Увага!

1. Усі наші роботи пройшли захист і отримали високу позитивну оцінку


.

2. Зателефонувавши за телефонами: 80505603140, 80673126507 (Микола) або написавши лист studentamua (собачка) mail.ru, ви отримаєте абсолютно достовірну і оперативну відповідь на ваші запитання.

3. Ви можете замовити цілу або тільки частину роботи:
- реферат - від 50 грн.
- контрольна - від 60 грн.
- курсова - від 200 грн.
- дипломна - від 500 грн.

4. За мінімальну доплату можуть бути внесені оперативно оновлення або переробки під ваші вимоги. Вартість доплати залежить від об'єму необхідного доопрацювання або переробки.

В рамках всіх доопрацювань і переробок дається ГАРАНТІЯ.

Автореферати Оплата
Замовити
Контакти
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas

Besucherzahler rusian brides
счетчик посещений
web clocks relojes webs
Contatore
Besucherzahler ukrainian girls
website counter
Besucherzahler russian marriage
contatori per blog
contadores de visitas mail order brides
contatori per blog
besucherzahler contador de visitas
Contatore per sito


Форма заказа работ временно не работает. Если вы хотите купить какую-то работу, тогда просто отправьте СМС на номер 0505603140 или 0673126507 с вашим e-mail и ID номером работы (или темой).

На ваш e-mail вы получите варианты оплаты и, после её осуществления, работа будет отправленна вам в самые короткие строки.

Если возникнут вопросы, набирайте 0505603140 или 0673126507 (с 09:00-21:00)


ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Дисципліна:

Економіка підприємства

ID роботи:

2119

Вид роботи:

Курсова

План:

ВСТУП 3
Розділ 1. Поняття планування розвитку підприємства 5
1.1. Сутність планування: поняття та види 5
1.2. Стратегічне планування на підприємстві 10
Розділ 2. Місце планування у системі управління підприємством 20
2.1. Значення планування для управління підприємством 20
2.2. Організація процесу планування на підприємстві 22
Розділ 3. Основні напрями вдосконалення внутрішньофірмового планування в сучасних умовах господарювання 29
3.1. Основні вимоги до ефективного планування діяльності підприємства 29
3.2. Служба планування на підприємстві 31
ЗАДАЧА 33
Висновки 39
Список використаної літератури 41

Інтервал:

1,5

Ваше ім'я:
Ваш контактний телефон:
E-mail:
Тема та ID роботи:
Кількість сторінок:

42

Рік написання:

2008

Ціна:

50 грн.

натисніть

Для отримання паролю відкриття документа зробіть оплату будь-яким із нижче перерахованих способів і зателефонуйте нам

Після оплати напішіть на адресу studentamua@mail.ru і вкажіть ID роботи за яку ви перерахували кошти
Інші варіанти: 1) Переказ грошей із будь-якого відділення банку на розрахунковий рахунок; 2) переказ грошей на картку у будь-якому відділенні Приватбанку; 3) Переказ грошей через термінали «IBOX» - автомати миттєвої сплати у магазинах, супермаркетах і т.д.; 4) Оплата поповненням мобільного телефону або дивіться детально як отримати роботу за 10 хвилин!

 

Планування діяльності є найважливішою функцією управління підприємством. Планування – це метод господарського передбачення та програмування, оснований на детальних розрахунках. У плані підприємства, з одного боку, є завдання на перспективу для кожного робітника, а з другого – завдання для керівників про управлінські рішення, які вони мають поетапно приймати, допомагаючи колективу досягти поставленої мети Технологія планування включає в себе: ? визначення та обгрунтування основної задачі підприємства; ? встановлення конкретних показників та завдань необхідних для виконання поставленої задачі; ? деталізацію завдання за видами та об’ємами роботи, конкретним робочим місцям та термінами виконання; ? детальні розрахунки витрат і результатів, які отримуються на весь період планування. Після обов’зкового встановлення керівництвом фірми загальної задачі плану починається його структурна конкретизація: визначення термінів виконання, еобхідних механізмів, дій і т.д. Таким чином, план стає пов’язуючим та направляючим ланцюгом всієї роботи підприємства. Чим ретельніше розроблені всі розділи плану, тим легше його виконати, менше потрібно ресурсів, краща якість праці. Процес планування в максимальній мірі має передбачити всебічне вивчення дійсності, тенденцій та закономірностей розвитку об'єкту планування та середовища його діяльності. Найбільш загальною науковою основою планування є система об'єктивних економічних законів і, в першу чергу, закону попиту та пропозиції. В планах підприємства повинні бути реалізовані вимоги цих законів та, враховані об'єктивні результати макро- та мікроекономічного аналізу стану та тенденції розвитку умов господарювання. Щоб не відстати від своїх конкурентів, кожна незалежна виробнича організація повинна ретельно планувати перспективу розвитку власного виробництва і потреб ринку мінімум на 2-3 роки. Будь-які прорахунки при цьому загрожують збитками і навіть повним руйнуванням. Підприємству необхідно передбачати перспективу до дрібниць по кожному етапу, починаючи з проекту виробу, розробки технології, дослідно-експериментальних робіт і завершуючи запуском, а потім і припиненням виробництва старих виробів і виходом на ринок з новою продукцією. Все повинно бути пов'язано з економікою всередині підприємства, податковою системою і кредитною ситуацією, становищем на ринку і намірами конкурентів, ситуацією за межами підприємства [5, с. 34-35]. Планування та управління діяльністю виробничого підприємства нерозривно пов'язані. В зарубіжній практиці вони нерідко об'єднуються одним поняттям - "менеджмент". З допомогою плану, який завжди спрямований в майбутнє, на перспективу розподіляються наявні ресурси — матеріальні, трудові, фінансові і природні. Отже, планування - це метод господарського передбачення і програмування, що грунтується на детальних розрахунках. У плані підприємства, з одного боку, міститься завдання на перспективу для кожного працівника, а з другого - приписи (розпорядження) для керівників про управлінські рішення, які вони повинні поетапно приймати, допомагаючи колективу досягти поставленої мети. Поряд з загальними принципами управління і планування, до яких відносять цільову направленість, системність, безперервність, збалансованість, оптимальність використання ресурсів, адекватність об'єкту та предмету планування. План підприємства, що враховує роботу людей і рух ресурсів (матеріальних і фінансових), має силу наказу для вказаних в ньому осіб і структурних одиниць. В плані гранично чітко і детально вказуються: ? ціль діяльності підприємства та його структур на плановий період, кількісно виражена системою встановлених показників з указанням конкретних видів випуску продукції і характеру роботи; ? засоби досягнення цілі; ? методи і терміни ув'язки засобів і цілей; ? етапи і строки виконання робіт; ? виконавці плану по термінах і видах робіт; ? методи, етапи і засоби контролю виконання плану [13, с. 24-25]. Використання планування, передових методів розробки і контролю виконання плану - основний шлях розвитку сучасного виробничого менеджменту. Для розробки плану спеціалістам по плануванню необхідна зовнішня інформація, що включає прогнозні та маркетингові дані, і внутрішня інформація, тобто: - наявність і структура виробничих потужностей; - чисельність кадрів, їх професійний склад, фінанси; - наявність і потреби в оборотних коштах; - готовність і структура нових науково-технічних розробок та ін. Складання плану діяльності підприємства починається з підготовки проекту окремих його частин: - плану виробництва і реалізації продукції; - плану матеріально-технічного забезпечення; - плану по кадрах і заробітній платі; - перспективного плану по новій техніці і капітальних вкладеннях; - фінансового плану. План виробництва і реалізації продукції є основою, на якій розробляються всі інші частини загального плану підприємства та його підрозділів. На практиці кількість частин (розділів) плану підприємства та їх назви відрізняються залежно від розмірів підприємств, їх галузевої належності і традицій, що склалися, однак зміст планової роботи не змінюється. Після розробки частин плану проводиться їх взаємне коригування до повної ув'язки і збалансованості як по матеріально-фінансових ресурсах, так і за часом виконання. Система планування дає найбільшу віддачу і вигоду підприємству при виконанні таких правил: ? пунктуальна обгрунтованість кожного елемента і кожного етапу плану; ? точне виконання планових завдань всіма його учасниками; ? наявність суцільного безперервного обліку, контролю і коригування. Плани при цьому групуються: За строками виконання: ? оперативно-календарні; ? поточні; ? середньострокові; ? довгострокові; ? стратегічні. За функціями призначення: ? виробничі (виготовлення продукції); ? комерційні (збут готової продукції і матеріально-технічне забезпечення підприємства); ? інвестиційні виробництва і ті, що сприяють технічному розвитку виробництва; ? плани по праці, заробітній платі, соціальній підтримці персоналу; ? фінансові; ? за рівнями управління підприємства; ? загальнофірмові; ? цехові; ? плани робіт функціональних відділів і лабораторій; ? плани робіт дільниць і бригад. За видами виробів і роботи, в тому числі по продукції: ? освоєні виробництвом; ? знаходиться в процесі освоєння; ? проектованої з урахуванням освоєння в майбутньому [11, с. 30-31]. Наведене групування планів характерне головним чином для середніх і великих підприємств, які випускають складну продукцію. Малі підприємства, як правило обмежуються розробкою оперативно-календарних, поточних або середньострокових планів. При плануванні діяльності підприємства розробляють плани для: різних підрозділів підприємства та загальний план; всіх видів діяльності або цільові плани, що передбачають завдання по якомусь одному напрямку роботи; різних періодів часу - довго-, середньо- та короткострокові. Кожний вид плану має свої особливості в методах та порядку його розробки, різні показники. В залежності від тривалості планового періоду планування поділяється на перспективне і поточне. Перспективне планування на підприємстві охоплює довгострокове (стратегічне) і середньострокове. З врахуванням горизонту планування перспективний план розробляється із різним ступенем деталізації. Довгостроковий план виражає переважно стратегію розвитку підприємства, в ньому представлені рішення, що стосуються сфер діяльності та вибору її напрямків. Він має більш концептуальний характер і в ньому описово представлені якісні рішення, а необхідний цифровий матеріал використовується лише для обгрунтування цих рішень. Найважливішими складовими середньострокового плану є детальна хронологізація проектів, повна номенклатура виготовлюваної продукції, більш конкретні інвестиційні та фінансові показники. Середньостроковий план - це більш деталізований стратегічний план на перші роки діяльності підприємства. "Довжина" планового періоду залежить від ступеня визначеності, умов діяльності підприємства, його галузевої належності, загальної економічної ситуації в країні, достовірності первинної інформації, якості її аналітичної обробки тощо. Поточне планування полягає в розробці планів на всіх рівнях управління

Основні засоби підприємства - сутність, класифікація та оцінка
Амортизаційна політика підприємстваІ
Аналіз витрат підприємства
АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ПРИБУТОК ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
Проблеми становлення та розвитку малого бізнесу
АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ВИРОБНИЧА ІНФРАСТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА ЇЇ РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Економіка підприємства. Ринок товару. Методичні підходи планування чисельності працівників
ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
МОТИВАЦІЯ І ОПЛАТА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Оцінка резервів підвищення продуктивності праці на підприємстві та можливості їх використання
Підвищення ефективності стимулювання продуктивності працівників на підприємстві
ПЛАНУВАННЯ ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ РОБІТНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА
Планування чисельності та підвищення продуктивності праці персоналу підприємства
ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА. ОЦІНКА ДІЛОВИХ ЯКОСТЕЙ КЕРІВНИКІВ І МЕНЕДЖЕРІВ ФІРМИ
ФОРМИ І МЕТОДИ ОПЛАТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ШЛЯХИ І ДЖЕРЕЛА ЕКОНОМІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
АНАЛІЗ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
Вимоги до створення ефективної системи контролю
ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОВВЕДЕНЬ
ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ФОРМ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Економічна ефективність виробництва та її показники
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Запровадження стратегічного планування на підприємстві
Заробітна плата її форми та функції
Інвестиції як найважливіший фінансовий ресурс для створення, функціонування і розвитку суб'єктів господарювання
Контрольна робота №19. Загальна характеристика економічної безпеки різнорівневих...
МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ
НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ
Лізинг як форма реалізації продукції
Організація виробничого процесу у часі та просторі
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ
Особливості формування та проблеми оптимізації структури власного капіталу банку
Планування оплати праці на підприємстві
ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Поняття, характеристика та види інноваційних процесів. Аналіз та оцінка впливу нововведень на економічні, соціальні та екологічні показники діяльності підприємств України
СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ
Сутність виробничого процесу. Сутність, структура та нормування оборотних засобів підприємства...

*Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за зміст і достовірність матеріалів, а також наслідки, які можуть виникнути унаслідок їх використання. Дані, що стосуються конкретних підприємств, імена є вигаданими, будь-який збіг - випадковий.
stydentam.org.ua © 2009-2015
KMindex Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
page views
TOPlist