Увага!

1. Усі наші роботи пройшли захист і отримали високу позитивну оцінку


.

2. Зателефонувавши за телефонами: 80505603140, 80673126507 (Микола) або написавши лист studentamua (собачка) mail.ru, ви отримаєте абсолютно достовірну і оперативну відповідь на ваші запитання.

3. Ви можете замовити цілу або тільки частину роботи:
- реферат - від 50 грн.
- контрольна - від 60 грн.
- курсова - від 200 грн.
- дипломна - від 500 грн.

4. За мінімальну доплату можуть бути внесені оперативно оновлення або переробки під ваші вимоги. Вартість доплати залежить від об'єму необхідного доопрацювання або переробки.

В рамках всіх доопрацювань і переробок дається ГАРАНТІЯ.

Автореферати Оплата
Замовити
Контакти
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas

Besucherzahler rusian brides
счетчик посещений
web clocks relojes webs
Contatore
Besucherzahler ukrainian girls
website counter
Besucherzahler russian marriage
contatori per blog
contadores de visitas mail order brides
contatori per blog
besucherzahler contador de visitas
Contatore per sito


Форма заказа работ временно не работает. Если вы хотите купить какую-то работу, тогда просто отправьте СМС на номер 0505603140 или 0673126507 с вашим e-mail и ID номером работы (или темой).

На ваш e-mail вы получите варианты оплаты и, после её осуществления, работа будет отправленна вам в самые короткие строки.

Если возникнут вопросы, набирайте 0505603140 или 0673126507 (с 09:00-21:00)


Інвестиції як найважливіший фінансовий ресурс для створення, функціонування і розвитку суб'єктів господарювання

Дисципліна:

Економіка підприємства

ID роботи:

2111

Вид роботи:

Курсова

План:

ВСТУП 3
Розділ 1. Економічний зміст інвестиційної діяльності 6
1.1. Поняття інвестицій в діяльності підприємства 6
1.2. Теоретичні основи управління інвестиціями підприємства 9
1.3. Напрямки інвестиційної діяльності підприємства 13
Розділ 2. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства 15
2.1. Загальна фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства 15
2.2. Аналіз ефективності інвестиційної діяльності підприємства 17
Розділ 3. Вдосконалення механізму залучення іноземних інвестицій на підприємстві 33
ЗАДАЧА 36
ВИСНОВКИ 39
Список використанОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41
ДОДАТКИ 43

Інтервал:

1,5

Ваше ім'я:
Ваш контактний телефон:
E-mail:
Тема та ID роботи:
Кількість сторінок:

47

Рік написання:

2008

Ціна:

50 грн.

натисніть

Для отримання паролю відкриття документа зробіть оплату будь-яким із нижче перерахованих способів і зателефонуйте нам

Після оплати напішіть на адресу studentamua@mail.ru і вкажіть ID роботи за яку ви перерахували кошти
Інші варіанти: 1) Переказ грошей із будь-якого відділення банку на розрахунковий рахунок; 2) переказ грошей на картку у будь-якому відділенні Приватбанку; 3) Переказ грошей через термінали «IBOX» - автомати миттєвої сплати у магазинах, супермаркетах і т.д.; 4) Оплата поповненням мобільного телефону або дивіться детально як отримати роботу за 10 хвилин!

 

Період типової реалізації інвестицій на підприємстві поділяється на три частини: 1. Підготовка (проектні роботи, організація фінансування, стадії погодження, планування та матеріально-технічне забезпечення початку робіт). 2. Реалізація — створення нового матеріального об'єкта. 3. Експлуатація нового виробництва, отримання прибутку, забезпечення окупності інвестицій, подальша робота об'єкта. За загальновживаним визначенням капітальні вкладення — це періодично здійснювані довгострокові витрати капіталу на відтворення основних фондів і об'єктів соціальної інфраструктури підприємства [Ошибка! Источник ссылки не найден., с.166]. Процес прогнозування (планування) капітальних вкладень на підприємстві охоплює два послідовно здійснювані етапи: перший — обчислення необхідного обсягу реальних (виробничих) інвестицій на розрахунковий період (рік, кілька років); другий — визначення конкретних джерел їхнього фінансування. Процес управління інвестиційною діяльністю підприємства має кілька типових функцій, що можна означити метою реалізації обраної стратегії. Інвестиційна стратегія завжди пов'язана з поточним станом підприємства, його діючою технічною, технологічною та фінансовою базою, існуючою фінансово-господарською діяльністю. Стратегія дає відповіді на головні питання, що завжди стоять перед дирекцією підприємства: 1. Продовжувати чи змінювати існуючу діяльність? 2. В яких напрямах змінювати? 3. В яких обсягах продовжувати чи змінювати? 4. Які це дасть результати через рік, два, три? 5. Які кошти для такого розвитку потрібні, та де їх джерела? Навіть коли приймається рішення нічого не змінювати на підприємстві й працювати як працювали, то це теж стратегія, яка має бути обґрунтована, досліджена та сформована. Розробка стратегії є спеціальним дослідженням, яке має свої типові процедури. Приблизний перелік їх наведено на рис. 1.2. Інвестиційною стратегією будемо вважати систему обраних довгострокових цілей та засобів їх досягнення, що реалізуються в інвестиційній діяльності підприємства. Вибір інвестиційної стратегії підприємстві має здійснюватися, зважаючи на ряд критеріїв, що визначають її доцільність: ? погодженість з фінансовими ресурсами, що можуть бути направлені на інвестиції; ? ефективність стратегії, тобто погодженість результатів та реальних витрат на їх досягнення; ? визначеність за термінами досягнення встановленої мети; ? оптимальність поєднання очікуваного досягнення потрібної прибутковості та можливої ризикованості й невизначеності майбутнього періоду; ? погодженість запланованих інвестицій із загальноекономічними умовами зовнішнього для підприємства середовища [9. с.231]. Визначення інвестиційної привабливості окремої сфери діяльності підприємства має враховувати комплекс чинників, що становлять зовнішні умови інвестиційного проекта: 1. Важливість галузі: значення продукції, її особливості, частка експорту, залежність від імпорту, рівень забезпеченості внутрішніх потреб країни, частка галузі або конкретної продукції у валовому внутрішньому продукті, головні споживачі продукції. 2. Характеристика споживання продукції галузі, рівень конкуренції чи монопольності, особливості ринку збуту, фактичні та потенційно можливі обсяги ринку, сталість галузі щодо загального економічного спаду в країні. Рис. 1.2. Формування інвестиційної стратегії 3. Рівень державного втручання в розвиток галузі: низький, посередній чи значний, включаючи державні капітальні вкладення, податкові пільги, можливість прискореної амортизації тощо. 4. Соціальна значущість сфери діяльності: кількість робочих місць, регіональне розташування виробництв, середня заробітна плата, діяльність профспілок, екологічна небезпечність виробництва або продукції, статистика страйків і збитків від них. 5. Фінансові умови роботи галузі. Рівень загальної прибутковості, середня рентабельність, віддача на вкладений капітал, оборотність активів, їхня середня ліквідність [19. с.254]. Інвестиційна привабливість, або взагалі "економічний паспорт" підприємства, може мати такий вигляд: 1. Загальна характеристика виробництва: характер технології; наявність сучасного устаткування, в т. ч. іноземного; екологічна шкідливість виробництва; складське господарство; наявність власного транспорту; географічне розташування; наближення до транспортних комунікацій. 2. Характеристика технічної бази підприємства, технології, вартість основних фондів, коефіцієнт зношення. 3. Номенклатура продукції, що випускається: обсяг виробництва; експорт; імпорт сировини та матеріалів; зв'язки з іншими підприємствами; постачальники та споживачі; оцінка стабільності збуту (попиту). 4. Виробнича потужність, можливість нарощування виробництва. 5. Місце підприємства в галузі, на ринку. Рівень монопольності стану підприємства. 6. Характеристика дирекції, схеми управління, чисельність персоналу, його структура, заробітна плата. 7. Статутний фонд, власники підприємства, номінал та ринкова ціна акції, розподіл пакета акцій. 8. Структура витрат на виробництво, в т. ч. за основними видами продукції, їхня рентабельність. 9. Обсяг прибутку та його використання за звітний період. 10. Фінанси підприємства: • склад дебіторської та кредиторської заборгованості. Аналіз за часом виникнення та характеристикою боржників; • показники фінансової стабільності та ліквідності; • аналіз платоспроможності; • оцінка прибутковості. 11. Загальний висновок. Основою оцінки доцільності капітальних витрат служить порівнювання вигідності того чи того проекту за умови

Основні засоби підприємства - сутність, класифікація та оцінка
Амортизаційна політика підприємстваІ
Аналіз витрат підприємства
АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ПРИБУТОК ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
Проблеми становлення та розвитку малого бізнесу
АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ВИРОБНИЧА ІНФРАСТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА ЇЇ РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Економіка підприємства. Ринок товару. Методичні підходи планування чисельності працівників
ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
МОТИВАЦІЯ І ОПЛАТА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Оцінка резервів підвищення продуктивності праці на підприємстві та можливості їх використання
Підвищення ефективності стимулювання продуктивності працівників на підприємстві
ПЛАНУВАННЯ ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ РОБІТНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА
Планування чисельності та підвищення продуктивності праці персоналу підприємства
ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА. ОЦІНКА ДІЛОВИХ ЯКОСТЕЙ КЕРІВНИКІВ І МЕНЕДЖЕРІВ ФІРМИ
ФОРМИ І МЕТОДИ ОПЛАТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ШЛЯХИ І ДЖЕРЕЛА ЕКОНОМІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
АНАЛІЗ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
Вимоги до створення ефективної системи контролю
ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОВВЕДЕНЬ
ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ФОРМ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Економічна ефективність виробництва та її показники
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Запровадження стратегічного планування на підприємстві
Заробітна плата її форми та функції
Інвестиції як найважливіший фінансовий ресурс для створення, функціонування і розвитку суб'єктів господарювання
Контрольна робота №19. Загальна характеристика економічної безпеки різнорівневих...
МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ
НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ
Лізинг як форма реалізації продукції
Організація виробничого процесу у часі та просторі
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ
Особливості формування та проблеми оптимізації структури власного капіталу банку
Планування оплати праці на підприємстві
ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Поняття, характеристика та види інноваційних процесів. Аналіз та оцінка впливу нововведень на економічні, соціальні та екологічні показники діяльності підприємств України
СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ
Сутність виробничого процесу. Сутність, структура та нормування оборотних засобів підприємства...

*Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за зміст і достовірність матеріалів, а також наслідки, які можуть виникнути унаслідок їх використання. Дані, що стосуються конкретних підприємств, імена є вигаданими, будь-який збіг - випадковий.
stydentam.org.ua © 2009-2015
KMindex Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
page views
TOPlist