Увага!

1. Усі наші роботи пройшли захист і отримали високу позитивну оцінку


.

2. Зателефонувавши за телефонами: 80505603140, 80673126507 (Микола) або написавши лист studentamua (собачка) mail.ru, ви отримаєте абсолютно достовірну і оперативну відповідь на ваші запитання.

3. Ви можете замовити цілу або тільки частину роботи:
- реферат - від 50 грн.
- контрольна - від 60 грн.
- курсова - від 200 грн.
- дипломна - від 500 грн.

4. За мінімальну доплату можуть бути внесені оперативно оновлення або переробки під ваші вимоги. Вартість доплати залежить від об'єму необхідного доопрацювання або переробки.

В рамках всіх доопрацювань і переробок дається ГАРАНТІЯ.

Автореферати Оплата
Замовити
Контакти
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas

Besucherzahler rusian brides
счетчик посещений
web clocks relojes webs
Contatore
Besucherzahler ukrainian girls
website counter
Besucherzahler russian marriage
contatori per blog
contadores de visitas mail order brides
contatori per blog
besucherzahler contador de visitas
Contatore per sito


Форма заказа работ временно не работает. Если вы хотите купить какую-то работу, тогда просто отправьте СМС на номер 0505603140 или 0673126507 с вашим e-mail и ID номером работы (или темой).

На ваш e-mail вы получите варианты оплаты и, после её осуществления, работа будет отправленна вам в самые короткие строки.

Если возникнут вопросы, набирайте 0505603140 или 0673126507 (с 09:00-21:00)


Амортизаційна політика підприємства

Дисципліна:

Економіка підприємства

Ключові слова роботи:

Амортизація, амортизаційна політика, амортизація на підприємстві, нарахування амортизації

ID роботи:

4203

Вид роботи:

Курсова

План:

ВСТУП           3
Розділ 1. Теоретичні основи формування амортизаційної політики підприємства     6
1.1. Економічна сутність амортизації та її функції 6
1.2. Методи нарахування амортизаційних відрахувань   10
1.3. Нормативно-правове забезпечення та світовий досвід формування амортизаційної політики підприємства            13
Розділ 2. Ефективність амортизаційної політики підприємства ВАТ „Перечинський ЛХК”  16
2.1. Особливості діяльності та техніко-економічна характеристика ВАТ „Перечинський ЛХК”       16
2.2. Аналіз стану основних засобів під-ва зносу та оновлення основних засобів підприємства       21
2.3. Оцінка ефективності нарахування та використання амортизації відрахувань       26
Розділ 3. Напрями вдосконалення амортизаційної політики ВАТ "Перечинський ЛХК"       28
3.1. Проблеми ВАТ "Перечинський ЛХК" 28
3.2. Вдосконалення процесу управління амортизаційними відрахуваннями на підприємстві          32
ВИСНОВКИ  38
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ         42

ДОДАТКИ     47

Інтервал:

1,5

Ваше ім'я:
Ваш контактний телефон:
E-mail:
Тема та ID роботи:
Кількість сторінок:

57

Рік написання:

2010

Ціна:

за доплату ця робота може бути оперативно оновлена. Зв'яжіться із нами КОНТАКТИ

За роботу - Амортизаційна політика підприємства

натисніть

Для отримання паролю відкриття документа зробіть оплату будь-яким із нижче перерахованих способів і зателефонуйте нам

Після оплати напішіть на адресу studentamua@mail.ru і вкажіть ID роботи за яку ви перерахували кошти
Інші варіанти: 1) Переказ грошей із будь-якого відділення банку на розрахунковий рахунок; 2) переказ грошей на картку у будь-якому відділенні Приватбанку; 3) Переказ грошей через термінали «IBOX» - автомати миттєвої сплати у магазинах, супермаркетах і т.д.; 4) Оплата поповненням мобільного телефону або дивіться детально як отримати роботу за 10 хвилин!

 

про економічну сутність амортизації виділяють різні позиції. Причому різноманітність поглядів є характерною не лише для початкового періоду розвитку теорії амортизації, а й для сучасного періоду. Однак, не дивлячись на неоднозначне трактування поняття амортизації, єдиної точки зору до цього часу не існує, хоча принципові вирішення цього питання є досить важливим. Найбільш поширеним у вітчизняній літературі зустрічається наступне трактування цього поняття, а саме що амортизація - це поступове зниження вартості основних фондів внаслідок їх зносу, а також поступове перенесення їх вартості на виготовлену продукцію з метою нагромадження засобів для їх відтворення. Проблема амортизації широко досліджується як вітчизняними, так і іноземними науковцями. Кантор Е.Л. відмічає, що “процесс переноса возмещения износа называется амортизацией” і вважає основним завданням амортизації - "возмещение износа основных фондов". А Борисенко З.Н. в свою чергу висловлює зовсім протилежну думку "неверно отождествлять амортизацию с возмещением износа основных производственных фондов. Возмещение износа происходит не в процессе формирования амортнзационного фонда, а при последующем его использовании для замены устаревшего оборудования и в ходе капитального ремонта и модернизации" [6, с.144]. Інший російський науковець Пелих А.С. дає наступне визначення амортизації "механизм переноса части стоимости основных фондов на вновь созданный продукт носит название амортизации и позволяет ко времени полного износа накопить денежные средства для воспроизводства". При цьому він вважає, що "амортизация в денежной форме выражает износ основних фондов и отчисляется на издержки производства на основе нормы. Ці два визначення суперечать одне одному. Спочатку автор представляє амортизацію як певниш механізм. Любий механізм складається з конкретних елементів, які мають свої специфічні особливості, призначення та виконують в його складі свої функції. До таких складових елементів, слід віднести знос, зношення, амортизаційні відрахування, амортизаційний фонд. В другому ж визначенні ототожнюється поняття амортизації з поняттям амортизаційних відрахувань, а вони є зовсім різними, хоча і тісно пов'язані між собою. Амортизаційні відрахування — це та частина вартості засобів праці, яка переноситься на вироблену продукцію, це складова амортизаційного механізму, яка показує ступінь зношення засобів праці. Не є економічно обгрунтованим і ототожнення амортизації з амортизаційним фондом. Неточним також являється трактування амортизації як процесу перетворення вартості із товарної в грошову. Це знову ж таки мотивується тим, що амортизація охоплює не весь процес перетворення вартості засобів праці з виробничої форми в грошову, а являється лише складовою частиною цього процесу, оскільки весь він охоплює такі стадії як: виробниче використання, перенесення вартості засобів праці на виготовлену продукцію, створення амортизаційного фонду, відтворення зношених основних засобів в нові засоби праці. В статті „Теоретичний аспект аналізу амортизації як основи формування амортизаційної політики” В.Й.Бакай дає визначення амортизації як: „Амортизація - це складний економічний механізм, що кількісно відображає втрату знаряддями праці вартості основних засобів, які амортизуються, протягом строку їх корисного використання (експлуатації), і поступове перенесення й на новостворений продукт з наступним нагромадженням коштів для відтворення (придбання) основних засобів.” [8, с.14] Головна відмінність запропонованого визначення від інших є те, що амортизація, насамперед, це економічний механізм. А більшістю авторів вона розглядається як процес, який має під собою значно вузьке твердження, ніж механізм. Амортизацію також можна трактувати як процес послідовного перенесення вартості засобів праці, авансованої в їх придбання та в міру їх зношення на вироблену продукцію з метою формування грошового фонду для подальшого відтворення зношених основних засобів в натуральній формі. При цьому мова не йде про технічну прив'язку процесів відтворення використаних в процесі виробництва засобів праці до їх попередньої натуральної форми. Сучасний підхід розкриття сутності амортизації не перешкоджає переливу амортизаційних відрахувань в будь-які нові натуральні форми основного капіталу при умові збереження, принципу цільового використання амортизаційних відрахувань на відтворення засобів праці, а не для використання їх, як показує вітчизняна практика, на покриття дефіциту підприємств в оборотних активах. Науково-технічний прогрес вимагає відтворення основних засобів на новій технічній основі. Покропивний С.Ф.Шегда А.В. розглядає „техніко-економічне старіння основних фондів" і дає наступне визначення „це процес знецінення діючих засобів праці до настання повного фізичного спрацювання під впливом науково-технічного прогресу. Воно характеризується поступовою втратою засобами праці своєї споживної вартості внаслідок удосконалення існуючих та створення нових засобів виробництва, запровадження принципово нової технології, старіння продукції, то виробляється з допомогою цих засобів виробництва. Зазначене визначення

Основні засоби підприємства - сутність, класифікація та оцінка
Амортизаційна політика підприємстваІ
Аналіз витрат підприємства
АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ПРИБУТОК ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
Проблеми становлення та розвитку малого бізнесу
АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ВИРОБНИЧА ІНФРАСТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА ЇЇ РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Економіка підприємства. Ринок товару. Методичні підходи планування чисельності працівників
ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
МОТИВАЦІЯ І ОПЛАТА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Оцінка резервів підвищення продуктивності праці на підприємстві та можливості їх використання
Підвищення ефективності стимулювання продуктивності працівників на підприємстві
ПЛАНУВАННЯ ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ РОБІТНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА
Планування чисельності та підвищення продуктивності праці персоналу підприємства
ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА. ОЦІНКА ДІЛОВИХ ЯКОСТЕЙ КЕРІВНИКІВ І МЕНЕДЖЕРІВ ФІРМИ
ФОРМИ І МЕТОДИ ОПЛАТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ШЛЯХИ І ДЖЕРЕЛА ЕКОНОМІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
АНАЛІЗ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
Вимоги до створення ефективної системи контролю
ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОВВЕДЕНЬ
ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ФОРМ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Економічна ефективність виробництва та її показники
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Запровадження стратегічного планування на підприємстві
Заробітна плата її форми та функції
Інвестиції як найважливіший фінансовий ресурс для створення, функціонування і розвитку суб'єктів господарювання
Контрольна робота №19. Загальна характеристика економічної безпеки різнорівневих...
МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ
НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ
Лізинг як форма реалізації продукції
Організація виробничого процесу у часі та просторі
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ
Особливості формування та проблеми оптимізації структури власного капіталу банку
Планування оплати праці на підприємстві
ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Поняття, характеристика та види інноваційних процесів. Аналіз та оцінка впливу нововведень на економічні, соціальні та екологічні показники діяльності підприємств України
СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ
Сутність виробничого процесу. Сутність, структура та нормування оборотних засобів підприємства...

*Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за зміст і достовірність матеріалів, а також наслідки, які можуть виникнути унаслідок їх використання. Дані, що стосуються конкретних підприємств, імена є вигаданими, будь-який збіг - випадковий.
stydentam.org.ua © 2009-2015
KMindex Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
page views
TOPlist