Увага!

1. Усі наші роботи пройшли захист і отримали високу позитивну оцінку


.

2. Зателефонувавши за телефонами: 80505603140, 80673126507 (Микола) або написавши лист studentamua (собачка) mail.ru, ви отримаєте абсолютно достовірну і оперативну відповідь на ваші запитання.

3. Ви можете замовити цілу або тільки частину роботи:
- реферат - від 50 грн.
- контрольна - від 60 грн.
- курсова - від 200 грн.
- дипломна - від 500 грн.

4. За мінімальну доплату можуть бути внесені оперативно оновлення або переробки під ваші вимоги. Вартість доплати залежить від об'єму необхідного доопрацювання або переробки.

В рамках всіх доопрацювань і переробок дається ГАРАНТІЯ.

Автореферати Оплата
Замовити
Контакти
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas

Besucherzahler rusian brides
счетчик посещений
web clocks relojes webs
Contatore
Besucherzahler ukrainian girls
website counter
Besucherzahler russian marriage
contatori per blog
contadores de visitas mail order brides
contatori per blog
besucherzahler contador de visitas
Contatore per sito


Форма заказа работ временно не работает. Если вы хотите купить какую-то работу, тогда просто отправьте СМС на номер 0505603140 или 0673126507 с вашим e-mail и ID номером работы (или темой).

На ваш e-mail вы получите варианты оплаты и, после её осуществления, работа будет отправленна вам в самые короткие строки.

Если возникнут вопросы, набирайте 0505603140 или 0673126507 (с 09:00-21:00)


ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ

Дисципліна:

Конституційне право

ID роботи:

4040

Вид роботи:

Курсова

План:

ВСТУП           3
Розділ 1. Поняття інституту виборів та виборчого процесу        5
Розділ 2. Організація і проведення виборів Президента України           8
Розділ 3. Організація і проведення виборів народних депутатів України         16
ВИСНОВКИ  34

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ         36

Інтервал:

1

Ваше ім'я:
Ваш контактний телефон:
E-mail:
Тема та ID роботи:
Кількість сторінок:

38

Рік написання:

2010

Ціна:

50 грн.

натисніть

Для отримання паролю відкриття документа зробіть оплату будь-яким із нижче перерахованих способів і зателефонуйте нам

Після оплати напішіть на адресу studentamua@mail.ru і вкажіть ID роботи за яку ви перерахували кошти
Інші варіанти: 1) Переказ грошей із будь-якого відділення банку на розрахунковий рахунок; 2) переказ грошей на картку у будь-якому відділенні Приватбанку; 3) Переказ грошей через термінали «IBOX» - автомати миттєвої сплати у магазинах, супермаркетах і т.д.; 4) Оплата поповненням мобільного телефону або дивіться детально як отримати роботу за 10 хвилин!

 

Вибори є одним з найдавніших інститутів людського суспільства, який започатковується ще в родовому суспільстві, а в суспільствах стародавніх Греції та Риму вибори вже стають важливою формою організації державної влади. Вибори мають глибокі історичні корені і на українських землях, вони виступали знаряддям формування органів влади за часів вічового, а згодом і магдебурзького права, слугували основою побудови всіх ланок влади козацької державності. За сучасних умов вибори є необхідним атрибутом життя суспільства, вони характеризуюють ступінь демократизму державного режиму і є основною формою безпосереднього волевиявлення народу, реалізації народного суверенітету. Вибори забезпечують можливість альтернативного вирішення питання, хто буде управляти країною та яку політику проводитиме. За сучасних умов саме вибори стають основою будь-якої демократичної політичної системи, забезпечують представництво інтересів різних верств, груп, прошарків населення в органах державної влади. Вибори забезпечують передачу влади від одних представників народу іншим за підсумками демократичного і несфальсифікованого народного волевиявлення шляхом таємного голосування виборців. Тому невипадково значну увагу виборам приділяє і міжнародне право, норми якого закріплюють універсальні міжнародні стандарти щодо організації та проведення виборів в органи публічної влади, які використовуються правовими системами окремих країн, в тому числі й України. Найважливіше значення в цьому плані мають такі міжнародно-правові акти: 1) Загальна декларація прав людини ООН 1948 р., у статті 21 (п. 3) якої зазначено: «Воля народу повинна бути основою влади уряду; ця воля повинна виявлятися у періодичних і несфальсифікованих виборах, які повинні проводитись при загальному і рівному виборчому праві шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні форми, що забезпечують свободу голосування»1; 2) Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р.у в якому конкретизуються положення Загальної декларації прав людини. Стаття 25 Пакту проголошує, що кожний громадянин повинен мати без будь-якої дискримінації і без необгрунтованих обмежень право і можливість: а) брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і за посередництвом вільно обраних представників; б) голосувати і бути обраним на справжніх періодичних виборах, які проводяться на основі загального і рівного виборчого права при таємному голосуванні і забезпечують свободу волевиявлення виборців; 3) Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (Протокол 1, 1952 р.), що містить таке положення: «Високі Договірні Сторони зобов'язуються проводити вільні вибори з розумною періодичністю таємним голосування на умовах, які забезпечують народу вільне виявлення своєї думки під час вибору законодавчої влади»; 4) Конвенція про політичні права жінок від 20.12.1952 р., яка містить положення щодо права жінок голосувати «на, всіх виборах на рівних умовах з чоловіками без будь-якої дискримінації»; 5) Міжнародна конвенція щодо ліквідації всіх форм расової дискримінації від 25.12.1965 р., у статті 5 якої закріплено, що «держави-учасниці зобов'язуються заборонити та ліквідувати расову дискримінацію у всіх її формах і забезпечити рівність кожної людини перед законом незалежно від раси, кольору шкіри, національного і етнічного походження, особливо стосовно здійснення таких прав: ...політичних прав, зокрема права брати участь у виборах - голосувати і висувати свою кандидатуру на основі загального і рівного виборчого права». Ці універсальні міжнародні стандарти носять загальний характер, вони разом з регіональними виборчими стандартами слугують важливою гарантією виборчих прав громадянина в кожній країні, яка визнає себе членом світового співтовариства. Дотримання вимог, сформульованих в зазначених міжнародно-правових документах, а серед них насамперед слід зазначити вимоги вільних, справедливих та справжніх виборів, є обов'язковим для того, щоб вибори були визнані легітимними. При цьому вільними визнаються вибори, що характеризуються відсутністю тиску та залякування виборців щодо їх бажання брати або не брати участі у виборах та щодо вибору кандидатів при голосуванні. Важливою гарантією проведення вільних виборів є незалежність судової влади, здатної захистити виборчі права громадян. Справедливими можуть бути визнані лише такі вибори, які проводяться на основі дотримання демократичних принципів виборчого права - загальних, рівних, прямих виборів при таємному голосуванні. Справедливість виборів забезпечує легітимність отриманих у ході голосування результатів виборів. Справжні вибори забезпечують виборцям реальний вибір, вони мають проводитися на основі насамперед політичного плюралізму, ідеологічної багатоманітності при дотриманні права на свободу думки і слова, вільного вираження поглядів і переконань. Справжні вибори дають можливість на власний розсуд зробити усвідомлений і неупереджений вибір з-поміж різних кандидатів, партій тощо. Міжнародні стандарти щодо організації та проведення виборів отримали відображення в Конституції України 1996 р., з прийняттям якої були закладені передумови для подальшого розвитку, інституту виборів відповідно до сучасних вимог. Закріплені в Конституції поняття «права і свободи людини і громадянина», «народне волевиявлення», «вибори» є визначальними для розуміння сутності і призначення виборів до органів державної влади і органів місцевого самоврядування. На думку автора зміст виборів як політичного суспільно-правового інституту полягає в тому, що саме волею народу здійснюється конституювання та відтворення органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Це дає підстави характеризувати вибори як державотворчу функцію народовладдя. За формою здійснення вибори можна розглядати як специфічну, врегульовану законом діяльність уповноважених органів і громадян, спрямовану на формування органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Здійснення виборів з юридичної точки зору треба розглядати як процес, найважливішою стадією якого є голосування1.

Виборча система України на виборах депутатів місцевих рад
Виборче право України та його основні джерела
Виборчі системи в Україні
Виборчі системи на виборах глави держави
Вища рада юстиції України
Відновлення незалежної України
Змішана виборча система
Інформаційно-аналітична діяльність у сфері держави та місцевого управління
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАВЧОЮ ВЛАДОЮ З БОКУ ІНШИХ ГІЛОК ВЛАДИ
Міжнародний механізм захисту прав людини
Механізм реалізації функцій державного управління в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування
Муніціпальне право - право місцевого самоврядування
Основи конституційно-правового статусу особи в Україні
Повноваження Служби Безпеки Україниі
Судова система Бельгії
Судова система Італії
Судова система Швейцарії
Удосконалення розвитку системи територіальної основи органів самоврядування
Форма територіального устрою в Україні - проблеми вдосконалення
Президент України
Конституційні права і свободи людини і громадянина
ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС - ПОНЯТТЯ ТА ЕТАПИ
Конституційне право людини і громадянина на освіту та його забезпечення в Україні
КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ І ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Конституційно-правове регулювання права на інформацію в Україні
Механізм реалізації функцій державного управління в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування
Місцеві районні державні адміністрації правові засади організації і функціонування
НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН ТА ПРАВА ЛЮДИНИ
ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ
ОСНОВНІ ТИПИ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ СУЧАСНОСТІ
Поняття і види виборів в Україні
Правове регулювання виборів Президента України
РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Судова система Республіки Білорусь
ВИБОРЧА СИСТЕМА НА ВИБОРАХ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ
ДЖЕРЕЛА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Історія конституційного розвитку України
КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЛАД БРАЗИЛІЇ
КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЛАД ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЛАД ІТАЛІЇ
КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЛАД КАНАДИ
КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЛАД НІМЕЧЧИНИ
КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЛАД ЯПОНІЇ
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАВЧОЮ ВЛАДОЮ З БОКУ ІНШИХ ГІЛОК ВЛАДИ
МІСЦЕВІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ В СИСТЕМІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Місцеві державні адміністрації як органи виконавчої влади та їх правове регулювання
ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ
Основи і принципи конституційного права (США, Росія)
ОСНОВИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА. ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА. СТАТУС БІЖЕНЦІВ
ОСНОВНІ ТИПИ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ СУЧАСНОСТІ
Політичні партії і партійні системи
ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ
РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
РЕАЛІЗАЦІЯ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЯХ
РОЛЬ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ЛЮДИНИ У МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯНИНА
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ


*Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за зміст і достовірність матеріалів, а також наслідки, які можуть виникнути унаслідок їх використання. Дані, що стосуються конкретних підприємств, імена є вигаданими, будь-який збіг - випадковий.
stydentam.org.ua © 2009-2015
KMindex Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
page views
TOPlist