Увага!

1. Усі наші роботи пройшли захист і отримали високу позитивну оцінку


.

2. Зателефонувавши за телефонами: 80505603140, 80673126507 (Микола) або написавши лист studentamua (собачка) mail.ru, ви отримаєте абсолютно достовірну і оперативну відповідь на ваші запитання.

3. Ви можете замовити цілу або тільки частину роботи:
- реферат - від 50 грн.
- контрольна - від 60 грн.
- курсова - від 200 грн.
- дипломна - від 500 грн.

4. За мінімальну доплату можуть бути внесені оперативно оновлення або переробки під ваші вимоги. Вартість доплати залежить від об'єму необхідного доопрацювання або переробки.

В рамках всіх доопрацювань і переробок дається ГАРАНТІЯ.

Автореферати Оплата
Замовити
Контакти
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas

Besucherzahler rusian brides
счетчик посещений
web clocks relojes webs
Contatore
Besucherzahler ukrainian girls
website counter
Besucherzahler russian marriage
contatori per blog
contadores de visitas mail order brides
contatori per blog
besucherzahler contador de visitas
Contatore per sito


Форма заказа работ временно не работает. Если вы хотите купить какую-то работу, тогда просто отправьте СМС на номер 0505603140 или 0673126507 с вашим e-mail и ID номером работы (или темой).

На ваш e-mail вы получите варианты оплаты и, после её осуществления, работа будет отправленна вам в самые короткие строки.

Если возникнут вопросы, набирайте 0505603140 или 0673126507 (с 09:00-21:00)


Особливості формування та проблеми оптимізації структури власного капіталу банку

Дисципліна:

Економіка підприємства

ID роботи:

2117

Вид роботи:

Дипломна

План:

ВСТУП 3
Розділ 1. Теоретичні основи формування та структури власного капіталу банку 6
1.1. Сутність та види банківського капіталу 6
1.2. Основні підходи до аналізу власного капіталу 13
1.3. Оцінка вартості власного капіталу 16
Розділ 2. Особливості формування та аналіз власного капіталу „Укрексімбанку” 31
2.1. Загальна характеристика „Укрексімбанку” 31
2.2. Порядок формування та аналіз структури власного капіталу ВАТ „Укрексімбанку” 38
2.3. Аналіз власного капіталу за допомогою методу коефіцієнтів 57
Розділ 3. Проблеми оптимізації структури власного капіталу банку 62
ВИСНОВКИ 63
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 64
ДОДАТКИ 67

Інтервал:

1,5

Ваше ім'я:
Ваш контактний телефон:
E-mail:
Тема та ID роботи:
Кількість сторінок:

72

Рік написання:

2008

Ціна:

150 грн.

натисніть

Для отримання паролю відкриття документа зробіть оплату будь-яким із нижче перерахованих способів і зателефонуйте нам

Після оплати напішіть на адресу studentamua@mail.ru і вкажіть ID роботи за яку ви перерахували кошти
Інші варіанти: 1) Переказ грошей із будь-якого відділення банку на розрахунковий рахунок; 2) переказ грошей на картку у будь-якому відділенні Приватбанку; 3) Переказ грошей через термінали «IBOX» - автомати миттєвої сплати у магазинах, супермаркетах і т.д.; 4) Оплата поповненням мобільного телефону або дивіться детально як отримати роботу за 10 хвилин!

 

Глибшому розумінню поняття «банківський капітал» сприяє його поділ на окремі складові з подальшим групуванням їх за однорідними ознаками, тобто класифікація видів банківського капіталу. Залежно від мети та завдань, які ставляться під час класифікації, використовуються різні її критерії. Однак при цьому слід враховувати, що, мобілізуючи вільні грошові кошти одних суб'єктів ринку та передаючи їх різними способами іншим суб'єктам, банки завжди керуються головною метою своєї діяльності - одержання прибутку. Не вдаючись до аналізу всіх критеріїв класифікації банківського капіталу (це виходить за межі нашого дослідження), ми зупинимось на одному з них. Найпоширенішою є класифікація банківського капіталу за джерелом його утворення. Розрізняють залучений, позичений та власний банківський капітал. Залучений капітал — це грошові кошти юридичних та фізичних осіб, залучені банком на вклади. Операції, пов'язані з залученням коштів на вклади, мають назву депозитних, а таке залучення -депозитним. Запозичення коштів на міжбанківському ринку, у центральному банку, або через продаж власних боргових зобов'язань на грошовому ринку має назву недепозитного, а отриманий у такий спосіб банківський капітал — позиченим. Спільним для залученого та позиченого банківського капіталу є те, що це чужі для банку кошти, його зобов'язання перед вкладниками і кредиторами. Роль захисної функції власного капіталу банку змінюється під дією низки факторів: загальноекономічного та фінансового стану країни, а також стабільності грошової сфери; стану гарантування вкладів у країні; стратегії і тактики банків, насамперед у галузі підпорядкування їх забезпеченню ліквідності та фінансової стійкості. Чим вищий у країні рівень розвитку гарантування вкладів та здійснення активних операцій, тим менші вимоги до захисної функції власного капіталу і тим менша його сума може перебувати в обороті банку. Однак надмірне «захоплення» ліквідними та безризиковими активами призводить до зниження прибутковості банку, втрати його позицій на грошовому ринку та ринку банківських операцій і послуг. Наступна функція власного капіталу -- забезпечення оперативної діяльності банку. Порівняно з іншими сферами підприємницької діяльності зазначена функція в банківській діяльності є другорядною (порівняно із захисною функцією) для власного капіталу банку. Однак недооцінювати чи ігнорувати її не слід, особливо на перших кроках створення та діяльності банку, коли за рахунок власного капіталу формується його інфраструктура та розгортається банківська діяльність. Відчутна роль цієї функції власного капіталу у процесі подальшого розширення та структурного розвитку банку, розроблення і впровадження нових банківських технологій та продуктів. Сутність регулювальної функції полягає в тому, що через фіксацію розміру власного капіталу (або окремих його складових) регулювальні та наглядові органи впливають на діяльність банку в цілому. Зокрема, встановлення нормативу адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності) має на меті недо-пустити надмірної мінімізації банками власного капіталу заради максимізації отримуваних доходів, знизити ризик банкрутства банків та підвищити рівень захисту інтересів вкладників і кредиторів. Багатофункціональне призначення власного капіталу робить його неоднорідним за своїм складом. Одна його частина, призначена для забезпечення банківської діяльності, є найбільш постійною і виступає у формі статутного капіталу, частково резервного та субординованого капіталу, емісійних різниць, переоцінки основних засобів, фондів розвитку банку і матеріального заохочення його працівників. Друга частина власного капіталу призначена для страхування активних та інших операцій і послуг банку від збитків. Ця частина більш рухома й виступає частково у формі резервного капіталу, резервів для покриття імовірних збитків від активних операцій. Третя частина призначена для регулювання розміру власного капіталу, однак може використовуватися також для забезпечення банківської діяльності і для страхових потреб банку. Краще зрозуміти сутність власного банківського капіталу дає змогу його класифікація за різними ознаками (рис. 2.1). Рис. 2.1. Класифікація видів власного капіталу банку Тому розмір цієї частини власного капіталу найбільш рухомий, може змінюватися залежно від зміни стратегічних і тактичних цілей самого банку, а також від зміни вимог регулювальних та наглядових органів. Зазначена частина власного капіталу виступає у формі нерозподіленого прибутку, частково для цього можуть залучатись кошти на умовах субординованого боргу. Залежно від організаційно-правової форми діяльності банку його власний капітал поділяється на акціонерний і пайовий. Акціонерний власний капітал формується початкове від випуску та розміщення акцій. У разі продажу акцій за ціною вищою, ніж номінальна вартість, засновники (акціонери) банку одержують емісійний дохід, який є складовою власного капіталу. Подальше зростання акціонерного капіталу відбувається як за рахунок капіталізації частки прибутку й деяких інших коштів, так і через додаткову емісію акцій. Зауважимо, що іноді акціонерним називається власний капітал, який належить акціонерному банку на правах власності, а значить, і його акціонерам. Іноді акціонерний капітал в економічній літературі розглядається у вузькому значенні — як мобілізований шляхом емісії акцій. Пайовий власний капітал початкове формується за рахунок внесків коштів та майна (паїв) у статутний капітал банку

Основні засоби підприємства - сутність, класифікація та оцінка
Амортизаційна політика підприємстваІ
Аналіз витрат підприємства
АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ПРИБУТОК ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
Проблеми становлення та розвитку малого бізнесу
АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ВИРОБНИЧА ІНФРАСТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА ЇЇ РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Економіка підприємства. Ринок товару. Методичні підходи планування чисельності працівників
ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
МОТИВАЦІЯ І ОПЛАТА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Оцінка резервів підвищення продуктивності праці на підприємстві та можливості їх використання
Підвищення ефективності стимулювання продуктивності працівників на підприємстві
ПЛАНУВАННЯ ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ РОБІТНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА
Планування чисельності та підвищення продуктивності праці персоналу підприємства
ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА. ОЦІНКА ДІЛОВИХ ЯКОСТЕЙ КЕРІВНИКІВ І МЕНЕДЖЕРІВ ФІРМИ
ФОРМИ І МЕТОДИ ОПЛАТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ШЛЯХИ І ДЖЕРЕЛА ЕКОНОМІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
АНАЛІЗ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
Вимоги до створення ефективної системи контролю
ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОВВЕДЕНЬ
ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ФОРМ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Економічна ефективність виробництва та її показники
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Запровадження стратегічного планування на підприємстві
Заробітна плата її форми та функції
Інвестиції як найважливіший фінансовий ресурс для створення, функціонування і розвитку суб'єктів господарювання
Контрольна робота №19. Загальна характеристика економічної безпеки різнорівневих...
МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ
НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ
Лізинг як форма реалізації продукції
Організація виробничого процесу у часі та просторі
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ
Особливості формування та проблеми оптимізації структури власного капіталу банку
Планування оплати праці на підприємстві
ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Поняття, характеристика та види інноваційних процесів. Аналіз та оцінка впливу нововведень на економічні, соціальні та екологічні показники діяльності підприємств України
СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ
Сутність виробничого процесу. Сутність, структура та нормування оборотних засобів підприємства...

*Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за зміст і достовірність матеріалів, а також наслідки, які можуть виникнути унаслідок їх використання. Дані, що стосуються конкретних підприємств, імена є вигаданими, будь-який збіг - випадковий.
stydentam.org.ua © 2009-2015
KMindex Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
page views
TOPlist