частину роботи:
- реферат - від 50 грн.
- контрольна - від 60 грн.
- курсова - від 200 грн.
- дипломна - від 500 грн.

4. За мінімальну доплату можуть бути внесені оперативно оновлення або переробки під ваші вимоги. Вартість доплати залежить від об'єму необхідного доопрацювання або переробки.

В рамках всіх доопрацювань і переробок дається ГАРАНТІЯ.





Автореферати Оплата
Замовити
Контакти




Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas





Besucherzahler rusian brides
счетчик посещений
web clocks relojes webs
Contatore
Besucherzahler ukrainian girls
website counter
Besucherzahler russian marriage
contatori per blog
contadores de visitas mail order brides
contatori per blog
besucherzahler contador de visitas
Contatore per sito






Форма заказа работ временно не работает. Если вы хотите купить какую-то работу, тогда просто отправьте СМС на номер 0505603140 или 0673126507 с вашим e-mail и ID номером работы (или темой).

На ваш e-mail вы получите варианты оплаты и, после её осуществления, работа будет отправленна вам в самые короткие строки.

Если возникнут вопросы, набирайте 0505603140 или 0673126507 (с 09:00-21:00)


Імплементація норм міжнародного екологічного права в національне законодавство України

Дисципліна:

Міжнародне право

Ключові слова роботи:

Імплементація, міжнародного права, міжнародно-правові стандарти, Міжнародні принципи

ID роботи:

4282

Вид роботи:

Дипломна

План:

ВСТУП           3
Розділ 1. Імплементація міжнародного права в національному законодавстві            8
1.1. Взаємодія міжнародного та внутрішнього права       8
1.2. Імплементація законодавства України до законодавства Європейського Союзу 23
Розділ 2. Основні міжнародно-правові стандарти в охороні довкілля  32
2.1. Міжнародні принципи охорони довкілля      32
2.2. Джерела міжнародного права навколишнього середовища            45
2.3. Міжнародно-правові норми охорони довкілля         49
2.3.1. Охорона рослинного й тваринного світу    49
2.3.2. Охорона атмосфери й навколоземного космічного простору      52
2.3.3. Міжнародне співробітництво по охороні навколишнього середовища від радіоактивного зараження            56
2.4. Міжнародні природоохоронні організації       58
Розділ 3. Імплементація норм міжнародного екологічного права в національне законодавство України    65
3.1. Міжнародні чинники та проблеми екологізації державного управління в Україні           65
3.2. Вплив міжнародного екологічного права на українське законодавство     76
ВИСНОВКИ  87

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ         90

Інтервал:

1,5

Ваше ім'я:
Ваш контактний телефон:
E-mail:
Тема та ID роботи:
Кількість сторінок:

97

Рік написання:

2010

Ціна:

за доплату ця робота може бути оперативно оновлена. Зв'яжіться із нами КОНТАКТИ

За роботу - Імплементація норм міжнародного екологічного права в національне законодавство України

натисніть

Для отримання паролю відкриття документа зробіть оплату будь-яким із нижче перерахованих способів і зателефонуйте нам

Після оплати напішіть на адресу studentamua@mail.ru і вкажіть ID роботи за яку ви перерахували кошти
Інші варіанти: 1) Переказ грошей із будь-якого відділення банку на розрахунковий рахунок; 2) переказ грошей на картку у будь-якому відділенні Приватбанку; 3) Переказ грошей через термінали «IBOX» - автомати миттєвої сплати у магазинах, супермаркетах і т.д.; 4) Оплата поповненням мобільного телефону або дивіться детально як отримати роботу за 10 хвилин!

 

Імплементація законодавства України до законодавства Європейського Союзу є пріоритетним складником процесу інтеграції України до Європейського Союзу. Проте, адаптація спрямована не лише на виконання відповідного міжнародного зобов'язання. Вона має розглядатися як невід'ємна складова правової реформи, що відбувається в процесі глобальної економічної та політичної трансформації' українського суспільства. Успіїпне завершення цих реформ дозволить розраховувати на глибшу економічну штеграціїо до ЄС, зокрема одержання частки на внутріїпньому ринку ЄС та сприятиме вільному руху товарш, осіб, послуг та капіталу. Під таким кутом зору тема статті актуальна як у теоретичному, так і практичному аспектах . Зазначимо, що питання відповідності українського законодавства стандартам ЄС має і наукову актуальність. Про це свідчать праці вітчизняних економісти? В. Андрійчука, О. Білоруса, А. Мокія, В. Сіденка, А. Філшенка, В. Черняка, О. Шниркова. Вони розглядають стан і роль імплементації українського законодавства до європейських стандартш та вплив цього процесу на поглиблення інтеграційних прагнень України. Однак ще залишається багато аспектш щодо відповідності вітчизняного законодавства стандартам ЄС, які потребують подальшого наукового дослідження. Постановка завдання. Ґрунтуючись на теоретичній, практичній та науковій актуальності цієї теми, автор ставить за мету узагальнити та проаналізувати основні засади загальнодержавної програми імплементації' законодавства України до законодавчих стандартш ЄС та запропонувати на цій основі конкретні пропозиції' щодо інтеграції' національної економіки в європейський ринок. Виклад основного матеріалу. Імплементація законодавства — це процес приведення законів України і інших нормативно-правових актів у відповідність до acquis communautaire, яка фактично є правовою системою Європейського Союзу, що створювалась та розвивалась майже 50 років та містить понад 14 тисяч різних видів правових актів і майже 9 тисяч рішень Суду ЄС. Acquis communautaire містить акти законодавства ЄС, прийняті в межах Європейського Співтовариства, Спільної зовнішньої та безпекової політики і Співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ, але не обмежується ними . Основні засади адаптації законодавства України до acquis communautaire визначені в Загальнодержавній програмі адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, яка містить мету, завдання та етапи адаптації. На першому етапі, який тривав до 2007 p., адаптація здійснювалася у сферах, визначених статтею 51 Угоди про партнерство та спшробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (Європейським Союзом) від 14 червня 1994 р. На нинішньому етапі адаптація відбувається у двох формах: приведення чинного законодавства у відповідність до acquis communautaire внесенням відповідних змін; розроблення проектів нормативно-правових актів з врахуванням acquis communautaire. Оскільки адаптація є складним і комплексним процесом, який вимагає певної послідовності дій, учасники цього процесу мають бути добре обізнані з усіма його особливостями. По-перше, це стосується природи права Європейського Союзу; по-друге — особливостей адаптації на сучасному етапі відносин між Україною та ЄС; по-третє - методологічних аспектів нормотворчої діяльності в контексті адаптації, а також розподілу функцій між учасниками цього процесу. Означені методологічні настанови спрямовані на висвітлення цих особливостей. Поняття acquis communautaire в законодавстві України вперше було закришено у Загальнодержавній програмі адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, прийнятій Верховною Радою України у березні минулого року. Проте, найпоши-реніїпим у нормативно-правових актах України є поняття адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Так, у Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу зазначено: „Адаптація законодавства України до законодавства ЄС полягає у зближенні із сучасною європейською системою права..." . Acquis communautaire в дослівному перекладі з французької - „надбання Співтовариства". Цей термін відображає особливості правової природи Європейського Союзу. Щоб належним чином пояснити зміст цього терміну, розглянемо кожний з його складників окремо. Поняття acquis означає передусім якнайширше коло нормативних актш, практик та звичаїв ЄС, що мають різну правову силу. Наукові підходи до розуміння поняття acquis не є однозначними. Деякі науковці ототожнюють це поняття лише з сукупністю актш, ухвалених органами Європейського Союзу, інші науковці додають до цього ще й акти необов'язкової юридичної сили (soft law), доктринальні джерела, політичні домовленості та інші джерела acquis. Тут варто підкреслити, що без огляду на розбіжність думок, визначення наведене в Загальнодержавній програмі адаптації' законодавства України до законодавства ЄС є найпридатніїпим для сьогодення. Другий складник цього терміну - communautaire - відображає особливості становлення Європейського Союзу, адже поряд з цим acquis в тексті Договору про Європейський Союз наявні ще два поняття - acquis Європейського Союзу та шенгенське

Застовування колізійних норм щодо спадкування в міджнародному приватному праві
Зовнішньоекономічні договори (контракти)
Зовнішньоторгівельні угоди
Імплементація норм міжнародного екологічного права в національне законодавство України
Історичний аспект виникнення та становлення звичаєво-правових відносин
Поняття сучасного міжнародного правопорядку
Походження терміну міжнародне приватне право
Проблеми навколишнього середовища в сучасних міжнародних відносинах
Транзит вантажів через територію України
Трудові відносини з іноземним елементом та джерела їх правового регулювання
Укладення багатосторонніх договорів в рамках і під егідою міжнародних організацій
Україна і міжнародне право
ВЗАЄМНІСТЬ ЩОДО ФІЗИЧНИХ ОСІБ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
ДОГОВІР МІНИ (БАРТЕРУ)
Загальна характеристика правового статусу іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні
КОЛІЗІЙНІ НОРМИ - ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ ТА ВИДИ
МІЖНАРОДНЕ БАНКІВСЬКЕ ПРАВО
ПОНЯТТЯ ШЛЮБУ І УМОВИ ЙОГО РЕЄСТРАЦІЇ
СУБ'ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
ФІЗИЧНІ ОСОБИ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ






























*Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за зміст і достовірність матеріалів, а також наслідки, які можуть виникнути унаслідок їх використання. Дані, що стосуються конкретних підприємств, імена є вигаданими, будь-який збіг - випадковий.
stydentam.org.ua © 2009-2015
KMindex Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
page views
TOPlist