Увага!

1. Усі наші роботи пройшли захист і отримали високу позитивну оцінку


.

2. Зателефонувавши за телефонами: 80505603140, 80673126507 (Микола) або написавши лист studentamua (собачка) mail.ru, ви отримаєте абсолютно достовірну і оперативну відповідь на ваші запитання.

3. Ви можете замовити цілу або тільки частину роботи:
- реферат - від 50 грн.
- контрольна - від 60 грн.
- курсова - від 200 грн.
- дипломна - від 500 грн.

4. За мінімальну доплату можуть бути внесені оперативно оновлення або переробки під ваші вимоги. Вартість доплати залежить від об'єму необхідного доопрацювання або переробки.

В рамках всіх доопрацювань і переробок дається ГАРАНТІЯ.

Автореферати Оплата
Замовити
Контакти
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas

Besucherzahler rusian brides
счетчик посещений
web clocks relojes webs
Contatore
Besucherzahler ukrainian girls
website counter
Besucherzahler russian marriage
contatori per blog
contadores de visitas mail order brides
contatori per blog
besucherzahler contador de visitas
Contatore per sito


Форма заказа работ временно не работает. Если вы хотите купить какую-то работу, тогда просто отправьте СМС на номер 0505603140 или 0673126507 с вашим e-mail и ID номером работы (или темой).

На ваш e-mail вы получите варианты оплаты и, после её осуществления, работа будет отправленна вам в самые короткие строки.

Если возникнут вопросы, набирайте 0505603140 или 0673126507 (с 09:00-21:00)


Поняття, характеристика та види інноваційних процесів. Аналіз та оцінка впливу нововведень на економічні, соціальні та екологічні показники діяльності підприємств України

Дисципліна:

Економіка підприємства

ID роботи:

2120

Вид роботи:

Контрольна

План:

ВСТУП 3
1. Поняття, характеристика та види інноваційних процесів 5
2. Аналіз та оцінка впливу нововведень на економічні, соціальні та екологічні показники діяльності підприємств України 11
Задача 17
ВИСНОВКИ 19
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 20

Інтервал:

1,5

Ваше ім'я:
Ваш контактний телефон:
E-mail:
Тема та ID роботи:
Кількість сторінок:

20

Рік написання:

2008

Ціна:

30 грн.

натисніть

Для отримання паролю відкриття документа зробіть оплату будь-яким із нижче перерахованих способів і зателефонуйте нам

Після оплати напішіть на адресу studentamua@mail.ru і вкажіть ID роботи за яку ви перерахували кошти
Інші варіанти: 1) Переказ грошей із будь-якого відділення банку на розрахунковий рахунок; 2) переказ грошей на картку у будь-якому відділенні Приватбанку; 3) Переказ грошей через термінали «IBOX» - автомати миттєвої сплати у магазинах, супермаркетах і т.д.; 4) Оплата поповненням мобільного телефону або дивіться детально як отримати роботу за 10 хвилин!

 

Термін "інновація" став активно використовуватися в перехідній економіці України як самостійно, так і для позначення ряду родинних понять: "інноваційна діяльність", "інноваційний процес", "інноваційне вирішення" і т.п. У літературі нараховується велика кількість визначень. Наприклад, за ознакою утримання або внутрішньої структури виділяють інновації технічні, економічні, організаційні, управлінські й ін. Виділяються такі ознаки, як масштаб інновацій (глобальні і локальні); параметри життєвого циклу (виділення й аналіз усіх стадій і підстадій), закономірності процесу впровадження і т.п. З'явившись на ринку, ці нововведення можуть дати додатковий дохід. Термін "інновація", що був уперше введений І. Шумпетером і Г. Меншем, у буквальному перекладі означає "втілення наукового відкриття, технічного винаходу в новій технології або в новому виді виробу". У ширшому розумінні до інновацій відносять процедури і засоби, за допомогою яких наукові відкриття реалізуються у соціальних та економічних нововведеннях. Отже виникає необхідність виділення тих видів діяльності, які забезпечують втілення ідей у нововведення, а також формування системи управління цими процесами. Економічна інновація, орієнтуючись на одержання додаткового прибутку, охоплює всі види діяльності разом із науковими дослідженнями (винаходами), розробками і реалізацією нововведень. Зазвичай виділяють такі фази інноваційного процесу: фундаментальні дослідження, прикладні, технічні розробки, розробки для нових систем організації виробництва й управління, підготовка до дослідно-експериментального виробництва, виробництво і збут. Щоб усі ці фази були взаємопов'язані та являли собою єдиний неперервний процес (беручи до уваги практичну відсутність інноваційної сфери в національній економіці), необхідно створити відповідний господарський механізм, який міг би забезпечити перетворення інноваційної діяльності в реальний економічний процес. Економічна інновація, що зорієнтована на прибуток, будучи основою технологічного прогресу, є, власне, техніко-економічним циклом, у якому використання результатів сфери винаходів, наукових досліджень і розробок викликає безпосередньо також швидкі технічні, технологічні й економічні зміни, що мають зворотний вплив на діяльність цієї сфери і являють єдність двох процесів: створення і дифузії нововведень в економіці, охоплюючи також пов'язані з конкретною новинкою зміни і в соціальній сфері (організаційно-економічні, правові, управлінські, зміни в системі підготування кадрів тощо). Отже, нововведення — це процес доведення наукової ідеї або технічного винаходу до стадії практичного використання, що приносить дохід, а також пов'язані з цим процесом техніко-економічні та інші зміни в соціальному середовищі. Часто самі результати цього процесу — підсумки наукових досліджень або винаходи, доведені до використання нового продукту чи процесу також називають нововведенням. Певно, у таких випадках було б доцільніше застосовувати термін "новинка". Процес створення і використання промислового нововведення можна розділити на такі фази: • фундаментальні дослідження; • прикладні дослідження; • розробка інженерно-технічної документації та конструювання; • створення дослідного зразка; • експериментальне виробництво; • технічне й організаційне підготування виробництва; • масове виробництво; • збут. Виходячи з сутності нововведення, можна виділити такі його типи: технологічні, технічні, продуктні, економічні, соціальні, організаційні, правові. Критерій новизни нововведень дає змогу розподілити їх в основному за двома типами: радикальні нововведення (тобто базові) та модифікаційні. Види продукції, що раніше не випускалися, принципово нові види технологій (як, наприклад, лазерна техніка, біотехніка та ін.), впровадження яких тягне за собою розробку і впровадження нової техніки, а також нові принципи організації та управління виробництвом належать до радикальних. Цей тип нововведень з'являється рідко, зберігаючи суспільну та економічну значимість протягом тривалого часу. Радикальні нововведення зазвичай створюються у країнах, науково-технічний потенціал яких перебуває на високому рівні, що дає можливість проводити цілеспрямовані фундаментальні й прикладні дослідження. Високорозвинені країни для матеріалізації результатів досліджень у техніко-технологічних системах, машинах та обладнанні мають дослідно-конструкторську базу, що відповідає сучасним світовим стандартам. Країни, науково-технічний потенціал яких є низьким, змушені виступати тільки як споживачі радикальних, базових нововведень. У повсякденній практиці, як правило, ототожнюють поняття нововведення-новація, нововведення-інновація, що цілком зрозуміло. Нововведенням може бути новий порядок, новий метод, винахід. Нововведення означає, що нововведення використовується. З моменту прийняття до поширення нововведення одержує нову якість і стає інновацією. Будь-які винаходи, нові явища, види послуг або методи тільки тоді одержують суспільне визнання, коли будуть прийняті до поширення (комерціалізації), і вже в новій якості вони виступають як нововведення (інновації). Під інноваціями в широкому змісті розуміється прибуткове використання нововведень у вигляді нових технологій, видів продукції і послуг, організаційно-технічних і соціально-економічних рішень виробничого, фінансового, комерційного, адміністративного або іншого характеру. Період часу від зародження ідеї, створення і поширення нововведення і до його використання прийнято називати життєвим циклом інновації. З урахуванням послідовності проведення робіт життєвий цикл інновації розглядається як інноваційний процес. Терміни "інновація" і "інноваційний процес" близькі, але не дентичні. Інноваційний процес пов'язаний зі створенням, освоєнням і поширенням інновацій. Творці інновації (новатори) керуються такими критеріями, як життєвий цикл виробу й економічної ефективності. Їхня стратегія спрямована на те, щоб перевершити конкурентів, створивши нововведення, що буде визнано унікальним у певній області. Науково-технічні розробки і нововведення виступають як проміжний результат науково-виробничого циклу і в міру практичного застосування перетворюються в науково-технічні інновації - кінцевий результат. Науково-технічні розробки і винаходи є доповненням до нового знання з метою його практичного застосування, а науково-технічні інновації (НТІ) - це матеріалізація нових ідей і знань, відкриттів, винаходів і науково-технічних розробок у процесі виробництва з метою їхньої комерційної реалізації для задоволення визначених запитів споживачів. Неодмінними властивостями інновації є науково-технічна новизна і виробнича придатність. Отже, науково-технічні інновації повинні: • мати новизну; • задовольняти ринковий попит; • приносити прибуток виробнику. Поширення нововведень, як і їхнє створення, є складовою частиною інноваційного процесу. Розрізняють три логічні форми інноваційного процесу: простий внутрішньоорганізаційний (натуральний), простий міжорганізаційний (товарний) і розширений. Внутрішньоорганізаційний інноваційний процес припускає створення і використання нововведення усередині однієї і тієї ж організації, нововведення в цьому випадку не приймає безпосередньо товарної форми. При простому інноваційному процесі нововведення виступає як предмет купівлі-продажу. Така форма інноваційного процесу означає відділення функції творця і виробника нововведення від функції його споживача. Розширений інноваційний процес вимальовується в створенні новими виробниками нововведення, у порушенні монополії виробника-піонера, що сприяє через взаємну конкуренцію вдосконаленню споживчих властивостей товару, що випускається. В умовах товарного інноваційного процесу діють як мінімум два господарюючих суб'єкти: виробник (творець) і споживач (користувач) нововведення. Якщо нововведення - технологічний процес, його виробник і споживач можуть сполучатися в одному суб'єкті, що господарює. З простого інноваційний процес переходить у товарний за дві фази: 1) створення нововведення і його поширення; 2) дифузія нововведення. Перша фаза - це послідовні етапи наукових досліджень, дослідно-конструкторських робіт, організація дослідного виробництва і збуту, організація комерційного виробництва. У першій фазі ще не реалізується корисний ефект нововведення, а тільки створюються передумови такої реалізації. В другій фазі суспільно-корисний ефект перерозподіляється між виробниками нововведення (ВН), а також між виробниками і споживачами. Для успішного керування інноваційною діяльністю необхідне ретельне вивчення інновацій Насамперед необхідно вміти відрізняти інновації від несуттєвих видозмін у продуктах і технологічних процесах (наприклад, естетичні зміни - кольори, форми і т.п.); незначних технічних або зовнішніх змін у продуктах, що залишають незмінними конструктивне виконання й здійснюють недостатньо помітний вплив на параметри, властивості, вартість виробу, а також вхідних у нього матеріалів і компонентів; від розширення номенклатури продукції за рахунок освоєння виробництва випускавшихся не колись на даному підприємстві але уже відомих на ринку продуктів, із метою задоволення поточного попиту і збільшення

Основні засоби підприємства - сутність, класифікація та оцінка
Амортизаційна політика підприємстваІ
Аналіз витрат підприємства
АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ПРИБУТОК ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
Проблеми становлення та розвитку малого бізнесу
АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ВИРОБНИЧА ІНФРАСТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА ЇЇ РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Економіка підприємства. Ринок товару. Методичні підходи планування чисельності працівників
ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
МОТИВАЦІЯ І ОПЛАТА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Оцінка резервів підвищення продуктивності праці на підприємстві та можливості їх використання
Підвищення ефективності стимулювання продуктивності працівників на підприємстві
ПЛАНУВАННЯ ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ РОБІТНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА
Планування чисельності та підвищення продуктивності праці персоналу підприємства
ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА. ОЦІНКА ДІЛОВИХ ЯКОСТЕЙ КЕРІВНИКІВ І МЕНЕДЖЕРІВ ФІРМИ
ФОРМИ І МЕТОДИ ОПЛАТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ШЛЯХИ І ДЖЕРЕЛА ЕКОНОМІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
АНАЛІЗ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
Вимоги до створення ефективної системи контролю
ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОВВЕДЕНЬ
ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ФОРМ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Економічна ефективність виробництва та її показники
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Запровадження стратегічного планування на підприємстві
Заробітна плата її форми та функції
Інвестиції як найважливіший фінансовий ресурс для створення, функціонування і розвитку суб'єктів господарювання
Контрольна робота №19. Загальна характеристика економічної безпеки різнорівневих...
МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ
НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ
Лізинг як форма реалізації продукції
Організація виробничого процесу у часі та просторі
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ
Особливості формування та проблеми оптимізації структури власного капіталу банку
Планування оплати праці на підприємстві
ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Поняття, характеристика та види інноваційних процесів. Аналіз та оцінка впливу нововведень на економічні, соціальні та екологічні показники діяльності підприємств України
СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ
Сутність виробничого процесу. Сутність, структура та нормування оборотних засобів підприємства...

*Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за зміст і достовірність матеріалів, а також наслідки, які можуть виникнути унаслідок їх використання. Дані, що стосуються конкретних підприємств, імена є вигаданими, будь-який збіг - випадковий.
stydentam.org.ua © 2009-2015
KMindex Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
page views
TOPlist