Увага!

1. Усі наші роботи пройшли захист і отримали високу позитивну оцінку


.

2. Зателефонувавши за телефонами: 80505603140, 80673126507 (Микола) або написавши лист studentamua (собачка) mail.ru, ви отримаєте абсолютно достовірну і оперативну відповідь на ваші запитання.

3. Ви можете замовити цілу або тільки частину роботи:
- реферат - від 50 грн.
- контрольна - від 60 грн.
- курсова - від 200 грн.
- дипломна - від 500 грн.

4. За мінімальну доплату можуть бути внесені оперативно оновлення або переробки під ваші вимоги. Вартість доплати залежить від об'єму необхідного доопрацювання або переробки.

В рамках всіх доопрацювань і переробок дається ГАРАНТІЯ.

Автореферати Оплата
Замовити
Контакти
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas

Besucherzahler rusian brides
счетчик посещений
web clocks relojes webs
Contatore
Besucherzahler ukrainian girls
website counter
Besucherzahler russian marriage
contatori per blog
contadores de visitas mail order brides
contatori per blog
besucherzahler contador de visitas
Contatore per sito


Форма заказа работ временно не работает. Если вы хотите купить какую-то работу, тогда просто отправьте СМС на номер 0505603140 или 0673126507 с вашим e-mail и ID номером работы (или темой).

На ваш e-mail вы получите варианты оплаты и, после её осуществления, работа будет отправленна вам в самые короткие строки.

Если возникнут вопросы, набирайте 0505603140 или 0673126507 (с 09:00-21:00)


Економічна ефективність виробництва та її показники

Дисципліна:

Економіка підприємства

ID роботи:

2107

Вид роботи:

Контрольна

План:

ВСТУП 3
1. Результативність виробництва 4
2. Економічна ефективність виробництва та її показники 7
ВИСНОВОК 12
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 13

Інтервал:

1,5

Ваше ім'я:
Ваш контактний телефон:
E-mail:
Тема та ID роботи:
Кількість сторінок:

13

Рік написання:

2008

Ціна:

30 грн.

натисніть

Для отримання паролю відкриття документа зробіть оплату будь-яким із нижче перерахованих способів і зателефонуйте нам

Після оплати напішіть на адресу studentamua@mail.ru і вкажіть ID роботи за яку ви перерахували кошти
Інші варіанти: 1) Переказ грошей із будь-якого відділення банку на розрахунковий рахунок; 2) переказ грошей на картку у будь-якому відділенні Приватбанку; 3) Переказ грошей через термінали «IBOX» - автомати миттєвої сплати у магазинах, супермаркетах і т.д.; 4) Оплата поповненням мобільного телефону або дивіться детально як отримати роботу за 10 хвилин!

 

Однією з найважливіших якісних характеристик суспільного виробництва є його ефективність. Розрізняють соціальну та економічну ефективність. Соціальна ефективність виражає ступінь вдоволення особистих потреб суспільства. Вона показує, наскільки господарська діяльність спрямована на саму людину, відповідає її потребам та інтересам. Якщо постійно підвищується добробут народу і забезпечується високий життєвий рівень, то, звичайно, дане суспільне виробництво є соціально ефективним. Економічна ефективність виражає результативність суспільного виробництва шляхом зіставлення затрат і одержаного результату, її визначають за такою формулою: Е=П/З де П- вартість продукту, З - матеріально-грошові затрати. В результаті одержуємо показник, що характеризує величину затрат на одиницю створеного продукту. Чим дешевше, з меншими затратами обходиться суспільству виготовлення матеріальних і духовних благ і чим більше їх створюється, тим буде вищою економічна ефективність суспільного виробництва. Між соціальною та економічною ефективністю існує взаємозв'язок. З одного боку, поліпшення задоволення особистих потреб усіх членів суспільства об'єктивно вимагає зростання економічної ефективності. Так, не можна підвищити добробут народу, не забезпечивши істотне зростання продуктивності суспільної праці. Економічна ефективність виступає могутньою підоймою вирішення соціальних проблем. З іншого боку, підвищення соціальної ефективності виступає вирішальним фактором раціонального та економного ведення господарства в інтересах суспільства та окремих його членів. Проте на практиці подібний взаємозв'язок не завжди існує, що проявляється в нераціональному використанні матеріальних ресурсів, забрудненні навколишнього середовища тощо. Якщо втрачається зв'язок між соціальною та економічною ефективністю, то це фактично означає, що виробництво здійснюється заради виробництва, тобто воно набуває безглуздого характеру. Об'єктивною закономірністю має бути зростання ефективності виробництва такої продукції і такої якості, яка дійсно потрібна суспільству для задоволення його потреб. У цьому суть взаємозв'язку економічної і соціальної ефективності господарської діяльності. Показники економічної ефективності Для характеристики ефективності виробництва використовується ціла система економічних показників, з допомогою яких визначається результативність використання окремих видів ресурсів. Виділимо серед них такі. Продуктивність праці (Пп) - виражає відношення величини продукту (П) до затрат живої праці (ЗПЖ): Пп=П/ЗПЖ Зворотний цьому показник виражає трудоємність продукції. Вона показує, скільки виробляється продукції за певний проміжок часу, або, навпаки, скільки затрачається праці на одиницю продукції. Продуктивність праці розраховується двояко: а) виробництво продукції на одного працівника; б) виробництво продукції на одну відпрацьовану людино-годину. При цьому використовуються як натуральні, так і вартісні показники. Наприклад, на взуттєвій фабриці одержано такі показники: вироблено 40 тис. пар взуття, працювало 100 робітників протягом 25 днів, робочий день становив 8 год. Продуктивність праці розраховуватиметься таким чином: Пп=40000/2000=2 пари/год.; Пп =40000/100=40 пар/год.; Вартісні показники продуктивності праці застосовуються для узагальнюючої характеристики діяльності підприємства. Якщо, наприклад, підприємство випускає різнорідну продукцію, то спочатку необхідно підрахувати її вартість, а потім, розділивши одержану величину на відповідні затрати, одержимо продуктивність праці: виробіток валової продукції (в карбованцях) в розрахунку на людино-годину чи на одного робітника. Так, у 1994 р. середньорічна чисельність робітників і службовців, зайнятих у приватному секторі економіки України, становила 20,4 тис. чоловік. Тоді ж було вироблено тут валової продукції на суму 91 861 млрд. грн. (у фактичних цінах). Отже, продуктивність праці дорівнювала 4,5 грн. (за рік на одного працівника). Продуктивність праці - це синтетичний показник ефективності виробництва. В ній у концентрованому вигляді відбиваються всі сторони господарської діяльності: технічний прогрес, організація виробництва, використання трудових і матеріальних ресурсів. Тому не випадково, що саме рівень продуктивності праці нерідко розглядається як найважливіший показник прогресивності суспільної форми виробництва. Продуктивність праці - це показник використання робочої сили. Ефективність же матеріально-речових факторів виражається такими показниками, як матеріаловіддача і фондовіддача. Матеріаловіддача - це відношення вартості продукту до матеріальних затрат. Вона показує, скільки виробляється продукції на одиницю затрат праці, втіленої в предметах праці. Наприклад: вироблено 100 пар взуття - на суму 10000 грн., витрачено сировини, матеріалів, палива - на 4000 грн., матеріаловіддача = 10000/4000= 2,5 грн. Це означає, що на карбованець матеріальних затрат припадає 2,5 грн. готового продукту. Зворотний показник являє собою матеріалоємність. У наведеному прикладі він становить 0,4 грн. Матеріалоємність валового продукту України становила: в 1985 р. - 0,54 грн., в 1991 р. - 0,51 грн. і в 1994 р. - 0,56 грн. Матеріаловіддача за вказані періоди відповідно була 2, 1,9 і 1,8 грн. Зниження матеріальних затрат лише на 1 коп. на кожний карбованець суспільного продукту в цілому по республіці дало б змогу отримати додатково 3,8 млрд. грн. національного доходу. Фондовіддача - це відношення вартості продукту до основних виробничих фондів. Вона виражає ефективність використання засобів праці, тобто показує, скільки виробляється готової продукції на одиницю основних виробничих фондів. Наприклад, на підприємстві використовується щорічно основних виробничих фондів на суму 1 млн. грн., а продукції випускається за рік на 1,2 млн. грн. Тоді фондовіддача становитиме: 1,2 млн. грн./1 млн. грн. = 1,2 грн. Це - важливий показник

Основні засоби підприємства - сутність, класифікація та оцінка
Амортизаційна політика підприємстваІ
Аналіз витрат підприємства
АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ПРИБУТОК ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
Проблеми становлення та розвитку малого бізнесу
АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ВИРОБНИЧА ІНФРАСТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА ЇЇ РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Економіка підприємства. Ринок товару. Методичні підходи планування чисельності працівників
ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
МОТИВАЦІЯ І ОПЛАТА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Оцінка резервів підвищення продуктивності праці на підприємстві та можливості їх використання
Підвищення ефективності стимулювання продуктивності працівників на підприємстві
ПЛАНУВАННЯ ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ РОБІТНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА
Планування чисельності та підвищення продуктивності праці персоналу підприємства
ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА. ОЦІНКА ДІЛОВИХ ЯКОСТЕЙ КЕРІВНИКІВ І МЕНЕДЖЕРІВ ФІРМИ
ФОРМИ І МЕТОДИ ОПЛАТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ШЛЯХИ І ДЖЕРЕЛА ЕКОНОМІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
АНАЛІЗ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
Вимоги до створення ефективної системи контролю
ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОВВЕДЕНЬ
ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ФОРМ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Економічна ефективність виробництва та її показники
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Запровадження стратегічного планування на підприємстві
Заробітна плата її форми та функції
Інвестиції як найважливіший фінансовий ресурс для створення, функціонування і розвитку суб'єктів господарювання
Контрольна робота №19. Загальна характеристика економічної безпеки різнорівневих...
МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ
НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ
Лізинг як форма реалізації продукції
Організація виробничого процесу у часі та просторі
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ
Особливості формування та проблеми оптимізації структури власного капіталу банку
Планування оплати праці на підприємстві
ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Поняття, характеристика та види інноваційних процесів. Аналіз та оцінка впливу нововведень на економічні, соціальні та екологічні показники діяльності підприємств України
СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ
Сутність виробничого процесу. Сутність, структура та нормування оборотних засобів підприємства...

*Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за зміст і достовірність матеріалів, а також наслідки, які можуть виникнути унаслідок їх використання. Дані, що стосуються конкретних підприємств, імена є вигаданими, будь-який збіг - випадковий.
stydentam.org.ua © 2009-2015
KMindex Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
page views
TOPlist