Увага!

1. Усі наші роботи пройшли захист і отримали високу позитивну оцінку


.

2. Зателефонувавши за телефонами: 80505603140, 80673126507 (Микола) або написавши лист studentamua (собачка) mail.ru, ви отримаєте абсолютно достовірну і оперативну відповідь на ваші запитання.

3. Ви можете замовити цілу або тільки частину роботи:
- реферат - від 50 грн.
- контрольна - від 60 грн.
- курсова - від 200 грн.
- дипломна - від 500 грн.

4. За мінімальну доплату можуть бути внесені оперативно оновлення або переробки під ваші вимоги. Вартість доплати залежить від об'єму необхідного доопрацювання або переробки.

В рамках всіх доопрацювань і переробок дається ГАРАНТІЯ.

Автореферати Оплата
Замовити
Контакти
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas

Besucherzahler rusian brides
счетчик посещений
web clocks relojes webs
Contatore
Besucherzahler ukrainian girls
website counter
Besucherzahler russian marriage
contatori per blog
contadores de visitas mail order brides
contatori per blog
besucherzahler contador de visitas
Contatore per sito


Форма заказа работ временно не работает. Если вы хотите купить какую-то работу, тогда просто отправьте СМС на номер 0505603140 или 0673126507 с вашим e-mail и ID номером работы (или темой).

На ваш e-mail вы получите варианты оплаты и, после её осуществления, работа будет отправленна вам в самые короткие строки.

Если возникнут вопросы, набирайте 0505603140 или 0673126507 (с 09:00-21:00)


Адміністративні методи управління туристичним підприємством

Дисципліна:

Туризм

Ключові слова роботи:

Адміністративні методи, методи управління, управління туристичним, методи туристичні

ID роботи:

4200

Вид роботи:

Курсова

План:

ВСТУП           3
РОЗДIЛ 1. Теоретичні аспекти застосування адміністративних методів управління на підприємствах готельного господарства     6
1.1. Поняття, сутнiсть та значення адмiнiстративних методiв управлiння        6
1.2. Характеристика адмiнiстративних методiв управлiння        12
РОЗДIЛ 2. Дослідження застосування адміністративних методів в управлінні на підприємстві готельного господарства „Сонячна Долина”    16
2.1. Загальна характеристика дiяльностi готелю „Сонячна Долина"      16
2.2. Характеристика органiзацiйно-розпорядчих методiв, що застосовуються в готелi          17
2.3. Оцiнка органiзацiйно-стабiлiзуючих методiв готелю            20
РОЗДIЛ 3. Підвищення ефективності використання адміністративних методів управління на підприємстві готельного господарства „Сонячна Долина”        25
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ      31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    34

Інтервал:

1,5

Ваше ім'я:
Ваш контактний телефон:
E-mail:
Тема та ID роботи:
Кількість сторінок:

35

Рік написання:

2010

Ціна:

за доплату ця робота може бути оперативно оновлена. Зв'яжіться із нами КОНТАКТИ

За работу - Адміністративні методи управління туристичним підприємством

натисніть

Для отримання паролю відкриття документа зробіть оплату будь-яким із нижче перерахованих способів і зателефонуйте нам

Після оплати напішіть на адресу studentamua@mail.ru і вкажіть ID роботи за яку ви перерахували кошти
Інші варіанти: 1) Переказ грошей із будь-якого відділення банку на розрахунковий рахунок; 2) переказ грошей на картку у будь-якому відділенні Приватбанку; 3) Переказ грошей через термінали «IBOX» - автомати миттєвої сплати у магазинах, супермаркетах і т.д.; 4) Оплата поповненням мобільного телефону або дивіться детально як отримати роботу за 10 хвилин!

 

методи управління — це сукупність прийомів впливу на колектив для активізації його діяльності з метою досягнення поставлених перед ним цілей. Виділяють такі сфери активізації діяльності працівників: організаційна, адміністративна, економічна та соціально-психологічна. Вплив в цих сферах здійснюється за допомогою певних систем активізації, які охоплюють різні за змістом, напрямом, організаційними формами, характером методи та прийоми. Залежно від організаційних форм методи управління реалізуються в таких видах як: тип впливу, спосіб здійснення впливу; характеристика впливу (одноразова, періодична, тактична, стратегічна, довгострокова, короткострокова). За характером розрізняють прямий та побічний управлінський вплив. Прямий вплив (наказ, розпорядження) передбачає конкретний результат. Побічний (непрямий) — передбачає створення комплексу умов для досягнення кінцевого результату [15, с. 252-253]. При класифікації методів управління значна увага приділяється їх правовому аспекту -- тому що всі методи управління повинні відповідати чинному законодавству. На практиці існують уявлення, що методи керування і методи роботи є ідентичними поняттями, що викликає сумніви. Поняття "метод роботи (праці)" пов'язано з діяльністю людини, а "метод управління" - із впливом на цю діяльність. Це робить необхідним уточнити поняття "метод", його взаємозв'язок із законами, принципами, цілями, функціями управління, організаційною структурою, що дозволить обгрунтувати методологію підходу до застосування й удосконалювання методів управління діяльністю на підприємствах готельного господарства та туризму. Методи управління, які класифікуються за їх змістом, напрямком, організаційними формами та характером впливу, на практиці в чистому вигляді не використовуються. Вони є системою методів, що реалізуються в процесі формування й розвитку управлінських відносин на основі законів та принципів управління. Крім економічних методів, у практиці управління використовуються й організаційно-розпорядчі (адміністративні). Вони грунтуються на владі та підлеглості. В сучасних умовах зростає роль моральної влади, яка базується на загальній інтелектуальній перевазі керівника над підлеглими. Адміністративні методи становлять систему прямого адміністративного впливу на підлеглих. Цей вплив використовується для виконання нормативних та індивідуальних актів управління. Нормативні акти управління (Статут підприємства, положення про структурні підрозділи, інструкції тощо) визначають мету, завдання, функції, права та відповідальність підприємства, його підрозділів і службових осіб апарат)' управління. Індивідуальні акти управління на підприємстві (накази, розпорядження, вказівки тощо) адресують певним об'єктам управління, визначають їм чергові завдання. Адміністративні методи ґрунтуються на владі, дисципліні та покаранні, відомі в історії як «метод кнута». Вони опираються на адміністративну підпорядкованість об'єкта суб'єкту, на основі існуючої ієрархії управління. Адміністративні методи орієнтуються на такі мотиви поведінки, як усвідомлена необхідність трудової дисципліни, почуття обов'язку, бажання людини працювати в певній організації, культура трудової діяльності. Вони досить різноманітні і діють через такі механізми: • правові норми й акти — державні Закони, укази, положення, стандарти, інструкції, затверджені державними органами і с обов'язковими для виконання; • інструкції, організаційні схеми, нормування; • накази, розпорядження, які використовуються в процесі оперативного управління. Головні функції адміністративних методів — це забезпечення стабільного юридичного середовища для діяльності організації, захисту конкретного середовища, гарантування прав і свобод [4, с. 99]. Отже, адміністративні (організаційно-розпорядчі) методи управління характеризуються підпорядкуванням волі керованого об'єкта волі управляючого суб'єкта за схемою "влада – підпорядкування". Адміністративні методи переважно пов'язують з адміністративно-правовою формою діяльності, якою є, як відомо, юридичні акти управління, організаційно-правові структури, організаційно-розпорядчі заходи, засоби стимулювання і правового примусу, узаконювання статусів шляхом правового регулювання тощо. При цьому суб'єкт управління в межах наданих йому повноважень розпорядництва дає обов'язкові для виконання приписи про те, які дії, якими способами і в які терміни належить зробити підлеглим або від здійснення яких дій їм слід утримуватися. Недодержання прямих приписів тягне за собою дисциплінарну або іншу відповідальність. Це, по суті, директивні методи управління. В них найбільш яскраво'виявляється владна природа управлінської діяльності. Однак їх використання не виключає можливості урахування інтересів керованих. Так, застосування вказаних методів може бути пов'язане із попереднім обговоренням управлінських рішень, що приймаються на засіданнях колегій, рад, на нарадах, зібраннях трудових колективів. Методи розглядуваної групи

Асотримент та технологія приготування продукції ресторану
Адміністративні методи управління туристичним підприємством
Бізнес-планування у сфері туризму
Бізнес-планування у сфері туризму
ВДОСКОНАЛЕННЯ НОМЕРНОГО ФОНДУ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Водні ресурси і ступінь їх використання в рекреації
Вплив зовнішнього середовища на ефективність управління туристичним підприємством
Вплив природно-ресурсного потенціалу на соціально-економічний розвиток регіону Львівської області
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННІ ПОСЛУГИ ТА РИНОК КОНГРЕС-ТУРІВ
Економічна ефективність в індустрії гостинності
Ефективність менеджменту в діяльності туристичного підприємства
Інвестиційний менеджмент - його роль у догягненні ефективності управління готельним підприємством
Індустрія гостинності та її роль і місце в туризмі та рекреації
Інформаційні технології в системі управління підприємствами на прикладі пансіонату
Кадрова політика підприємства в сучасних умовах
Лідерство та його роль у процесі забезпечення ефективного управління персоналом туристичного підприємства
Лідерство та його роль у процесі забезпечення ефективного управління персоналом туристичного підприємства
Лідерство та керівництво в туристичній фірмі
Методи управління на підприємствах готельного господарства (і в туризмі) та підвищення ефективності їх використання
Мотивація як засіб досягнення цілей туристичного підприємства
Особливості психологічних методів управління готельним господарством
Паломницький туризм
Подієвий туризм
Правове забезпечення роботи готелю
Проблеми формування активної кадрової політики у готельному господарстві
Реклама та маркетинг готельних послуг
Рекреаційні ресурси та готельно-ресторанна інфраструктура Криму
Роль виставок і ярмарків у туризмі
Роль екологічних чинників в розвитку туристичної справи
Сільський туризм
Соціально-культурний сервіс і туризм в Україні та перспективи розвитку матеріально-технічної бази
Стан та перспективи розвитку сільського, спортивного та екстремального туризму в Закарпатській області
Стратегічний менеджмент в сучасному туристичному підприємстві
Структура та функції туристичної діяльності
Сучасні види відпочинку і розваг в закладах культури
Сучасні тенденції ринку послуг гостинності
Туристичний потенціал Києва і його вплив на розвиток готельно-ресторанного бізнесу столиці
Управління комунаційною діяльністю туристичного (готельного) підприємства
Управління кадровою работою на підприємстві готельного господарства
Управління якістю послуг у підприємстві готельного господарства
Управління якістю послуг у підприємстві готельного господарства
ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Характеристика авіаперевезень туроператорами на ринку України
Характеристика автобусних перевезень
Характеристика джерел інформації для прийняття управлінських рішень


*Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за зміст і достовірність матеріалів, а також наслідки, які можуть виникнути унаслідок їх використання. Дані, що стосуються конкретних підприємств, імена є вигаданими, будь-який збіг - випадковий.
stydentam.org.ua © 2009-2015
KMindex Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
page views
TOPlist