Увага!

1. Усі наші роботи пройшли захист і отримали високу позитивну оцінку


.

2. Зателефонувавши за телефонами: 80505603140, 80673126507 (Микола) або написавши лист studentamua (собачка) mail.ru, ви отримаєте абсолютно достовірну і оперативну відповідь на ваші запитання.

3. Ви можете замовити цілу або тільки частину роботи:
- реферат - від 50 грн.
- контрольна - від 60 грн.
- курсова - від 200 грн.
- дипломна - від 500 грн.

4. За мінімальну доплату можуть бути внесені оперативно оновлення або переробки під ваші вимоги. Вартість доплати залежить від об'єму необхідного доопрацювання або переробки.

В рамках всіх доопрацювань і переробок дається ГАРАНТІЯ.

Автореферати Оплата
Замовити
Контакти
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas

Besucherzahler rusian brides
счетчик посещений
web clocks relojes webs
Contatore
Besucherzahler ukrainian girls
website counter
Besucherzahler russian marriage
contatori per blog
contadores de visitas mail order brides
contatori per blog
besucherzahler contador de visitas
Contatore per sito


Форма заказа работ временно не работает. Если вы хотите купить какую-то работу, тогда просто отправьте СМС на номер 0505603140 или 0673126507 с вашим e-mail и ID номером работы (или темой).

На ваш e-mail вы получите варианты оплаты и, после её осуществления, работа будет отправленна вам в самые короткие строки.

Если возникнут вопросы, набирайте 0505603140 или 0673126507 (с 09:00-21:00)


Правоохоронні органи в механізмі держави України

Дисципліна:

Теорія держави і права

ID роботи:

4084

Вид роботи:

Курсова

План:

ВСТУП           3
Розділ 1. Загальна характеристика механізму держави України 7
1.1. Сучасне поняття механізму держави  7
1.2. Структурні елементи механізму держави       13
1.3. Системоутворюючі основи правоохоронних органів          29
Розділ 2. Соціальна спрямованість діяльності правоохоронних органів України        32
2.1. Правоохоронні органи як суб'єкти реалізації правоохоронної функції держави    32
2.2. Соціальне спрямування діяльності органів внутрішніх справ          40
ВИСНОВКИ  44

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ         48

Інтервал:

1,5

Ваше ім'я:
Ваш контактний телефон:
E-mail:
Тема та ID роботи:
Кількість сторінок:

52

Рік написання:

2010

Ціна:

60 грн.

натисніть

Для отримання паролю відкриття документа зробіть оплату будь-яким із нижче перерахованих способів і зателефонуйте нам

Після оплати напішіть на адресу studentamua@mail.ru і вкажіть ID роботи за яку ви перерахували кошти
Інші варіанти: 1) Переказ грошей із будь-якого відділення банку на розрахунковий рахунок; 2) переказ грошей на картку у будь-якому відділенні Приватбанку; 3) Переказ грошей через термінали «IBOX» - автомати миттєвої сплати у магазинах, супермаркетах і т.д.; 4) Оплата поповненням мобільного телефону або дивіться детально як отримати роботу за 10 хвилин!

 

Державні органи, незалежно від тлумачення і розуміння, заповнюють собою весь зміст і формують структуру державного апарату, який за характером організації та функціонування містить у собі підсистеми видових органів держави. Їх нормальне функціонування передбачає: дію системи стримувань і противаг з метою усунення можливості кожної з гілок влади узурпувати владні повноваження інших; існування механізму тісної взаємодії всіх владних структур між собою для вирішення проблем державного будівництва; визнання первинності законодавчої влади, яка від імені народу приймає закони, створює судові, а також спеціальні органи виконавчої влади.
Апарат держави – це не механічне з'єднання окремих органів цього апарату, а їх чітко організована, строго впорядкована цілісна система.
На основі чинного законодавства можемо розкрити структуру органів законодавчої, виконавчої та судової влади, дати характеристику окремих функцій кожного з них: законодавчої влади (представницька, законодавча, контрольна, установча); виконавчої влади (забезпечення прав і свобод людини і громадянина, регулятивно-управлінська, правозастосовча); завдання судової влади: захист прав і свобод людини, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави в цілому; визначення суб'єктів правовідносин, винних у скоєнні злочинів і визначення покарання або інших заходів, що мають бути застосовані до порушників; розв’язання правових суперечностей.
Аналізуючи діюче законодавство України і різноманітні погляди науковців щодо сучасного місця Президента України та прокуратури України в системі розподілу влади, можна дійти висновку, що вони не належать ні до однієї з гілок влади, а є елементами системи стримувань і противаг між ними.
Відповідно до чинного законодавства характеризуються й інші складові механізму держави, а саме: державні установи та державні підприємства.
На підставі системного підходу кожна державна організація у певній формі реалізує завдання та функції держави шляхом специфічного виду державної діяльності. Основними видами державної діяльності визначено: законодавчу діяльність, виконавчу (управлінську) діяльність, судову діяльність, контрольна-наглядову діяльність, виробничу діяльність, а також невиробничу діяльність.
Апарат держави — це система всіх державних органів, які здійснюють її завдання і функції. Апарат сучасної демократичної держави характеризується наступними ознаками:

  1. демократизмом, тобто він будується на основі здійснення принципу народовладдя і виконує волю переважної більшості населення;
  2. суверенністю, тобто незалежністю від будь-яких політичних сил у суспільстві при здійсненні своїх завдань і функцій;
  3. законністю, тобто точним і неухильним виконанням вимог закону всіма державними службовцями, всіма державними органами;
  4. гуманізмом, спрямованістю на забезпечення прав і свобод людини, орієнтацією всієї діяльності на інтереси людини;
  5. соціальною справедливістю, тобто забезпеченням консенсусу у суспільстві, балансу інтересів різних його груп;
  6. розподілом влади, тобто поділом єдиної державної влади на законодавчу, виконавчу і судову, за наявності ефективних механізмів їхньої взаємодії та взаємоконтролю та при незалежності кожної з них [20, c.174].

Державний апарат складається з різних за своїм призначенням, функціями та завданнями державних органів.
Апарат демократичної правової держави повинен відповідати деяким загальним рисам і принципам, зокрема:
— організація практичного здійснення принципу народовладдя;
— суверенність державної влади;
— неухильне додержання принципу законності;
— орієнтація всієї діяльності на інтереси людини, особистості, охорона прав людини і громадянина, реалізація принципу гуманізму;
— забезпечення балансу інтересів різних соціальних прошарків, націй, етнічних груп, захист злагоди і консенсусу у суспільстві (принцип соціальної справедливості);
— організація здійснення державної влади згідно з принципом поділу влад, тобто її диференціювання на законодавчу, виконавчу, судову гілки влади;
— систематичне залучення до виконання державних функцій різноманітних громадських об'єднань, співпрацювання з ними;
— забезпечення пріоритету у механізмі реалізації влади методів переконання та виховання.
Державний апарат є системою державних органів. Орган держави — це структурований і організований державою чи безпосередньо народом колектив державних службовців, який (орган) наділений державними владними повноваженнями, здійснює державно-організаторські, розпорядчі, судові та інші функції відповідно до свого призначення [16, c.91-92].
Наявність владних повноважень означає, що орган держави здатний встановлювати обов'язкові правила поведінки, тобто юридичні норми і індивідуальні акти і домагатись за допомогою встановлених законами засобів їх здійснення. Від кожного державного органу, взятого окремо чи спільно з іншими, значною мірою залежить рівень розвитку і ефективність діяльності державного апарату в цілому [12, c.132]. Тому держава повинна піклуватись про те, щоб по відношенню до державних органів чітко визначались сфера їх діяльності і компетенція, були упорядковані їхні взаємовідносини з недержавними органами і організаціями, насамперед, органами місцевого самоврядування, щоб державні органи являли собою відносно самостійні, професійні та відповідальні ланки державного апарату.
Органи держави мають загальні і специфічні ознаки. До загальних ознак можна віднести: всі органи держави, що створюються відповідно до закону шляхом безпосередньої чи представницької демократії, покликані виконувати передбачені законом функції; мають державно-владні повноваження; діють у встановленому порядку; взаємопов'язані відношеннями субординації; всі разом створюють одну цілісну систему, що називається апаратом держави [46, c.121].
Специфічними рисами, тобто такими, що відокремлюють державні органи від недержавних і організацій, слід вважати:
— формування їх безпосередньо державою чи населенням (виборцями) і здійснення державними органами своїх функцій від імені держави;
— виконання кожним державним органом чітко визначених, встановлених у законодавчому порядку повноважень, видів і форм діяльності;
— наявність у кожного державного органу юридичне закріпленої організаційної структури, територіального масштабу діяльності, спеціального положення, що визначає його місце і роль у державному апараті, а також порядок його взаємовідносин з іншими державними органами і організаціями;
— надання державним органам повноважень державно-владного характеру. Наявність державно-владного характеру є найбільш важливою ознакою державного органу, за якою існує можливість досить чіткого розмежування державних органів і державних організацій (підприємств, установ) від недержавних органів та організацій [42, c.144-145].
Практичне відображення державно-владні повноваження знаходять у виданні державними органами від імені держави юридичне обов'язкових нормативних і індивідуальних актів; у здійсненні державними органами нагляду за точним і неухильним виконанням вимог, передбачених цими актами; у забезпеченні і захисті цих вимог від порушень шляхом застосування засобів виховання, переконання, стимулювання, а в необхідних випадках — державного примусу. До складу кожного державного органу входять особи, які здійснюють керівництво, безпосередньо виконують покладені на них керівні повноваження, крім того, спеціалісти й інші особи, що забезпечують технічні умови щодо їх виконання.
Як складові частини одного і того самого державного апарату органи держави різняться між собою за місцем у системі державного апарату, за змістом діяльності, способом створення, часом функціонування, складом, масштабом (територією) діяльності й іншими критеріями. Так, за місцем у системі державного апарату органи держави можна класифікувати на: первинні, тобто такі, що створюються шляхом прямого волевиявлення всього (або певної частини) населення, і похідні — ті, що створюються первинними, походять від них і їм підзвітні. За характером і змістом діяльності поділяються на:

а) органи законодавчої влади;

Верховенство права - поняття і застосування в Україні
Галузь права
Державна влада - її властивості і форми здійснення
Державний режим - характеристика основних видів
Законодавча техніка як інструмент створення тексту права
Закон серед інших правових актів
Міжнародно-правові стандарти захисту прав людини
Норми права та інші соціальні норми
Політика і право - проблеми взаємовпливу
ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ПРАВА
Право в системі нормативного регулювання суспільних відносин
Правові основи сучасної демократії
ПРАВОПОРУШЕННЯ
Тлумачення правових норм
ЗНАЧЕННЯ ФОРМИ ДЕРЖАВИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦСЛУЖБ
Правоохоронні органи в механізмі держави України
ФОРМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ - ПОНЯТТЯ І ВИДИ
ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ - ПОНЯТТЯ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО - ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ ОЗНАКИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
ДЕМОКРАТІЯ У ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА
ЗАКОННІСТЬ І ДЕМОКРАТІЯ
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ
НАЦИСЬКА МОДЕЛЬ ТОТАЛІТАРИЗМУ
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ПРАВА
ПОНЯТТЯ І ПРИНЦИПИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ І КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАКОНІВ
ПРАВОПОРУШЕННЯ
РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
СКЛАД ПРАВОПОРУШЕННЯ
Соціальна держава
ТИПОЛОГІЯ ТА ОСНОВНІ ТИПИ ДЕРЖАВ
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ


*Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за зміст і достовірність матеріалів, а також наслідки, які можуть виникнути унаслідок їх використання. Дані, що стосуються конкретних підприємств, імена є вигаданими, будь-який збіг - випадковий.
stydentam.org.ua © 2009-2015
KMindex Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
page views
TOPlist